Úspory energie a alternativy k běžným palivům

Víte že snížíte-li teplotu o 1°C, uspoříte za rok až 6% nákladů? Snižte potřebu vytápění – výměna netěsných oken či dveří a zateplení vašeho domu zajistí příjemné teplo uvnitř a mnohem nižší náklady na vytápění.
Podívejte se na následujícím obrázku, kudy vám uniká z domu nejvíce tepla:Tepelné ztráty domu

 

 

 

 

 

 

 

 


zdroj: Ekowatt

Rekuperace vzduchu

Velmi efektivním a komfortním řešením je instalovat systém nuceného větrání s tzv. rekuperací (zpětným využíváním) tepla. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že si tak vytápíme i sami sebou. Teplý vzduch (ohřátý nejen vytápěním, ale třeba i samotnými obyvateli) odváděný z budovy předá v rekuperačním výměníku svou energii čerstvému studenému vzduchu zvenčí, který tak do budovy větracím systémem proudí předehřátý.V zimě umožňuje systém kontrolovaného větrání alespoň částečně snížit náklady na vytápění objektu. Úspora konkrétně činí 30-50% nákladů. Rekuperační zařízení má levný provoz . Funguje na principu automatické regulace pomocí různých čidel, která hlídají teplotu vzduchu, jeho  vlhkost atd. Větrací vzduch je pak přiváděn a odváděn ventilátory, takže je žádoucí mít těsná okna (mohu být i neotevíratelná). Centrální řízené větrání umožní velmi efektivně využít solární tepelné zisky z osluněných místností, které jsou rozvedeny po celém domě, takže nedochází k přehřívání osluněných místností. Vzduch je přiváděn do místností vzduchotechnickým potrubím vedeným v podhledech stropu, případně v podlaze či stěnách. Odtah vzduchu může být centrální, např. v chodbě. Strojovna vzduchotechniky se kvůli hluku umisťuje do sklepa, na půdu nebo do dostatečně odhlučněné místnosti. Srdcem systému je obvykle kompaktní jednotka s odtahovým i přívodním ventilátorem, filtry, rekuperačním výměníkem tepla a ohřívačem (případně i chladičem) vzduchu. Ohřívač může být elektrický nebo teplovodní, který se napojí na kotel či jiný zdroj tepla (případně přes akumulační nádrž). Centrální systém větrání se totiž dá dobře spojit s vytápěním domu. Náklady ušetřené za vytápěcí system pak vyrovnají náklady na instalaci větrání. Kvůli rozsahu stavebních prací je instalace větracího systému vhodná spíše při zásadní rekonstrukci. Další možností je osadit v domě několik menších jednotek pro větrání jednotlivých místností. Větší jednotky jsou k dostání v podokenním provedení. Menší zařízení lze osadit i do otvoru ve zdi. Výhodou je jednodušší instalace, menší pořizovací náklady a možnost ovlivňovat větrání individuálně. Nevýhodou je to, že přiváděný vzduch obvykle nelze dohřívat, takže se nadále neobejdeme bez vytápěcího systému. Další nevýhodou je hluk, který se do místností přenáší z ventilátorů.

Nejčastější důvody vysokých nákladů za vytápění:

□ Přetápění místností nebo budov - zbytečně vysoká teplota, která je následně kompenzována zvýšeným větráním

□ Nepřizpůsobení vytápění provoznímu režimu budov - zbytečné vytápění např. v době, kdy v budově nikdo není

□ Nevyužívání možností regulace otopné soustavy

□ Nevhodné větrání

□ Podcenění kvality vnitřního prostředí - správná vlhkost vzduchu může mít vliv na vnímání teploty

□ Nedocenění významu energetického managementu

Doporučení pro efektivní vytápění:

□ Měření spotřeby všech forem energi, měření spotřeby teplé vody

□ Regulace podle venkovn i vnitřn teploty a nastavení topné křivky

□ Regulace jednotlivých topných okruhů i jednotlivých bytů / místností

□ Útlum vytápění v nevyužívaných prostorech

□ Termoregulační ventily

□ Opatření na rozvodech tepla - tepelná izolace potrubí a armatur

□ Využití obnovitelné energie a odpadního tepla

Infolisty ke stažení

Úsporná opatření v rodinných domechphpThumb_generated_thumbnail

Úsporná opatření v bytových domech                                               

Nízkoenergetické domy

Energie slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu

Energie prostředí, geotermální energie, tepelná čerpadla

Energie biomasy

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ekowatt-logo

 

 

Děkujeme za poskytnutí infolistů poradenskému centru Ekowatt

 

Orientační porovnání nákladů na vytápění dle druhu paliva:

naklady

Náklady na vytápění si můžete spočítat pomocí této kalkulačky.