V hračkách či nádobí mohou být nebezpečné látky. „Nenechte se otrávit a otestujte svou domácnost!“, vyzývá Arnika.

21.10.2011 - PRAHA / OSTRAVA | Tiskové zprávy
V plastové hračce robota byly objeveny látky negativně ovlivňující vývoj děti a imunitní systém – tzv. polybromované difenylétery (PBDE), které patří mezi zpomalovače hoření. Z barvy dalších čtyř testovaných výrobků - keramických a skleněných hrnků - se uvolňoval další toxický prvek – olovo a u jednoho z prověřovaných hrnků bylo potvrzeno uvolňování toxického kadmia nad zákonem stanovený limit.

Testy, které Arnika nechala provést v certifikované laboratoři ITC ve Zlíně, tak ukázaly, že nebezpečné látky se i přes častější kontroly stále vyskytují v předmětech denní potřeby (1). Proto v příštím týdnu Arnika umožní veřejnosti v Praze a v Ostravě nechat si bezplatně otestovat přinesené výrobky, například hrnky, talíře, hračky, mobily či notebooky. Připravená akce je příspěvkem Arniky k Mezinárodnímu roku chemie, kterým rok 2011 vyhlásilo UNESCO.

„Chemické rozbory potvrdily naše předpoklady vycházející z předchozích měření ručním rentgenovým analyzátorem, v hračce byly nalezeny bromované zpomalovače hoření a z barev hrnků se při používání uvolňují těžké kovy,“ komentovala výsledky koordinátorka projektu Chemické látky v našem každodenním životě Mgr. Jitka Straková. Protokoly o výsledcích laboratorních měření budou předány České obchodní inspekci spolu s podnětem ke stažení hrnečku, který vykazuje nadlimitní uvolňování kadmia, z trhu a umístění výrobku do databáze výstražného informačního systému o nebezpečných spotřebitelských výrobcích RAPEX.  

V pondělí 24. října v Ostravě a ve středu 26. října v Praze Arnika uspořádá veřejné informační stánky spojené s testováním vybraných výrobků. Příchozí se tak budou moci dozvědět, zda jejich oblíbený hrnek, oblíbená hračka jejich dítěte nebo notebook neobsahuje těžké kovy nebo brom a také zda naměřená hodnota signalizuje, že výrobek je rizikový pro další používání s ohledem na způsob jeho využití. Na informačním stánku bude možné otestovat dětské hračky, drobnou elektroniku a barevné a potištěné hrnky, skleničky a talíře. Pro testování hraček a spotřebního zboží poslouží ruční rentgenový analyzátor (2), který nezanechá na měřeném zboží žádnou stopu. Test bude proveden bezplatně na místě během několika sekund specializovanou firmou ve spolupráci se sdružením Arnika.

Arnika dlouhodobě upozorňuje veřejnost, že pro životní prostředí, ale patrně i dětské zdraví, jsou nejvhodnější hračky z přírodních materiálů. Naopak doporučuje vyhýbat se elektronickým hračkám nebo výrobkům z PVC. Při výběru keramického a porcelánového nádobí by spotřebitel měl dle Arniky zohlednit, zda se v oblasti, kde přichází výrobek do kontaktu s jídlem, nevyskytuje barevná dekorace, která by mohla být zdrojem uvolňujících se těžkých kovů. Více informací o nebezpečných výrobcích, jejich alternativách a právu na informace o nebezpečných látkách ve spotřebním zboží nalezne uživatel na webu Arniky, stejně jako informace o rizikových výrobcích (3).

Testování Arnika provede v rámci projektu Chemické látky v našem každodenním životě, který se snaží veřejnosti srozumitelně podat poměrně složitou vazbu chemického znečištění životního prostředí, které může začínat u použití problematických látek ve výrobě spotřebního zboží, které nás obklopuje doma nebo na pracovišti. Součástí projektu finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR je nalezení dostupných alternativ k produktům obsahujícím nebezpečné látky. Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika, se již od svého vzniku především v kampaních Budoucnost bez jedů a Nehrajme si s PVC zasazuje o ochranu životního prostředí před toxickými látkami, prosazuje náhradu látek nebezpečných pro lidi a další organismy za bezpečnější alternativy a prosazuje právo občanů na informace o nebezpečných látkách v životním prostředí.

Přílohy:

1) Laboratorní výsledky

Testovány byly čtyři výrobky přicházející do styku s potravinami - tři keramické hrnky a jedna sklenička. U těchto výrobků byl stanovován obsah těžkých kovů (olova, kadmia, rtuti a arsenu) ve výluhu z okraje pro pití. U jednoho vzorku hračky robota byly analyzovány bromované zpomalovače hoření v šedém plastu hračky.

U všech čtyř předmětů určených pro styk s potravinami byla prokázána migrace olova z okraje pro pití. Z výrobků se při testu uvolňovalo mezi 0,06 a 0,42 miligramy olova na vzorek. U jednoho z hrnků byla prokázána nadlimitní migrace kadmia dosahující 0,26 miligramů. Ve vzorku robota byly detekovány penta-, okta-, nona-, deka- polybromované bifenylétery.

Tabulka č. 1: Výsledky migrace prvků z okraje pro pití

Vzorek/Výsledek měření

Vz.č. 01 – Modrý hrnek s ležícím koněm

Vz.č. 02 – Červený hrnek se smajlíky

Vz.č. 03 – Fialový hrnek s kočkou

Vz.č. 04 – Sklenička latte macchiato

Limitní hodnota*

Olovo (mg/předmět)

0,06

0,42

0,06

0,11

Max. 2

Kadmium (mg/předmět)

<0,005

0,26

<0,005

<0,005

Max. 0,2

*Limitní hodnoty dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb.

Tabulka č. 2: Výsledky identifikace bromovaných zpomalovačů hoření

Vzorek/Výsledek měření

Vz.č. 05 – Šedý robot Fighter Space Legend

Limitní hodnota

Brom (mg/kg)

>1000

-

Polybromované bifenylétery (PBDE)

Přítomen hepta-, okta-, nona-, deka- PBDE

1000 mg/kg**

Tetrabrombisfenol A

Přítomen

-

**Limitní hodnota směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení

Fotogalerie testovaných výrobků na webu Arniky: http://arnika.org/fotogalerie/vsledky-test-spotebnho-zbo-1792011

2) Ruční rentgenový analyzátor využívá atomové spektrometrie subvalenčních elektronů pro identifikaci prvků a jejich koncentrace ve zkoumaném výrobku.  Používá se pro testy hraček a spotřebního zboží nebo shody se směrnicemi o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích.  Test je nedestruktivní, nezanechává na měřeném zboží žádnou stopu a lze jej provést během několika sekund.

Fotogalerie využití rentgenového analyzátoru na webu Arniky: http://arnika.org/fotogalerie/rentgenov-analyztor-pro-testy-spotebnho-zbo

3) informace o nebezpečných výrobcích nalezne uživatel na webu Arniky:

Databáze nebezpečných výrobků: http://arnika.org/nebezpecne-vyrobky

Databáze chemických látek: http://arnika.org/chemicke-latky

Desatero odpovědného nakupování: http://arnika.org/desatero-odpovedneho-nakupovani

Jak vybrat bezpečnou hračku?: http://arnika.org/bezpecne-a-nebezpecne-hracky-jak-lze-koupit-ty-bezpecne

Databáze alternativ k PVC: http://arnika.org/vyrobky-bez-pvc


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MZP

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu