en ru

V drůbeži a v půdě v Lysé nad Labem jsou dioxiny a PCB

1.7.2003 - PRAHA/LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Drůbež a půda v okolí spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem je kontaminována silně toxickými dioxiny a polychlorovanými bifenyly (PCB). Prokázaly to rozbory zadané společně sdruženími Arnika a Lysin. Zjištěné koncentrace obou toxických látek ve vzorku drůbežího masa z Lysé převyšují jak limity EU, tak doporučený limit pro příjem těchto látek stanovený Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Půdu i tkáň zhruba tříletého kohouta analyzovala laboratoř Axys Varilab. Zjištěná hladina dioxinů a dioxinům podobných PCB (1) u kohouta přesahuje téměř osminásobně evropský limit pro drůbeží maso (2). “Při konzumaci 200 gramů masa z kohouta z Lysé by člověk přijal 520,2 až 530,4 pgTEQ dioxinů a PCB, pro které WHO doporučila denní limit příjmu 1-4 pgTEQ/kg váhy denně. To znamená dvojnásobné překročení horní hranice limitu (pro sedmdesátikilového člověka). To je hodně, pokud si uvědomíme, že určitě pozřeme další látky v ostatních konzumovaných potravinách,” uvedl vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Ten považuje zjištěné hodnoty za vážné a alarmující. „Lidé tedy při jediném obědě ze své vlastní drůbeže zkonzumují více dioxinů a PCB než je podle WHO přijatelné. V blízkosti takových zdrojů znečištění jako je například spalovna v Lysé či Spolana Neratovice by lidé raději neměli chovat zvířata za účelem konzumace. Lepším řešením však je se zdrojů znečištění dioxiny a PCB zbavit,“ uvedl Petrlík.

V drůbežím mase byly zjištěny stejné kongenery dioxinů, jaké podle dostupných výsledků měření vypouští do životního prostředí tamní spalovna nebezpečných odpadů. Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 25.6.2003 na zjištěný výsledek měření zareagovalo požadavkem na monitoring vlivu spalovny na životní prostředí. “Ten měl podle závěrů procesu EIA z roku 1995 dohodnout se spalovnou bývalý Okresní úřad v Nymburce. Nic takového se nestalo,” konstatoval Ing. Milan Havel, vedoucí kampaně Arniky proti spalovně v Lysé.

Dohodnut měl být i rozsah kontrol spalovny městem. Ve spalovně nesmí být pálen odpad s obsahem PCB. V kohoutovi přitom jenom koncentrace polychlorovaných bifenylů asi 35krát překročily střední hodnotu naměřenou Státní veterinární správou ČR u českých drůbežích masných výrobků. Maximální hodnota zjištěná u kuřat a slepic v ČR byla překročena 3,5krát.

Vyšší koncentrace dioxinů byla zjištěna také v půdě. Je zhruba trojnásobně vyšší než hodnota pozadí naměřená v čistém prostředí v Košeticích. Přesahuje dokonce dvojnásobek středních hodnot koncentrací naměřených v průmyslových aglomeracích Berounska a Zlínska.

Arnika se obrátila o pomoc k prosazení monitoringu či zastavení spalovny na poslance a zastupitele Středočeského kraje. Obdobný požadavek pak vznesla na příslušné úřady - odbor životního prostředí kraje, hlavního hygienika i krajskou hygienickou stanici a Státní veterinární správu ČR. Studii a výsledky Arnika zaslala také ČIŽP a odboru životního prostředí města Lysá nad Labem.

Sdružení Arnika také požaduje, aby v připravovaném integrovaném registru znečišťování byly nastaveny limity pro ohlášení množství vypouštěných dioxinů a PCB do prostředí nastaveny tak, že veřejnost se na internetu dozví i údaje o zdrojích znečištění jako je spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Svaz průmyslu a dopravy ČR a s ním dvě ministerstva Vlády ČR prosazují, aby seznam látek pro registr nezahrnoval ani polychlorované bifenyly (PCB).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu