Územní řízení na stavbu spalovny u Plzně zastaveno – investor stáhl svou žádost

15.2.2012 - PLZEŇ / CHOTÍKOV | Novinky
Plzeňská teplárenská vzala zpět svoji žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě spalovny v Chotíkově u Plzně. Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dopis tepláren v pondělí a dnes celé řízení zastavil. Nic jiného úřadu ani zákon neumožňuje. Krajský úřad musel zároveň zrušit již vydané územní rozhodnutí Městského úřadu v Touškově, proti kterému se odvolala sdružení občanů z Plzně, Chotíkova i občanská sdružení s celostátní působností Arnika, Děti Země a Hnutí Duha. Spalovna dosud nemá dokončeno hodnocení z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA), které řídí také krajský úřad. To je nejspíš důvodem zastavení jejího povolování. Povolení pro spalovnu se tak oddaluje zhruba o rok.

„Toto rozhodnutí vítáme i jako uznání našich námitek, že mělo nejdříve proběhnout kompletní posouzení vlivu spalovny na životní prostředí. Investor si zřejmě uvědomil, že kdyby územní rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání stanoviska k vlivu na životní prostředí, celé územní řízení by beztak muselo začít od začátku, neboť by bylo neplatné," komentuje rozhodnutí Plzeňské teplárenské právník Arniky Lukáš Matějka.

Je otázkou, který úřad případné nové územní řízení povede, neboť krajský úřad už předtím, než řízení zastavil, uznal námitku občanských sdružení Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov na podjatost úředníků. Město Touškov je totiž na povolení pro spalovnu zainteresováno finančně díky smlouvě o spolupráci s Plzeňskou teplárenskou, na základě které má inkasovat miliony korun. Podobnou smlouvu ovšem uzavřel s teplárnami také Plzeňský kraj.

Proces EIA by měl být ukončen v nejbližší době vydáním závěrečného stanoviska. Lhůta pro vydání končí 19. února a nejpozději do 26. února jej musí kraj zveřejnit. Poté pravděpodobně začne druhé kolo povolování a vyjadřování orgánů státní správy, neboť stanovisko EIA má sloužit jako odborný podklad pro veškeré rozhodování státních orgánů o možné výstavbě a zprovoznění spalovny. Arnika kauzu i nadále sleduje a bude i nadále informovat o jejím vývoji.

Stránky kampaně Nespaluj, recykluj!
http://arnika.org/nespaluj-recykluj

Stránka věnovaná kauze plánované spalovny v Chotíkově:
http://arnika.org/planovana-spalovna-odpadu-v-chotikove-u-plzne

Banner-stika

Sledujte nás: