Transparentní kontrola znečištění v Indonésii. “Chceme znovu vidět modrou oblohu”

14.4.2021 - JAKARTA / PRAHA | Tiskové zprávy
FOTO: Nexus3 Foundation
Nevládní organizace Nexus3 Foundation z Indonésie a Arnika z České republiky zahájily nový projekt zaměřený na pomoc při kontrole a boji proti průmyslovému znečištění v Indonésii. Cílem tříletého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je vytvoření sítě nevládních organizací pro monitorování znečištění v zemi, a tím i posílení role občanské společnosti v prevenci toxického znečištění a jeho dopadu na lidské zdraví.

Znečištění ovzduší, vody a půdy je v posledních desetiletích v mnoha indonéských “horkých místech znečištění” (tzv. hotspotech) společně s přidruženými zdravotními důsledky a předčasnými úmrtími na vzestupu. Toto znečištění vyplývající z hospodářského a průmyslového růstu nebylo vždy spojeno s odpovídajícími předpisy, které by zabraňovaly poškozování zdraví a životního prostředí. Odborníci z projektu vidí jako možné řešení v Evropě již používaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR, u nás Integrovaný registr znečišťování).

“Registr úniků a přenosů znečišťujících látek je velmi speciální databáze, která zcela jasně ukazuje znečištění uvolňované znečišťovateli bodových zdrojů a zejména průmyslovými zařízeními. Pomohlo to podstatně snížit množství uvolňovaných znečišťujících látek v mnoha zemích. Věříme, že pro Indonésii je to k řešení znečištění velmi dobrý nástroj, a jsme rádi, že můžeme s našimi indonéskými kolegy na propagaci tohoto dobrého postupu a nástroje spolupracovat,” vysvětlil Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Dopady environmentálního zdraví na místní komunity a jejich rozsah jsou značně podhodnoceny. Občanské společnosti chybí nástroje, jak to změnit. Důležitým zaměřením projektu je proto kromě vytvoření dobrovolnické monitorovací sítě a požadování systematických změn v kontrole znečištění také zvyšování schopnosti indonéských občanů porozumět údajům o toxickém znečištění, shromažďovat je a používat je v politickém dialogu.

“Tento projekt odráží potřeby současné situace v Indonésii, zejména v souvislosti s monitorováním nebezpečného odpadu a toxického znečištění občanskou společností a zasaženými komunitami,” uvedla Yuyun Ismawati, hlavní poradkyně Nexus3 Foundation. “V mnoha případech pomohly monitorovací a pozorovací hlášení občanské společnosti přimět vládu k okamžité reakci a řešení znečištění. Projekt posílí pozitivní přínos komunit v prevenci negativních účinků znečištění,” dodala Ismawati.

Tříletý projekt “Transparentní kontrola znečištění v Indonésii”, který probíhá od března 2021 do února 2024, získal finanční podporu z Evropské Unie. “Udržitelná výroba by měla být základním kamenem ekonomického rozvoje kdekoli na světě. Všichni, od výrobců až po spotřebitele, musí přispět k ekologickému přechodu. V EU za tímto účelem zavádíme politiku zelené dohody (Green Deal). Díky tomu bude naše společnost uhlíkově neutrální a udržitelná do roku 2050. Tento projekt spojí evropskou a indonéskou občanskou společnost a tvůrce politik za účelem sdílení osvědčených postupů a výměny know-how z Evropy do Indonésie,” uvedl velvyslanec EU v Indonésii Vincent Piket.


Poznámky: 

Nexus3 Foundation (Nexus pro zdraví, životní prostředí a rozvoj) spolupracuje se všemi zájmovými skupinami za účelem podpory ochranných opatření pro veřejnost, zejména zranitelnou populaci, od dopadu rozvoje na jejich zdraví a životní prostředí směrem ke spravedlivé, netoxické a udržitelné budoucnosti.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu