Zástupci nevládních organizací nebyli vpušteni do Polska na konferenci o klimatických změnách

8.12.2018 - KATOVICE | Novinky
Konference COP24 v polských Katovicích. Ilustrační snímek.
FOTO: Wikimedia Commons/Pool Moncloa/Fernando Calvo
S hlubokým znepokojením se síť nevládních organizací Climate Action Network (CAN) a její další partneři dozvěděli o tom, že polské úřady zamezili vstoupit nebo vyhostili nejméně 12 členů z různých nevládních organizací kvůli možné účasti na klimatických rozhovorech na konferenci Organizace spojených národů (OSN) v Polsku. Následující text byl publikován na webu Climatenetwork.org a přeložen se svolením autora.

Zamezení vstupu do země se údajně řídí schváleným vnitrostátním právním předpisem přijatým polskou vládou v loňském roce v souvislosti s 24. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSNo změně klimatu (UNFCCC CoP24), která v současné době probíhá od 2. do 14. prosince 2018 v Katovicích. Několik expertů OSN pro lidská práva veřejně zpochybnilo soulad polského zákona s mezinárodními zásadami lidských práv.

„Skutečnost, že se nejedná o ojedinělé případy, je velmi znepokojivá a kroky polských orgánů hraniční kontroly považujeme za mimořádně závažné,“ uvedl Stephan Singer, vedoucí kontaktní kanceláře sítě Climate Action Network. Ta sdružuje přes 1 300 organizací působících ve více než 120 zemích a propojuje tak největší skupinu ekologických nevládních organizací zabývajících se úmluvou OSN o klimatu.

„V úmluvě OSN je co nejširší možná a aktivní účast veřejnosti zakotvena a pro naše úsilí v přechodu k novému klimatickému režimu je zcela nezbytná,“ dodává Singer

Proti incidentům, ke kterým došlo hned z kraje konference, silně vystupuje řada nevládních organizací.

„Důrazně odmítáme zamezení vstupu a vyhoštění kolegů, kterým nebylo povoleno vstoupit do Polska k účasti na konferenci COP24. Z toho, co víme, důvody k zamezení jejich vstupu jsou kvůli obvinění, že jsou 'hrozbu pro národní bezpečnost'. Tito zaměstnanci a dobrovolníci nevládních organizací jsou osoby, které se věnují řešení světové klimatické krize prostřednictvím kampaní o trvale udržitelných řešení,“ uvedla May Boeve, výkonná ředitelka nevládní iniciativy 350.org a dodává: "V současné době všichni z naší organizase 350.org i naši partneři věříme, že největší hrozbou pro naši národní a mezinárodní bezpečnost, které čelíme, je to, že se nám nedaří řešit klimatickou krizi a přijímat bezodkladná a nezbytná opatření k omezení těžby fosilních paliv. To je zdůrazněno v nedávné Zvláštní zprávě IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C."

Směrem k odpovědným úřadům Boeve vzkazuje: "Hlasy těch, kterým byl odepřen vstup na konferenci COP24, jsou nezbytné pro rozvíjející se klimatické rozhovory a je nepřijatelné, aby byla jejich účast na klimatických rozhovorech tímto způsobem omezována. Přetrvávající omezení občanské společnosti však nezastaví vytrvalé klimatické hnutí."

Tento text byl pod názvem "Civil Society representatives denied entry to Poland to participate in climate talks"
publikován na webu Climatenetwork.org. Se souhlasem autora jej přeložila Žaneta Vinopalová.

Banner-stika

Sledujte nás: