Úřad v Jeseníku: v Priessnitzově aleji se kácet nebude

21.3.2011 - JESENÍK | Novinky
Pokácení celkem 88 vzrostlých stromů v Priessnitzově aleji zamítl minulý týden městský úřad v Jeseníku. O skácení aleje žádala Správa silnic Olomouckého kraje, konkrétně Středisko údržby Šumperk. K zemi mělo jít konkrétně 82 kusů lípy, 3 ks javorů, 2 ks jasanů a 1 ks dubu. Jako důvod uvedla „zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na přilehlé komunikaci“.

Žadatel uvedl, že realizace kácení je vázaná na získání dotace na výsadbu nových stromů. Finanční podporu měl údajně přislíbenu od jesenického sdružení Energie z obnovitelných zdrojů.

„Na záměr pokácet množství stromů v Priessnitzově aleji jsme dostali upozornění od všímavých místních občanů již koncem roku 2010, kteří se divili, že by alej, která je podle nich ve velmi dobrém stavu, měla být zničena. Je zajímavé, jak může nějaké sdružení přislíbit podporu „projektu“ kácení historické aleje, když není stav stromů nijak odborně vyhodnocen,“ komentovala situaci Vendula Krčmářová z Arniky. „Jsme velmi rádi, že úřad v Jeseníku žádost o zásah do aleje zamítl, minimálně do doby, než bude odborně vyhodnocen aktuální stav dřevin.“

 Jak úřad zdůraznil, pokud jde o zajištění bezpečnosti silničního provozu, stav stromů v aleji musí vyhodnotit odborně  způsobilá osoba a teprve na jeho základě je možné vybrat stromy, které bezpečnost silničního provozu skutečně ohrožují. Tyto dále rozdělit na stromy, u nichž je možné provozní bezpečnost řešit jiným způsobem, než jejich likvidací -např. odlehčením nebo sesazením korun, případně bezpečnostní vazbou. Až po vyčerpání všech těchto možností se teprve může přistoupit ke kácení v nezbytném rozsahu.

Úřad uvedl, že důvod „zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na přilehlé komunikaci č. III/45318“ je nepodložený a přinejmenším diskutabilní.

Priessnitzova alej byla vysázena ve druhé polovině 19. století. V dubnu 1999 byla zaregistrována jako významný krajinný prvek (VKP). Před vyhlášením aleje za VKP byla v letech 1997 a 1998 provedena podrobná inventarizace  všech dřevin a navržen postup její obnovy v etapách. Již v té době  byly některé dřeviny označeny za  dlouhodobě  perspektivní (doba dožití nad 10 let), zatímco jiné za krátkodobě perspektivní (odhadovaná doba dožití do 10 let). Stromy neperspektivní a havarijní byly nebo měly být již odstraněny.

pdf Rozhodnutí Priessnitzova alej.pdf

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: