Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě...

letna-blanka

Tato stránka není aktuální.

Sledujte naše nejnovější aktivity na webu ZměnyPrahy.cz>>>

 

Znáte územní plán Prahy?

Územní plán platí od roku 1999 - je už zastaralý a podle stavebního zákona se musí vytvořit nový. Nyní se připravuje nový územní plán - Metropolitní plán, který může ovlivnit město na desítky let. Jeho přípravu ale provází mnoho sporů a nejasností. Přes mnoho prokalmací do rozhodování o budoucnosti města nebyli zapojeni Pražané. Je ted otázkou, zda je tlak na dokončení Metropolitního plánu bez účasti občanů a městských částí správným krokem, nebo by bylo lepší dokument, který ovlivní budoucnost nás všech, pořádně prodiskutovat. Dnes nás sice kvůli průtahům na straně Institut plánování a rozvoje, tkerý plán tvoří,  už začíná tlačit čas, ale je lépe připravit územní plán, který bude kvalitní a hlavně obstojí u soudu, než schválit "alespoň nějaký dokument" a jen čekat, až ho zruší kvůli nezákonnostem soud.

 

Podpořte naše připomínky k Metropolitnímu plánu právě teď!

 

Jak to zatím bylo?

Od roku 2008 pracoval magistrát vedený koalicí ODS a ČSSD na "konceptu" územního plánu primátora Pavla Béma. Námitky podalo přes 18 tisíc Pražanů a koncept se stal symbolem korupce. Podrobné informace >>>

Volby v roce 2010 změnily rozložení sil. Koalice ODS a TOP09 v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou hodila Bémům koncept do koše a začala pracovat na Metropolitním plánu Prahy. Nyní se stále pracuje na první verzi návrhu a Metropolitní plán vyvolává řadu vášnivých debat. Je totiž značně kontroverzní a mnoho lidí se obává, že bude příliš obecný a otevře cestu k zastavění Prahy. Návrh prošel hodnocením skupiny odborníků, postavila se k němu mimořádně kriticky Asociace pro územní plánování a územní rozvoj a nyní je dokonce ustanovena speciální komise, která se má Metropolitním plánem zabývat. Ta má zajistit, že bude pořízen v souladu se zákony. Jinak totiž reálně hrozí, že bude Metropolitní plán zrušen soudem a Praha se ocitne v roce 2023 bez územního plánu. Taková situace by byla vpravdě kritická.

Více o Metropolitním plánu se dozvíte zde a na oficiálních stránkách Institutu plánování a rozvoje. V této mapové aplikaci se můžete podívat na plánované využití jednotlivých parcel.

Naše stránky věnované Metropolitnímu plánu najde na Změnách Prahy.

 

Změny územního plánu - velmi důležité

Diskusi o územním rozvoji Prahy sice opanoval Metropolitní plán, ale není vůbec jasné, kdy bude schválený. V každém případě dnes nejvíce ovlivňuje Prahu platný  územní plán. A ještě řadu let bude. Na magistrátu se v režimu "změn" projednávají další desítky developerských projektů. Některé změny zatím čekají, až bude příhodnější doba, některé už byly schváleny. Často vedou k zástavbě zeleně, nárůstu dopravy a devastaci veřejného prostoru. 

Všechny změny a úpravy územního plánu najdete v této úřední databázi. Informace o aktuálně pořizovaných změnách jsou na stránkách hlavního města. Také na pražském Geoportálu můžete vyhledávat v mapových podkladech buď podle adresy nebo podle parcelního čísla. O změnách územního plánu se dočtete i na webu IPR.

 

Jak může do územního plánu zasáhnout občan?

pozorJak se vyznat v územním plánu a ve schvalování změn vyvolaných developery, a jak bránit svá práva se dočtete v naší příručce. (Stáhnout Jak_branit_prava 2018.pdf)
pozorNapište zastupitelům, ať neschvalují změny územního plánu vycházející vstříc developerům a vedoucí k zástavbě zeleně

 

Co sledovat?

Termíny příprav územního plánu a schvalování změn nejsou stanoveny - magistrát je ohlašuje zhruba měsíc předem. Na našem webu Změny Prahy průběžně avizujeme jednání, o kterých se dozvídáme, včetně podkladových dokumentů.

 

Jak se vyjádřit?

z-letneStavební zákon rozděluje vyjádření veřejnosti na „připomínky“ a „námitky“. Připomínky může podat kdokoliv, nemají ale příliš velkou váhu. V připomínkách je potřebné co nejkonkrétněji uvést, jakých pozemků se připomínka týká a co člověk navrhuje.

Námitky mohou podat vlastníci dotčených nemovitostí nebo „zástupce veřejnosti“. Zástupce může zmocnit nejméně 200 lidí, kteří uplatňují „věcně shodnou připomínku“. Magistrát je povinen námitky, na rozdíl od připomínek, jednotlivě vypořádat.

V námitkách i připomínkách je dobré se soustředit na konkrétní území, kde žijete, pracujete, nebo které dobře znáte. Větší hodnotu mají propracované připomínky k malé oblasti, než obecné texty. Podrobnosti najdete v naší příručce.

pozor Přehled projektů, které se připravují v územním plánu a mohou mít negativní důsledky, najdete v naší stavební mapě >>>

 

Je územní plán závazný?

Územní plán je zásadním podkladem pro umisťování staveb a schvalování různých činností, zejména při vydávání územních rozhodnutí. Žádnou stavbu není možné povolit, pokud je v rozporu s územním plánem. Je-li například nějaký pozemek vymezen jako území pro školská zařízení, nesmí na něm vyrůst třeba bytový komplex. Naopak to však platí také: je-li jednou nějaký pozemek označen jako stavební, je velmi obtížné zabránit jeho zástavbě.

 

výřez platného územního plánuKde je územní plán dostupný?

Online na úředním webu Změna plánu

Územní plán je dostupný na Odboru územního plánu magistrátu, případně v Informačním centru rozvoje hlavního města Prahy (Jungmannova 29, Praha 1, tel. 236 002 954)

Plán mají k dispozici také úřady městských částí (zpravidla na stavebním úřadě a na odboru územního rozvoje).

Úřední dokumenty lze najít také na webu Institutu plánování a rozvoje. Další užtečné informace najdete na Geoportálu a na webu Změny Prahy.

 

 

 

Vztah mezi různými typy územních plánů

politika územního rozvoje
(celostátní územní plán) - v červenci 2009 schválila Vláda ČR (byla aktualizovaná)

zásady územního rozvoje
(územní plán Prahy v postavení kraje) - v prosinci 2009 schválilo zastupitelstvo Prahy (byly aktualizovány)
  
 územní plán Prahy
schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy

Všechny typy územních plánů musejí být v souladu. To znamená, že stavby a opatření vymezené např. v politice územního rozvoje, musejí být promítnuty do zásad územního rozvoje i do územního plánu. Vyšší typ územního plánu je závazný pro všechny typy nižší.

Do doby, než bude schválen nový územní plán, platí původní územní plán z roku 1999.