Vlado Milunič


ANKETA: Jaká bude Praha?


Vlado Milunic

Vlado Milunič

český architekt chorvatského původu, spoluautor Tančícího domu na pražském Rašínově nábřeží.

 

1/ Souhlasíte s podobou nového územního plánu Prahy?

Od sametové revoluce, od doby, kdy nás řídí „neviditelná ruka trhu“, je to s územním plánem v mnoha aspektech horší než za totality. Jak to říká Ludvík Vaculík: „Trh má zlú povahu, je nenasytný, sobecký a nevzdělaný“, a to, co z toho za těch dvacet let vzešlo, je nabíledni. Za totality bylo v Praze 40 % občanů vystěhováno na periferii do sídlišť a centrum města bylo neúdržbou degradováno na panoptikum šípkové Růženky. Místo toho, abychom po sametu vrátili lidi a obchody do centra, předělávaly se masově byty na kanceláře, obchod se odstěhoval spolu s koloniemi přihlouplých rodinných domů do dalších volných ploch příměstské krajiny. Současně nebyl vůbec využit obrovský potenciál konverze sídlišť na plnohodnotné čtvrtě, přestože jsou vesměs v úžasných lokalitách. Tento nesmyslný trend stále pokračuje, místo toho, aby územní plán za každou cenu udržel město v mantinelech intravilanu.

Druhou klíčovou zhoubnou zásadou ÚP je nadbíhání sobecké individuální dopravě místo jednoznačné preference veřejné městské dopravy. Individuální doprava je extrémně drahá a neefektivní a je schopná z živého města udělat neobyvatelné a mrtvé, z jeho obyvatel obézní nezdravé alergiky.

Nadbíhání individuální dopravě nemá konce. Jakýkoliv ústupek vyprovokuje ještě větší potřebu agresivní expanze. Na územním plánu je, aby odstraňoval příčiny a ne důsledky! Obchodní domy mají být v centru nad kolejišti nádraží, v návaznosti na veřejnou dopravu a zásobovány vlaky. Nad touto vrstvou mají být blíže ke slunci byty.

2/ Souhlasíte s tím, aby developeři dostali výjimku až na tři sta projektů, které se schválí bez veřejné diskuse ve zrychleném režimu změn starého územního plánu?

V situaci, kdy developer s architektem připravují výstavbu svého návrhu, je základní normou slušnosti návrh transparentně předložit laické i odborné veřejnosti. Mám v živé paměti presentaci Tančícího domu na dvou velkých výstavách, jak v Martinicově paláci na Hradčanech, včetně tiskové konference a v galerii bratří Čapků na Praze 2. Je jednoznačné, že nám tato otevřenost přístupu přinesla 68 % kladných zápisů v knize návštěv. Hlavně jsme veřejnosti ukázali, že nám nešlo o povrchní provokaci nějakým bláznivým tvarem, ale naopak o hlubokou analýzu kontextu, na který následně reagoval samotný návrh.

Na pražském Magistrátě by rozhodně měla být trvalá výstava  připravovaných projektů, kterou by mohl shlédnout kterýkoliv občan včetně cizinců. Vůbec nevím, proč například podobná každoroční výstava ve stanu na Václavském náměstí trvá pouze pár dní (?). Důvodem je patrně pouze to, aby se mohlo napsat, že návrh byl veřejně presentován. Město Shanghai má velký model celého města v měřítku 1:500, kde je zájemcům názorně v kontextu předvedena každá připravovaná stavba. O takovém modelu se v Praze jalově bavíme už řadu desetiletí.

Žádné zrychlené projednání projektů starého nebo nového ÚP není přípustné!

3/ Rozhoduje vedení města o budoucnosti Prahy zodpovědně vůči našim potomkům?

Vzhledem k tomu, že se v oboru pohybuji více než 40 let, jsem dlouhodobě přesvědčen, že se vedení města chová ke svým potomkům velmi krátkozrace a nerozumně z důvodů, které jsem popsal.

4/ Kterou pražskou stavbu vzniklou po roce 1989 považujete za nejzdařilejší a proč?

Praha je založena na několikanásobném vrstvení, kdy jsou starší vrstvy pokud možno zachovány a doplněny vrstvou novou, která odpovídá současným potřebám. Takovým domem je například Langhans od Ladislava Lábuse.

Naopak nesnáším zbytečné bourání nebo formální konzervování domu do podoby z nějaké minulé doby, který nerespektuje to, že žijeme v úplně jiné době.

5/ Jak by podle Vás měla Praha vypadat v roce 2020?

Deset let je velmi krátká doba, ale stačilo by mně, pokud by byly brány vážně dvě klíčové podmínky, které jsem popsal v otázce č. 1, tak aby si Praha zachovala svou zcela výjimečnou identitu.