Věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí

Shrnutí evropské studie ze 6 zemí o obsahu PFAS v jednorázovém nádobí a obalech potravin z rozložitelných rostlinných materiálů a papíru a o dopadu PFAS na životní prostředí a zdraví lidí.

Toto shrnutí představuje závěry z evropského průzkumu, který provedlo osm neziskových organizací pod vedením Arniky. Průzkum se zabýval přítomností perfluoralkylovaných a polyfluoralkylovaných látek (PFAS) nazývaných “věčné chemikálie” (z angl. Forever Chemicals) v jednorázovém nádobí a obalech potravin z rozložitelných rostlinných materiálů a papíru. Zkoumané výrobky pocházely z šesti evropských zemí: České republiky, Dánska, Francie, Německa, Nizozemska a Velké Británie. Cílem této studie bylo získat informace o míře používání PFAS látek ve fastfoodových obalech a nádobí na jedno použití a odhalit, zda mohou PFAS kontaminovat další potravinové obaly, na příklad v procesu recyklace. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě.

 Anglická studie: Throwaway Packaging, Forever Chemicals