Tvorba kyslíku

Prales_-_wikipediaDíky obrovské listové ploše jsou stromy velmi výkonnými producenty kyslíku. Aktivní vegetační povrch listů má zhruba desetinásobnou plochu, než jaký je průmět koruny.

Jeden průměrně vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za plného osvětlení zhruba 1000 litrů kyslíku za den. Jeden hektar listnatého opadavého lesa v podmínkách mírného pásma vyprodukuje za rok průměrně 10 tun kyslíku (u převažujícího jehličnatého lesa o třetinu méně).

  

Jak spočítat hodnotu produkce kyslíku lesa?

U listnatého (smíšeného lesa) počítáme s 10 tunami kyslíku za rok. U převážně jehličnatého až o třetinu méně. Pro přepočet mezi kilogramy a litry kyslíku platí vztah 1,429 kg/m3 neboli 1 kg kyslíku představuje 700 litrů kyslíku. Běžná cena kyslíku na trhu je 0,50 Kč za litr.

Z rozlohy lesního porostu lze tedy odvodit následující hodnotu roční produkce kyslíku:

10 000 kg/ha krát X ha krát 700 litrů krát 0,50 Kč/litr = 109,130 mil. 3,5 mil. Kč ročně krát X ha

Hodnota produkce kyslíku, kterou zastane jeden hektar listnatého lesa, je tedy 3,5 milionů Kč za rok.

Zdroj: Ing. Marek Hanuš, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., RNDr. Pavel Cudlín, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc., Ing. Renata Burešová

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!