en ru

Trochu „utajené“ projednávání

9.4.2002 - DĚČÍN | Tiskové zprávy
Takřka bez účasti veřejnosti proběhlo na Okresním úřadě Děčín dne 9.4.2002 projednání Návrhu zadání Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje, části týkající se Ústecko-chomutovské aglomerace. Přesto, že se v Návrhu klade důraz na principy trvale udržitelného rozvoje, zůstávají jeho součástí i kontroverzní vodní díla na dolním českém Labi.
Návrh je zpracován s velkým důrazem na ekologickou stabilitu území a principy udržitelného rozvoje. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani přístup k řešení nezaměstnanosti v oblasti. Důraz je kladen na zaměstnávání při revitalizaci krajiny jako alternativy k lákavým, ale mnohdy ekologicky velmi nevýhodným investicím. Naproti tomu jsou součástí Návrhu i kontroverzní vodní díla na dolním českém Labi a to i přes negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci hodnotící vliv výstavby na životní prostředí (EIA) a přes nesouhlas s umístěním stavby v CHKO Labské pískovce. Územní plán je dokument, který bude po svém zpracování a schválení určovat osud celého regionu po mnoho let. I přes to, že byly dodrženy zákonné požadavky pro zveřejnění a možnosti připomínkování záměru, se jeho projednávání zúčastnila jen malá část dotčených institucí a prakticky nikdo z široké veřejnosti. Vzhledem k závažnosti by celému procesu zpracovávání plánu velmi prospělo, kdyby pořizovatel účinněji zveřejňoval jednotlivé kroky a podporoval možnost veřejnosti se do procesu zapojit i nad rámec zákona, tak jak je zvykem v zemích EU. Možnost zapojit se do procesu vytváření územního plánu stále trvá! Návrh zadání územně plánovací dokumentace je vystaven do 29.4.2002 k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Děčín, číslo kanceláře 63.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu