phoca thumb l sirius gymnazium vodnany 11

Foto: Sirius/Gymnázium Vodňany

S rostoucím znečištěním vody a snižujícím se množstvím pitné vody se zvyšuje potřeba podpory udržitelného a zodpovědného hospodaření s vodou. V projektu jsme si kladli za cíl zvýšit povědomí české veřejnosti o problematice znečištění vodních toků a podporu udržitelného nakládání s vodou. 

Základním kamenem celého projektu se stala soutěž pro školy. Soutěží jsme obrátili pozornost dětí, ale i pedagogů k potřebě chránit vodu hravou a zábavnou formou. Vítěz si odnesl jako odměnu připravený třídenní aktivní zážitkový kurz v Národním parku České Švýcarsko .

V blízkosti vybraných velkých měst ležících v blízkosti řek jako například Labe, Odra a Vltava jsme provedli odběry vzorků sedimentů a ve spolupráci s místními rybáři také ryb. Tyto vzorky jsme následně nechali zanalyzovat ve specializovaných laboratořích. Celkem bylo analyzováno patnáct říčních sedimentů a čtyři vzorky ryb z lokalit na vodních tocích v České republice. Cílem našeho průzkumu bylo především přispět k monitoringu znečištění perzistentními organickými látkami ve vodních tocích v České republice. Studii, kterou jsme rozeslali institucím na ochranu životního prostředí si můžete stáhnout TADY.

V rámci projektu vznikla ještě jedna studie pracující s daty z Integrovaného registru znečišťování, která rozebírá znečištění vodních toků chemickými látkami. Tato analýza je unikátní především tím, že podrobně zkoumá vztah konkrétních toxických látek v souvislosti s průmyslovým zatížením vybraných vodních toků a také poukazuje na to, že některé nebezpečné látky nejsou v IRZ zahrnuty vůbec. Na závěr najdete naše doporučení, která směřují k lepší ochraně vod a vodních ekosystémů. Studie ke stažení je TADY

V tématech spojených s úbytkem a znečištěním vody, především pak v souvislosti s každodenním životem a spotřebitelským chováním v ČR radíme občanům prostřednictvím internetové Ekoporadny nebo v případě složitějších dotazů, které na webu nenajdou, přes osobní konzultace.

Veřejnost jsme upozornili na důležitost ochrany vody a na ni vázaných ekosystémů díky akcím ke Slavnostem vody, které se vážou k významným dnům. Akcentovali jsme prevenci úniků toxických látek do životního prostředí, ale také hospodaření s pitnou vodou. Jak a proč šetřit vodou v domácnostech, co by nemělo končit v kanalizaci, jak uklízet šetrně bez chemikálií, proč zdravou kosmetikau nebo co je nejlepší pro miminka. Těmto tématům se podrobněji věnuje rádce pro spotřebitele Voda nad zlato.

Informační leták Chráníme vodu, chráníme život je zaměřený na ochranu vody jako takovou a čtenář se dozví čeho chceme jako Arnika v této oblasti dlouhodobě dosáhnout. Najde tam také seznam významných dní pro životní prostředí nebo si může přečíst příběhy (kauzy) s dobrým koncem, které jsme pomáhali řešit.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy