en ru

Užitečné odkazy

Informační portály

 

Informační web Ministerstva průmyslu

http://www.ippc.cz

 

Informační systém Ministerstva životního prostředí

http://www.env.cz/ippc

 

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

http://www.irz.cz

 

Portál veřejné správy – adresář institucí, platné zákony

http://portal.gov.cz

 

Informační systém krizového řízení a havarijního plánování

http://www.krizove-rizeni.cz

 

Státní instituce

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

http://www.cenia.cz

 

Česká inspekce životního prostředí

http://www.cizp.cz

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

http://www.env.cz

 

Státní fond životního prostředí

http://www.sfzp.cz

 

Případové studie, kauzy a praktické návody

 

Centrum inovací a rozvoje

http://www.cir.cz

 

České ekologické manažerské centrum

http://www.cemc.cz

 

Integrované povolování z pohledu občanských sdružení

http://ippc.arnika.org

 

Kampaň Budoucnost bez jedů

http://bezjedu.arnika.org

 

Žebříčky největších znečišťovatelů

http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml

 

IPPC v Evropské unii

 

Evropský úřad pro integrovanou prevenci znečištění

http://eippcb.jrc.es

 

IPPC stránky Evropské komise – DG ENV
http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm

 

Eurostat

http://epp.eurostat.cec.eu.int