Veřejné projednání, transparent v sále hlásal "Stop spalovně"

9.3.2018 - MĚLNÍK | Články
Ing. Vladimír Moravec, člen zastupitelstva Horních Počapel za Unii pro sport a zdraví čte své připomínky na jednání 8. března 2018 v Mělníce.
Foto: Jiří Kaňa, Arnika.
V zaplněném divadelním sále Masarykova kulturního domu proběhlo veřejné projednání plánu výstavby spalovny odpadů ZEVO Mělník v sousedství obce Horní Počaply. Ve čtvrtek 8. března 2018 se tu v podvečerních hodinách sešli zástupci Skupiny ČEZ investora, úřadů, obcí, veřejnost, občanské spolky i pracovníci ČEZu. Kulturní centrum zažilo ten večerbouřlivou diskuzi, kterou řídil Ing. Milan Muzikář z Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP). Chybět nemohli ani zástupci Arniky a petičního výboru petice „Stop spalovně Mělník“, kterou svým podpisem podpořilo bezmála 2300 lidí z celé České republiky. Jménem petičního výboru pak podpisové archy předal do rukou MŽP RNDr. Jindřich Petrlík z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Od konce 50. let je středočeské Polabí průmyslově znečišťováno. Mezi největší znečišťovatele zde patří kromě Elektrárny Mělník také výrobce kaučuku a polystyrenu Synthos v Kralupech nad Vltavou, Spolana Neratovice a papírna Štětí. Ne nadarmo se celé oblasti říká čtyřúhelník smrti. Proto se zamýšlená spalovna dostala pod drobnohled místních lidí a ochránců životního prostředí. Na přetřes během diskuze přišly nejen emise toxických látek do ovzduší, ale také skládkování strusky a popílku a řešení dopravní situace a emisí z výfuků nákladní dopravy do a ze spalovny.

Veřejného projednání dokumentace EIA, které je součástí procesu hodnocení vlivu projektu na životní prostředí (EIA), se zúčastnili zástupci Skupiny ČEZ, Ministerstva životního prostředí, autoři dokumentace a zpracovatel oponentního posudku s představiteli obcí, Středočeského kraje a místními obyvateli. Byli zde i novináři, občanské spolky či zástupce České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Ing. Petr Havelka. Ten kritizoval záměr ČEZu jako nevratný krok, který znemožní odklonit dostatek odpadů k recyklaci. „Spalovna je předimenzovaná a svojí kapacitou bude bránit naplnění cíle 65% recyklace, kterého budeme muset dosáhnout v roce 2035. Je třeba přepracovat Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje,“ kritizoval projekt Ing. Ivo Kropáček z Hnutí Duha.

Ani po jednání není zcela jasné, jak velkou zátěž znečištěním bude spalovna představovat. ČEZ sice tvrdí, že využije nejmodernější dostupnou technologii, ale konkrétní technologii spalování odpadů a čištění spalin dosud nevybral. „Je otázkou, zda skutečný vliv spalovny na životní prostředí lze bez těchto znalostí vůbec zhodnotit. Jak musel přiznat i zpracovatel dokumentace EIA, není možné bez znalosti konkrétní technologie čištění spalin provést ani celkovou bilanci toxických dioxinů. Současně musel připustit, že výpočet celkových emisí a dalších dat je opřený jen o limity stanovené zákonem,“ shrnul nedostatky posouzení Petrlík.

Zástupci energetického koncernu navíc přiznali, že při výpočtu emisí dioxinů v České republice, jež měl v příloze dokreslit nízký podíl spaloven na nich, vycházeli z 15 let starých dat, která však neodpovídají současnému stavu. Specifikace technologií se teprve stane předmětem výběrového řízení. „Myslíme si proto, že proces EIA měl proběhnout až poté, co bude technologie spalování a čištění spalin naprosto jasná,“ komentoval Petrlík průběh procesu EIA.

Stavba spalovny je od začátku zdůvodňována zákazem skládkování komunálního odpadu po roce 2024. Budoucí zařízení spálí ročně 320 tisíc tun odpadu, ze kterého však zbyde 97 tisíc tun strusky a 15 tisíc tun toxického popílku. A ty nepoputují nikam jinam, než na blízké skládky po silnici a železnici.

Dopravní situaci ČEZ neřeší, je to dle jeho vyjádření záležitostí kraje. „Vyšli jsme vstříc Středočeskému kraji a souhlasili s umístěním ZEVO do lokality Elektrárny Mělník,“ řekl v úvodu projednání Ing. Dalibor Roik, vedoucí projektu ZEVO ve Skupině ČEZ.

Lokalita dnes nemá odpovídající dopravní napojení na infrastrukturu, proto je proces EIA předčasný. Svoz odpadů ze Středočeského i sousedních krajů bude do budoucna představovat obrovskou zátěž. „V posudku by měla být uvedena podmínka, že nelze zahájit další jednání ve věci ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), pokud nebude rozhodnuto o komplexním dopravním řešení v okolí,“ řekl například starosta Horních Počapel Jiří Svačina. Pro obec bude spalovna podle něj spíš přítěží.

„Obec vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem a rovněž občané vyjádřili velký odpor. Pod peticí (proti spalovně) jsou podpisy více než 300 občanů obce. Názor obce a občanů by měl být respektován,“ dodal Svačina.

I další okolní obce žádají, aby zahájení provozu bylo podmíněno výstavbou dopravní infrastruktury. Nicméně, odpovědí posudkáře vybraného ministerstvem byl jen slib, že se pokusí takovou podmínku zahrnout do návrhu stanoviska.

Středočeský kraj v současnosti zpracovává dopravní studii, podle které by měly vzniknout obchvaty okolních obcí. "Ty ale často vedou jen pár metrů od obydlených domů, navíc ztratí hodnotu pozemky s poli. Třeba pro obyvatele Beřkovic a Křivenic je to osobní katastrofa," uvedla PhDr. Hana Beranová ze spolku Ekozahrada pod věží. Podle ní je riziko, že spalovna začne fungovat dříve, než by obchvaty byly postaveny. "Středočeský kraj má oproti projektu na spalovnu velké zpoždění," řekla. Podle Beranové tak hrozí, že nákladní vozy budou muset jezdit po silnicích třetích tříd okolními obcemi.021-a

Projednávání bylo místy velmi vypjaté a proti spalovně se vyjádřili zástupci dotčených obcí Ctiněvsi, Dolních Beřkovic, Horních Počapel i Mělníka. Výstavbu spalovny naopak obhajovali místostarosta Štětí, starostka Liběchova, starosta Bechlína a samozřejmě i náměstek hejtmanky Středočeského kraje Miloš Petera. Transparenty v sále hlásaly "Stop spalovně" anebo "Nespalujme, recyklujme!". V podobném duchu se nesly i vstupy některých místních obyvatel, ale ani hlasití zastánci spalovny nechyběli. V současné době nezbývá nic jiného, než si počkat na posudek a stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí