Vědci a lékaři podporují přijetí integrovaného registru znečišťování

28.11.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Jeden z vrcholných orgánů Akademie věd ČR (Komise pro životní prostředí AV ČR) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit integrovaný registr znečišťování v plné šíři. Vyplývá to ze Stanoviska vědecké a lékařské obce k integrovanému registru znečišťování navrženému zákonem o integrované prevenci znečištění, který komise přijala dne 27.11. 2001.
Zde je úplné znění dokumentu: „Znečištění životního prostředí chemickými látkami (často i toxickými pro živé organismy) se stalo jedním z nepříjemných průvodních jevů současnosti. Nemusí však jít o jev nutný. Mnohdy by včasné informace o přítomnosti toxických látek například v odpadech anebo o potenciálních (skrytých) únicích napomohly předejít havarijním stavům s neblahými důsledky pro životní prostředí a zdraví lidí. Spojené státy americké proto jako nástroj včasné informace o přítomnosti toxických látek a prevence havárií zavedly v osmdesátých letech 20. století jednotný informační systém o tocích chemických látek v průmyslu – tzv. Toxic Release Inventory a zároveň jej učinily veřejně přístupným. Tento informační nástroj se osvědčil – množství škodlivin unikajících do životního prostředí se několikanásobně snížila a průmyslové podniky zároveň ušetřily peníze za unikající suroviny, protože mohly například včas odhalit potenciální vady technologií anebo využít látky, které jiné závody produkovaly jako odpadní. Evropské státy (například Holandsko, Velká Británie, Švédsko a další) zavedly proto podobné systémy. Česká republika by nepochybně také potřebovala jednotný sytém sběru dat o tocích vybraných chemických látek v průmyslu. Nyní je roztříštěn do několika registrů (například REZZO shromažďuje data o emisích do ovzduší, ISO pro změnu o odpadech, zvlášť jsou sbírána data o přítomnosti větších množství nebezpečných chemických látek v závodech atd.). Takovým systémem by podle našeho názoru mohl být integrovaný registr znečišťování navržený ve vládní předloze zákona o integrované prevenci znečištění, projednávané nyní Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Integrovaný registr znečišťování tak, jak je navržen ve vládní předloze zákona by usnadnil: - průmyslovým podnikům sběr dat o toxických látkách (nemusely by podávat hlášení do několika oddělených systémů), - nám, vědcům a lékařům zpracování toxikologických, zdravotnických a dalších studií. Z výše uvedených důvodů se domníváme, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by měla integrovaný registr znečišťování schválit v plné šíři a s nejpozdějším datem zahájení jeho provozu od počátku roku 2004 (tedy rokem 2003 jako prvním ohlašovacím obdobím), a to pro všechny znečišťovatele. Podle našeho názoru nepůjde o novou povinnost ani o nový nákladný systém ohlašování, ale o integraci, zpřehlednění a sjednocení stávajících registrů o emisích do životního prostředí, jak už jsme podtrhli výše.“
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu