en ru

Účast veřejnosti nežádoucí

Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy

Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu v roce 1998. Dává občanům právo na přístup k informacím, účast v rozhodování a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí. Při příležitosti šestého setkání stran Úmluvy vypracovala Arnika společně se Zeleným kruhem zprávu, která široce analyzuje situaci v ČR v období 2013 - 2016.

Zpráva v angličtině