Upřednostní vláda ochranu vzácné přírody kolem Labe nebo její nesmyslné zabetonování? Ministři rozhodnou v pondělí

17.1.2020 - PRAHA | Tiskové zprávy
Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Vláda má na stole návrh na doplnění seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 o Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica. Obě lokality jsou dlouhodobě ohroženy plány na výstavbu dopravních vodních staveb, jejichž přínos byl mnohokrát zpochybněn odborníky, a jeví se jako zbytečné prodělečné projekty. O ochraně obou přírodních stanovišť rozhodne vláda v pondělí 20. ledna. 

Návrh na doplnění soustavy Natura 2000 se objevuje už poněkolikáté. Dosud mu bránilo především Ministerstvo dopravy, které se na Labi snaží prosadit výstavbu jezu u Děčína, vodního díla u Přelouče a kanálu Dunaj-Odra-Labe. Česká republika je však povinna zabezpečit ochranu nejvzácnějších a nejohroženějších druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť podle směrnice Rady 92/43/EHS, stejně jako všechny ostatní státy Evropské unie. Evropská komise navíc s českou vládou vede řízení za dosavadní ignorování a neplnění této povinnosti v případě výše zmíněných lokalit (tzv. infrigement), za což hrozí České republice vysoká pokuta jako v případě Polska za nelegální těžbu v Bělověžském pralese.

Více než třicet významných ekologických organizací a osobností k přijetí důležitého návrhu vyzývá v otevřeném dopisu premiérovi Andreji Babišovi
a všem členům vlády

„Návrh Ministerstva životního prostředí na doplnění soustavy Natura 2000 jednoznačně vítáme. Vyzýváme proto všechny členy vlády, aby tento návrh přijali a jednou provždy ukončili vlekoucí se debaty o hodnotě přírody těchto lokalit a nutnosti její ochrany. Je nutné si uvědomit, že příroda v dobrém stavu má hodnotu sama o sobě a je ve veřejném zájmu ji chránit,“ říká Nikol Krejčová, odbornice na ochranu přírody Arniky. 

Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhů motýlů, modráska bahenního a modráska očkovaného. Štěrkopískové náplavy na českém dolním toku Labe jsou v rámci České republiky zcela výjimečným typem stanoviště. Jsou rozsáhlé a vyskytuje se na nich mnoho vzácných druhů, například drobnokvět pobřežní. 

Obě lokality jsou ohroženy plány na výstavbu vodních děl, která mají údajně zlepšit splavnost. Jejich výstavba by podle odborníků byla přesným opakem revitalizace řek, která má směřovat k přírodě blízkému stavu. Cílem má být zachování přirozeného vodního režimu v období klimatických změn, častějšího sucha a vymírání druhů. To umožní zadržování vody v krajině a existenci co největšího počtu vzácných vodních organismů včetně například některých druhů ryb závislých na možnosti volného pohybu v řece. Důležité je také zachování ekosystémů navázaných na řeku, které jsou plné života. Mezi ně patří také štěrkopískové náplavy u Děčína a modráskové louky u Přelouče.

Jen výstavba a údržba jezu u Děčína by způsobila obrovské škody na říční krajině za vynaložení více než 5 miliard korun s pochybnou návratností, přestože lodní přeprava v Česku hraje jen okrajovou roli a zboží se vozí po železnici. Vláda navíc dosud nepředložila žádné přesvědčivé důkazy o převažujícím veřejném zájmu. 

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu