Tvoříme s odpady

Tyto stránky Vás mohou inspirovat k tvořivému hraní s odpady. Z odpadu lze vytvořit mnoho krásných věcí. Výrobky jsou výstupem projektu " I odpad se může stát krásným a užitečným.", který vznikl v rámci soutěže "Předcházej a recykluj" z roku 2012. Fotografie výrobků nám zaslala paní Zdeňka Pecková a děti z MŠ a ZŠ Barrandov.