Toxické zpomalovače hoření poškozují oběhové hospodářství a zvyšují toxicitu požárů

16.4.2020 - BRUSEL | Novinky
FOTO: Pixabay.com
Aliance na podporu nábytku bez zpomalovačů hoření uvítala nový Akční plán pro oběhové hospodářství a zároveň vyzvala orgány EU, aby zabránily zbytečnému a nežádoucímu používání toxických látek, které ohrožují oběhové hospodářství a nepomáhají v boji s klimatickými změnami. Mezi takové látky patří i zpomalovače hoření v nábytku, které při uvolňování ohrožují lidské zdraví a mohou zvýšit toxicitu požárů.

Používání zpomalovačů hoření je historickou praktikou, která je nebezpečná a neúčinná - nebylo prokázáno, že by tyto látky snížily počet požárů. Protipožární ochrana je nezbytná, nesmí však ohrožovat bezpečnost. Dnes již existuje mnoho alternativních řešení, která, na rozdíl od chemických zpomalovačů, neohrožují lidské zdraví a neškodí životnímu prostředí.

Je třeba sladit normy pro hořlavost v celé Evropě tak, aby toxické zpomalovače hoření nebyly nutné pro jejich splnění, bezpečnost budov a protipožární ochranu. Změny v klíčových normách v jiných zemích světa (například TB133 v Kalifornii), mohou posloužit jako příklad. Kromě toho by se evropské nařízení REACH nemělo zaměřovat pouze na jednotlivé chemické látky, ale na celé jejich třídy. Protipožární ochrana, chemická bezpečnost a oběhové hospodářství by měly být v rovnováze.

Plný text Aliance na podporu nábytku bez zpomalovačů je ke stažení zde.

Tisková zpráva v angličtině je ke stažení zde.

Kontakt: Evropské sdružení výrobců nábytku: info@efic.eu

 

O Alianci

Aliance na podporu nábytku bez zpomalovačů hoření byla vytvořena v roce 2016. Sdružuje výrobce nábytku, neziskové organizace, sdružení hasičů i odbory. Jejím cílem je harmonizovat normy protipožární ochrany v celé Evropě tak, aby již nebylo nutné používat toxické zpomalovače hoření. Aliance zastává názor, že zpomalovače hoření nezlepšují protipožární ochranu a škodí lidskému zdraví i životnímu prostředí. Oficiální web: https://safefurniture.eu/

Banner-stika

Sledujte nás: