en ru

Úřad na poslední chvíli odložil kolaudaci sporného vedení - Pražská energetika poškodila Modřanskou rokli

30.4.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Dnes ráno mělo proběhnout v Praze 11 a 12 kolaudační řízení nového vedení velmi vysokého napětí Pražské energetiky mezi Chodovem a Lhotkou. Stavební povolení na toto vedení však bylo právě zrušeno a celou věc provází řada dalších podivných okolností. Nejvážnější z nich jsou ty skutečnosti, že při stavbě stožárů vykácela PRE bez povolení desítky stromů na území přírodní památky Modřanská rokle a že toto vedení prochází v těsné blízkosti obytných domů nedalekého sídliště Písnice. Stavební úřad pro Prahu 11 se přitom snaží zabránit místnímu Občanskému sdružení Výhledy, aby se mohlo kolaudačního řízení vůbec účastnit.
Nové stožáry vysokého napětí mezi Chodovem a Lhotkou začala PRE stavět v létě loňského roku, protože původní vedení již bylo příliš staré. Stavba vyvolala okamžitě odmítavou reakci obyvatel ulice Na Okruhu, kteří založili občanské sdružení. „Předpokládali jsme samozřejmě, že nové vedení bude umístěno pod zemí, jak to ostatně nařizuje i vyhláška o technických podmínkách pro výstavbu v hlavní městě Praze. Když PRE začala stavět 36-metrový stožár s rameny o rozpětí 16 m pouhých 18 m před okny našeho obytného domu a poté si klestit cestu chráněným územím přírodní památky Modřanská rokle, byli jsme v šoku,“ uvádí předseda občanského sdružení Výhledy Lubor Fornůsek. Občanské sdružení Výhledy okamžitě podalo návrh na přezkoumání stavebního povolení a žádalo jeho zrušení. Úředníci pražského magistrátu museli po prostudování případu dát občanům zapravdu a stavební povolení skutečně zrušili. Od počátku března však rozhodnutí čekalo na podpis vedoucího odboru a na odeslání. Až po četných urgencích a poté, co byl kontaktován sekretariát primátora, začali úředníci toto rozhodnutí včera rozesílat účastníkům řízení alespoň faxem. Ve večerních hodinách pak bylo na místní úřad v Praze–Libuši doručeno také oznámení stavebního úřadu, jímž se ze zástupných důvodů (údajně kvůli pozdnímu vyvěšení na úřední desce) odkládá dnešní kolaudace na 18. červen 2002. Vážným incidentem v celé kauze bylo nelegální vykácení desítek stromů na území přírodní památky Modřanská rokle. Teprve dodatečně po provedeném mýcení požádala PRE o vydání příslušného povolení. Na počátku března proběhlo místní šetření odboru životního prostředí pražského magistrátu, avšak žádný výsledek nebyl dodnes zveřejněn. „Pražská energetika tímto způsobem nepracuje poprvé. Ačkoliv městská vyhláška nařizuje umisťování nových vedení vysokého napětí pod zem, povrchové vedení je levnější. Proto se nová stavba formálně nazve rekonstrukcí a než stačí kdokoliv účinně zasáhnout, dílo je hotové. Je to obrovská arogance vůči občanům i vůči životnímu prostředí,“ uvádí Martin Skalský ze sdružení ARNIKA. Podle něj jdou PRE často na ruku pracovníci stavebních úřadů, kteří by takové stavby správně neměli povolit.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu