Vláda chce dát 7 miliard za přehradu v Nových Heřminovech

16.2.2011 - PRAHA | Novinky
Vláda dnes schválila výdaje ve výši cca 7 mld Kč na stavbu přehrady u Nových Heřminov na Bruntálsku. Sdružení Arnika se dlouhodobě věnuje prosazování takových způsobů hospodaření s vodou v krajině, které nejen efektivně ochrání lidská sídla, ale současně jsou vstřícná k přírodě. Z těchto hledisek nelze s plány na novou přehradu souhlasit.
Vláda dnes schválila výdaje ve výši cca 7 mld Kč na stavbu přehrady u Nových Heřminov na Bruntálsku. Sdružení Arnika se dlouhodobě věnuje prosazování takových způsobů hospodaření s vodou v krajině, které nejen efektivně ochrání lidská sídla, ale současně jsou vstřícná k přírodě. Z těchto hledisek nelze s plány na novou přehradu souhlasit.

„Přehrada bude znamenat likvidaci části obce a trvalou změnu přírodních podmínek v širokém okolí. Přitom tzv. měkká, tedy přírodě blízká protipovodňová opatření naopak umožní vodě rozliv tam, kde neškodí. Lidé v jejich okolí mohou klidně žít a těšit se z biologicky hodnotné krajiny. Miliardy by na ochranu před povodní mohly být vynaloženy rozumněji a bez vyhánění lidí z domovů," komentuje dnešní rozhodnutí vlády Ing. Jana Vitnerová, vedoucí kampaně Arniky „Člověk a voda".

V době ekonomického nedostatku by bylo na místě zvažovat spíše taková opatření, která státní prostředky ušetří. A ceny za protipovodňové opatření přírodě blízké jsou často v řádech o desítky nižší, než betonové stavby v krajině. S předraženými plány na nové stavby v říčních korytech, betonové hráze a zdi se lze setkat takřka denně. Nové zprávy o revitalizaci říčních toků jsou naopak stále vzácné. „Těžko říci, zda jde jen o setrvačnost v pohledu na protipovodňová opatření, či také o moc betonářských lobby,"dodává Jana Vitnerová z Arniky.

Revitalizovaný vodní tok s říčními nivami, mokřady a prostorem pro rozliv dokáže v krajině zadržet více vody, než přehrada. Množství akumulované vody bývá i stonásobně vyšší, než je tomu u napřímeného vodního toku. Navíc znamená prostor pro život na vodu vázaných rostlinných a živočišných druhů, tedy zajímavější a rozmanitější krajinu. Přínosem pro okolí je také zvýšená čistící schopnost vody a lepší mikroklima v nejbližším okolí. Členitá a zdravější krajina bývá také atraktivnější pro cyklisty, vodáky i pěší turisty.

Sdružení Arnika sleduje plány na vybudování přehrady u Nových Heřminov od počátků v roce 2001. Pomáhalo tehdy tamním občanům bránit se plánům na zatopení části obce a stavbu nádrže, a to až do roku 2006, kdy tehdejší vláda návrh stavby neschválila.

ImpactOfDams

O přehradách přehledně: stránky organizace International Rivers (dříve International Rivers Network)

http://www.internationalrivers.org/en/node/287

  • Arnika: Ochrana přírody

Banner-stika

Sledujte nás: