“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

6.6.2020 - KYJEV / PRAHA | Akce
V rámci světového dne životního prostředí, 5. června 2020, se konala ekologická online konference „Ukraine Eco Transformation“. Účastnili se jí mezinárodní odborníci a ekologičtí aktivisté. Účastníci konference se podělili o své zkušenosti a znalosti s cílem přiblížit životní prostředí na Ukrajině životní úrovni a požadavkům evropským. Tato událost byla závěrečnou událostí Econline Marathonu, který začal 15. dubna 2020 řadou webinářů o otázkách životního prostředí.  

Maksym Soroka, ekolog a technický expert projektu „Čistý vzduch pro Ukrajinu“, shrnul výsledky projektu Econline Marathon, který zahrnoval 18 zajímavých webinářů a setkání, během nichž si 612 účastníků rozšířilo své znalosti o životním prostředí a aktivismu a posílilo schopnost hájit své právo na čisté životní prostředí.

Martin Skalský, vedoucí české neziskové organizace Arnika - Centra pro podporu občanů, hovořil o občanských kampaních za čistý vzduch v České republice. Nedostatek modernizace v průmyslových podnicích a znečištění horských oblastí a lesů v celé České republice vedly v 80. letech k masovým protestům mladých lidí proti znečištění životního prostředí. Po revoluci a změně vlády bylo proto jedním z klíčových úkolů vlády zlepšit jeho stav. Podle českého experta to bylo možné díky několika bodům: přístup k informacím o životním prostředí, účast veřejnosti na rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a nástroje k vytváření tlaku na vládu, používání nových technologií, zapojení právních nástrojů a změna legislativy.

Jáchym Březina z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně prezentoval specifika státního monitorování znečištění ovzduší v České republice a dále mluvil o automatizovaném softwaru a vlastnostech předpovědního a výstražného systému. Oleksij Trelevsky, iniciátor a projektový manažer společnosti EcoCity (Ivano-Frankivsk) během diskuse o otázkách monitorování na Ukrajině navrhl, aby český expert kalibroval veřejnou monitorovací stanici EcoCity a provedl referenční měření na jednom ze stacionárních stanovišť v Brně.

Natalia Andrusevych, předsedkyně správní rady Střediska zdrojů a analýzy „Společnost a životní prostředí“ a koordinátorka pracovní skupiny 5 „Energie, doprava, životní prostředí a změna klimatu“ ukrajinské strany Platformy občanské společnosti EU - Ukrajina, hovořila o výsledcích výzkumu odborné analýzy Zelená dohoda pro Evropu: příležitosti a hrozby pro Ukrajinu a o hlavních zásadách i opatřeních tohoto kurzu. Zabývala se také podstatou a klíčovými složkami kurzu v devíti oblastech, zaměřených na řešení pro politiky na Ukrajině včetně nezbytných opatření. Zdůraznila cíl kurzu, jímž je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050, a vyzdvihla také důležitost práce s občany kvůli vytváření tlaku na politiky.

Pořadatelé poděkovali všem partnerům za jejich aktivní účast, zejména koalici nevládních organizací „Stop poisoning Kryvyi Rih“, nevládním organizacím Mezinárodní ekologická bezpečnost, Pravo E, EcoCity, i všem vystupujícím řečníkům a účastníkům.

Akce se konala v rámci projektu „Čistý vzduch pro Ukrajinu“ ve spolupráci s českou nevládní organizací Arnika, za podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a fondu National Endowment for Democracy. 

Pavlína Filippovová (Arnika): Úvod

 

 

Maksym Soroka (Cleanair.org.ua): Ukrajinský aktivismus v Eco-online transformaci

 

 

Martin Skalský (Arnika): Občanské kampaně a nástroje aktivismu za čistý vzduch v České republice

 

 

Jáchym Březina (ČHMÚ): Jak monitorujeme znečištění vzduchu v České republice 

 

 

Celé video: http://surl.li/dhia

Prezentace: https://issuu.com/econline.marathon

Připojte se a získávejte a šiřte informace o životním prostředí i nástroje k ovlivňování místní environmentální politiky!

 

Banner-stika

Sledujte nás: