Kde zjistit informace o územním plánu?

Územní plán obce musí být veřejně přístupný na obecním úřadě. „Zásady územního rozvoje“ pro určitý kraj musí být dostupné na příslušném krajském úřadě (zpravidla odboru územního rozvoje). Řada dokumentů je dnes dostupná na internetových stránkách jednotlivých obcí a krajů.

Jaké jsou typy plánovacích dokumentů?

Územní rozvoj celého státu vymezuje „politika územního rozvoje“, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje vláda. Každý kraj pak musí mít „zásady územního rozvoje“, jednotlivé územní plány zpracovávají obce. Zvláštním typem je „regulační plán“ (podrobný dokument pro konkrétní malé území, např. památkovou rezervací apod.).

Jak probíhá příprava územního plánu?

Územní plány připravují odbory obecních nebo krajských úřadů ve spolupráci s odbroníky na územní plánování a schvalují je zastupitelstva. Příprava probíhá v několika fázích. Nejprve se připraví zadání, pak první verze návrhu a nakonec druhá verze návrhu. O všech fázích musí rozhodnout zastupitelstvo a ke každému mezistupni je možné podávat připomínky, někteří (vlastníci a zástupce veřejnosti) mohou podávat i námitky. Proces územního plánování je dlouhý a ve větších městech trvá obvykle několik let, v menších obcích samozřejěm kratší dobu.

Jak se zúčastnit schvalování?

„Námitky“ k územnímu plánu mohou podat pouze vlastníci nemovitostí, které budou nějakým způsobem novým územním plánem dotčené (třeba se zvýš hluk, zatížení území, zničí se významná zeleň) a zástupce veřejnosti. Toho může zmocnit určitý počet obyvatel obce, kteří chtějí, aby hájil jejich zájmy. Obce, občané a spolky mohou vznést jen „připomínky“, jež nemají takovou váhu. Důležité je podávání písemných připomínek ve všech fázích a aktivní účast na veřejných projednáních.

Musí mít obec územní plán?

Ne, nemusí. Ale je to pro obce jsitě lepší - vědí, jak se budou rozvíjet. Pokud už obec územní plán má a přijala ho před rokem 2007 (podle starého stavebního zákona), musí ho přepracovat nebo schválit plán nový. To vše do 31. 12. 2020, jinak staré plány nebudou platit.

Jak lze územní plán změnit?

Každé čtyři roky musí probíhat vyhodnocení naplňování územních plánů, obce musí podle potřeby zajistit jejich aktualizaci. Kromě toho probíhají v řadě měst průběžné změny územního plánu, které mohou mít značné dopady. Územní plán je proto třeba stále sledovat. O všech změnách rozhoduje zastupitelstvo obce. Změny musí být předem ohlášeny na úředních deskách a lze k nim vznášet připomínky. Schvalování změn má stejné fáze jako schvalování nového územního plánu.

Do jaké míry je územní plán závazný?

Územní plán je hlavním podkladem pro vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro konkrétní stavby. Úřady nemohou vydat povolení pro stavbu nebo činnost, která je v rozporu s územním plánem (např. výstavbu domů v parku). Investoři se však mohou pokusit prosadit změnu. Záměrům vymezeným v územním plánu je obtížné zabránit.

Lze se proti územnímu plánu bránit?

Ano, proti schválenému územnímu plánu nebo jeho části je možné podat žalobu. Může ji podat vlastník nemovitosti, spolek, zástupce veřejnosti a v Praze městská část.

 
Kde hledat informace?

Portál Ministerstva pro místní rozvoj obsahuje informace o procesu územního plánování, územní plány obcí i zásady rozvoje krajů a také informace o projednávaných změnách. Ministerstvo má na vlastních stránkách nejrůznější metodiky.

Na tomto webu najde informace od Ústavu územního rozvoje. Další možností, kde zjistit něco o územním plánování je publikace Principy a pravidla územního plánování. Podívat se můžete také na web ombudsmana.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu i dalších správních soudů ve věcech územního plánování najdete na webu soudu.

Územní plán schvalují v několika fázích zastupitelé. Co všechno musí dodržet se dočtete v metodikách MV ČR a například na webu Odpovědný zastupitel.

Pokud potřebujete vědět více o tom, jak podávat žádosti o informace, podívejte se sem.

 
Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz? Navštivte stránky Arniky věnované pražskému územnímu plánu, případně nám zašlete svůj dotaz prostřednictvím našich stránek.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy