Toxický koktejl. Dioxiny v plastových hračkách

Tato studie zjistila, že v devíti vzorcích spotřebních výrobků vyrobených z recyklovaných plastů byly přítomné významné koncentrace toxických bromovaných dioxinů (PBDD/F), doprovázejících bromované zpomalovače hoření. PBDD/F jsou toxické stejně jako známější chlorované dioxiny a furany (PCDD/F). PBDE a PBDD/F kromě toho patří mezi chemikálie poškozující endokrinní systém a ovlivňují hladiny hormonů v těle dětí. Do dětského organismu se dostávají například z prachu domácností a z hraček. Mohou například negativně ovlivňovat vývoj mozku, poškozovat imunitní systém a děti ještě před narozením nebo se podílet na vzniku rakoviny.