Veolia prosadila vybudování spalovny v karvinské teplárně

8.4.2020 - KARVINÁ | Články
Pohled na Důl Barbora - místo, kde se původně stavba spalovny v Karviné plánovala.
Foto: Quar, Wikimedia Commons
O stavbě nové spalovny odpadů se v souvislosti s Karvinou mluvilo už zhruba před deseti lety, a to kvůli plánu na stavbu takzvaného Krajského integrovaného centra pro zpracování odpadů (KIC) Moravskoslezského kraje. To mělo vyrůst v prostoru bývalého Dolu Barbora a mělo jít o obří zařízení s kapacitou až 300 000 tun odpadů ročně. Záměr sice dostal zelenou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nebyl však nikdy realizován, mimo jiné proto, že nedostal očekávanou podporu z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) Evropské unie. Po zhruba deseti letech od započetí debat kolem původního projektu se zbudování zařízení schopného spalovat odpady podařilo prosadit společnosti Veolia Energie, a to v karvinské teplárně, kterou Veolia provozuje.

Záměr společnosti Veolia se v Informačním systému EIA objevil v květnu 2018. Poměrně nenápadně pak prošel celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejného projednávání a jednoho přepracování dokumentace. Veolia chce podle ní v karvinské teplárně nainstalovat takzvaný multipalivový kotel, který by jí umožnil spalovat mimo jiné i takzvané tuhé alternativní palivo (TAP), vyráběné z odpadů. Tím si teplárna otevře dveře k odstavu jednoho ze starších uhelných kotlů.

Veolia při komunikaci projektu nejvíc vyzdvihuje právě tento jeho aspekt, tedy částečný přechod ze spalování uhlí na spalování odpadů. Ani odpad, stejně jako uhlí, však není obnovitelným zdrojem, většina takto spalovaných odpadů je vyrobena z ropy. "Tím dochází k na první pohled možná paradoxní situaci, kdy je spalování odpadů stejně jako spalování uhlí vlastně jen dalším ze způsobů spalování fosilních paliv. Nejde tedy o zrovna „zelené“ řešení problému nakládání s odpady, naopak, před jejich spalováním by měla mít jednoznačně přednost jejich recyklace a v první řadě aktivity a technologie vedoucí k předcházení jejich vzniku," říká k tomu Sarah Ožanová z Arniky. Spalování TAP s sebou také nese řadu rizik spojených s problematikou toxických látek. TAP obsahuje například velké množství chloru, s čímž jsou spojeny emise nebezpečných dioxinů.

Souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA Veolia k záměru obdržela v březnu. K dokončení stavby a uvedení zařízení do provozu by mělo dojít koncem roku 2022.


Nespaluj, recykluj! S odvahou.

logo ACF-partners

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu