Ve Středočeském kraji výrazně přibylo zdrojů znečišťování styrenem a narostly emise potenciálně rakovinotvorných látek

29.12.2008 - PRAHA | Novinky
Ilustrační foto
Středočeský kraj je v celkovém pořadí co do množství ohlášených rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2007 na třetím místě za kraji Zlínským a Moravskoslezským. Meziročně vzrostlo množství ohlášených úniků potenciálně karcinogenních látek v něm o více jak tři tuny. „A to i přesto, že například Spolana Neratovice celkové úniky těchto látek za rok 2007 snížila. Zato výrazně vzrostl počet provozoven ohlašujících styren, látku možná karcinogenní pro lidi, a jeho úniky u provozů ohlašujících do IRZ ze Středočeského kraje vzrostly o 8 tun. Spolana i přesto zůstává největším znečišťovatelem v kraji společně s elektrárnou ČEZu u Mělníka,“ komentoval hlavní výsledky analýzy dat v IRZ vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Středočeský kraj je v celkovém pořadí co do množství ohlášených rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2007 na třetím místě za kraji Zlínským a Moravskoslezským. Meziročně vzrostlo množství ohlášených úniků potenciálně karcinogenních látek v něm o více jak tři tuny. „A to i přesto, že například Spolana Neratovice celkové úniky těchto látek za rok 2007 snížila. Zato výrazně vzrostl počet provozoven ohlašujících styren, látku možná karcinogenní pro lidi, a jeho úniky u provozů ohlašujících do IRZ ze Středočeského kraje vzrostly o 8 tun. Spolana i přesto zůstává největším znečišťovatelem v kraji společně s elektrárnou ČEZu u Mělníka,“ komentoval hlavní výsledky analýzy dat v IRZ vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Analýzu dat ohlášených do IRZ za rok 2007 pro Středočeský kraj dnes zveřejnilo sdružení Arnika. Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto při zpracování dat z IRZ soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, rtuť, formaldehyd, styren  a dioxiny.

Vedle Spolany Neratovice se ve Středočeském kraji polepšily i Lučební závody Draslovka Kolín, které výrazně snížily úniky kyanidů do Labe. Na první místo v žebříčku největších znečišťovatelů látkami nebezpečnými pro vodní organismy se tak ve Středočeském kraji dostala Elektrárna Mělník kvůli únikům těžkých kovů. Daleko významnější jsou však její emise škodlivin do ovzduší, konkrétně látek způsobujících kyselé deště a skleníkového plynu oxidu uhličitého, jehož je sedmým největším průmyslovým zdrojem v České republice.

Spolana Neratovice je druhým největším zdrojem úniků látek poškozujících ozónovou vrstvu Země a také rtuti v odpadech a v únicích. Kvůli vysokým emisím trichlorethylenu, který je pravděpodobným karcinogenem pro lidi a současně látkou mutagenní, se Spolana umístila také vysoko v celorepublikových žebříčcích původců těchto látek a vede je ve Středočeském kraji.

Největším zdrojem problematického styrenu ve Středočeském kraji je laminátovna Peter GFK v Trhovém Štěpánově, která se kvůli vysokým emisím této látky dostala mezi deset největších původců emisí této látky v celé ČR.

Rakovnická firma Triton sice stále patří k největším znečišťovatelům v kraji, ale emise pravděpodobně karcinogenního tetrachlormethanu v roce 2007 snížila oproti roku 2006 o více jak tři tuny.

Úniky a přenosy nebezpečných látek do IRZ za rok 2007 ohlásilo ve Středočeském kraji 127 provozoven, což je o deset více než za rok 2006. Nejčastěji, a to v 68 případech, byly hlášeny úniky amoniaku.

Úplný žebříček největších znečišťovatelů Libereckého kraje za rok 2007 sestavený dle dat ohlášených do IRZ najdete zde.

 

Banner-stika

Sledujte nás: