Vodní díla na Labi - slušnost a transparentnost na cestě do Evropy

21.1.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
„Cesta České republiky do Evropy musí být lemována transparentností a slušností“, prohlásil český ministr životního prostředí Miloš Kužvart po svém dnešním setkání se saským ministrem životního prostředí a zemědělství Steffenem Flathem. Jedním z hlavních témat jednání ministrů, které podle Kužvarta v mnoha ohledech provázela naprostá shoda názorů, byla výstavba plavebních stupňů na Labi v lokalitách Malé Březno a Prostřední Žleb.
„Finanční náklady plánovaných staveb naprosto nejsou úměrné negativním vlivům na životní prostředí. Saská strana se bude snažit o získání podpory z Bruselu na modernizaci českých lodí. Evropské finanční prostředky by nicméně měly sloužit přizpůsobení lodí řečišti, ne naopak,“ dodal Steffen Flath. Oba ministři se shodně domnívají, že miliardové částky na vodní díla by měla Česká republika věnovat do české železniční dopravy, která rozhodně není ve stavu odpovídajícímu členským státům EU. Spolkové ministerstvo životního prostředí by také podle slov saského ministra přivítalo - s ohledem na mezinárodní dohody (Espoo-konvence, NATURA 2000 atd.) - úplný přírodovědecký výzkum a podrobnou specifikaci vlivů záměru překračující hranice států. Právě informace v hodnocení dopadů záměru výstavby vodních děl na německý úsek Labe (především vliv na jakost vody, ale i na rostlinné a živočišné druhy a cenné ekosystémy na obou stranách hranice) bude řešeno na setkání německých a českých expertů, které se uskuteční pravděpodobně již tento pátek. Výsledky setkání budou zohledněny v závěrečném stanovisku MŽP ČR k výstavbě vodních děl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu