Soubor doporučení nevládních organizací pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy

Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku připravila Arnika pro kandidáty do pražského zastupitestva seznam 30 doporučení nazvaný "7 klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města". Současně s ním dostali uchazeči o politické funkce dotazník se 30 otázkami týkajícími se jejich názorů. Zajímá vas, jakou Prahu budoucí zastupitelé chtějí?

7 klíčů k udržitelnému rozvoji města

I. Schválit moderní územní plán

Vytvořit vizi rozvoje města, zpracovat nový územní plán podle zásad udržitelného rozvoje a důsledně jej uplatňovat. Nepřipustit nesystémové změny.

II. Zastavit bujení města do krajiny

Zastavit rozrůstání města do krajiny, využívat území brownfields, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště

III. Chránit a rozšiřovat zeleň

Zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky a zelené plochy a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady.

IV. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení

Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby, podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Celoměstskou infrastrukturu nestavět na úkor lidí.

V. Chránit historické centrum

Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní panorama. Chránit bydlení v centru a zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.

VI. Uplatňovat ekologickou architekturu

Nechat o budovách rozhodovat odborníky namísto politiků, uplatňovat kritéria ekologické architektury.

VII. Rozhodovat transparentně a demokraticky

Zveřejňovat veškeré dokumenty, zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů a rozhodovat transparentně.

volbyObčanská sdružení a inciativy z různých částí Prahy připravily na předvolební dobu řadu akcí zaměřených jak na veřejnost,tak zejména na kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy i jednotlivých městských částí.

Buďte v obraze! Sledujte plánované akce a ptejte se zájemců o politické funkce, jakou si přejí Prahu. Pokládejte jim konkrétní otázky a žádejte zas svůj hlas, aby budoucí politikové hájili příznivé životní prostředí.

16. září 18:00 Veřejná doprava v Praze veřejná debata s kandidáty na primátora Auto*Mat Sál Masarykova nádraží (vhod z Hybernské ulice)
16. září 18:00 Pražské trojmezí - zeleň nebo beton slavnostní zahájení výstavy Koalice Trojmezí Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10
16. září 19:00 Praguewatch spuštění webu pražských kauz Praguewatch.cz Bio Oko, Františka Křížka, Praha 7
25. září 13:00 Veřejný prostor a silniční doprava veřejná debata s kandidáty na primátora Auto*Mat Vinohrady
30. září 18:00 Cyklistická doprava veřejná debata s kandidáty na primátora Auto*Mat Národní technická knihovna
3. října 15:00 Kauzy Jižního Města komentovaná vycházka Praguewatch.cz sraz ve vestibulu metra Roztyly
5. října 18:00 Jak to myslíte s Trojmezím? předvolební debata s lídry kandidátek Prahy 11 Koalice Trojmezí TOP hotel, Praha 11
6. října 18:00 Jak to myslíte s Trojmezím? předvolební debata s lídry kandidátek Prahy 15 Koalice Trojmezí Základní škola Kozinovo náměstí, Praha 15
6. října 17:00 Jaká bude Praha po volbách? předvolební debata s lídry kandidátek Agora Central Europe Dům Nadace ABF, Václavské náměstí 31
7. října 18:00 Jak to myslíte s Trojmezím? předvolební debata s lídry kandidátek Prahy 10 Koalice Trojmezí SBD Zvonková
7. října 18:00 Zdraví a životní prostředí veřejná debata s kandidáty na primátora Auto*Mat Národní muzeum
7. října 18:00 Rozvoj Jižního Města debata o plánované výstavbě s kandidáty do zastupitelstva Hezké Jižní Město Modrá škola, Kupeckého ulice (Háje)
11. října 19:00 Jaká bude Praha 3? veřejná debata kandidátů na starostu Prahy 3 Kauza3 Hotel Olšanka, Táboritská 23
12. října 18:00 Debata ke komunálním volbám veřejná debata s lídry kandidátek Inventura demokracie Univerzita Karlova
15. - 16. října komunální volby Praha

Zastupujete občanské sdružení či iniciativu a nenašli jste Vaši akci v našem kalendáři? Napište nám! Vaši akci rádi doplníme.

slibyArnika před volbami obeslala s podrobným dotazníkem na téma územního rozvoje kandidáty všech 24 stran, které usilují o pozice v pražském zastupitelstvu. Oslovili jsme lídry v každém ze 7 volebních obvodů, na něž bylo možné získat kontakt. Celkem šlo o 128 lidí. Na naše dotazy odpověděli kandidáti z celkem 20 stran.

Na základě odpovědí jsme sestavili ve spolupráci se serverem Kohovolit.eu názorovou kalkulačku. Ta obsahuje také data získaná pomocí podobných dotazníků Inventury demokracie. Můžete jejím prostřednictvím porovnat, nakolik se názory kandidátů jednotlivých stran shodují s těmi Vašimi.

pdf Odpovědi kandidátů na otázky - tabulka 179.11 Kb 

pdf Podrobné komentáře kandidátů (84 stran) 496.65 Kb

pdf Dotazník zaslaný kandidátům v Praze 133.19 Kb

 

Odpovědi na jednotlivé otázky

Nezávislý hlavní architekt Prahy

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar hlavního architekta) je samostatnou odbornou institucí města Prahy. I když útvar formálně připravuje veškeré koncepce včetně územního plánu, konkrétní rozvojové tendence jsou usměrňovány politiky na přání developerů. Hlavní architekt Prahy jako odborná instituce má být nezávislý na politickém vedení města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ne neví ano ano ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Ano, spolu s koaličními partnery se chceme zasadit o obnovení funkce hlavního pražského architekta, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi. V jeho kolegiu by měli zasedat jak politici, tak zejména odborníci na urbanismus. Tuto pozici by pak měla zastávat nadstranická, všeobecně respektovaná a neúplatná osobnost.

KSČM (ne):

Je to o spolupráci odborníků ÚRM a dalších odborů MHMP a zvolených zástupců občanů do Zastupitelstva hl. m. Prahy, za podmínky průběžného projednávání záměrů s občany. Jsme pro demokracii, ne pro vládu úředníků.

ODS (neví):

Musíme podotknout, že Útvar rozvoje města je nezávislou příspěvkovou organizací města.

Výstavba na zelené louce (zastavit)
Rozrůstání města do krajiny vede k úbytkům kvalitní zemědělské půdy a vyvolává tlak na vysoké investice do dopravních staveb a technické infrastruktury. Praha by měla zastavit výstavbu nových domů a skladišť na zelené louce bez infrastruktury.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano neví ano
Komentáře stran:VV (ano):

Dnes je v Praze kolem 600 tisíc bytů a asi 10 % z nich je prázdných. Nové developerské projekty se také nedaří stoprocentně prodat. Je třeba přehodnotit plány výstavby nových rozsáhlých bytových komplexů na zelené louce, které vyžadují velké investice do infrastruktury (navíc většinou nesmyslně hrazené městem), přináší dopravní zatížení a znamenají úbytek zelených ploch ve městě. V Praze chybí jasná koncepce bytové výstavby, která by vycházela z analýz potřebnosti a dopadu na infrastrukturu, a plán výstavby  infrastruktury.

SNK-ED/SZ (ano):

Urban sprawl je dán především nevhodným plánováním dopravy a tlakem spekulantů s pozemky. Doprava musí být řešena pro celý středočeský region. Je třeba omezit kynutí sídelní kaše okolo Prahy. Přednostně je třeba využít brownfieldy. V každém případě je nezbytné, aby developerská výstavby byla podmíněna budováním potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti.

ODS (neví):

Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět. V některých lokalitách Prahy je tento rozvoj jedinou možností, ale určitě není možné povolit výstavbu bez vybudování optimální infrastruktury a sociálního zázemí.

Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou
V uplynulých letech bylo běžnou praxí, že zatímco developerské firmy stavěly pouze komerčně výhodné projekty (zpravidla kanceláře, komerční bydlení a nákupní areály), veškeré náklady na veřejnou vybavenost přecházely na město. Každá monofunkční plocha přitom městu přináší i ekologické problémy. Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou (přístupové cesty, kanalizace, MHD) by měli nést developeři namísto města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano neví ano

Komentáře stran:
ČSSD (ano):

Není možné zhodnocovat soukromé pozemky pouze z peněz daňových poplatníků.

SNK-ED/SZ (ano):

Developery je třeba vnímat jako partnery, nikoli škůdce. Město však musí jednat s developery sebevědomě a vyžadovat jejich účast při budování veřejné infrastruktury, kromě dalších podmínek (respekt k okolí, architektonickou kvalitu, vysoké ekologické standardy). Pokud by investoři investovali peníze místo úplatků politikům do veřejného vybavení, máme úžasně služby.

TOP 09 (neví):

Toto by mělo být v rámci diskuze mezi městem a developery již ukotveno ve smlouvách. Není možné paušalizovat, bude záležet na konkrétních případech. Tedy i na přínosech konkrétních projektů.

Obnova panelových sídlišť
I když Praha patří mezi nejkrásnější města světa, většina jejích obyvatel žije na sídlištích, kde je nedostatek občanského vybavení a sportovních, rekreačních a zelených ploch. Doposud můžeme vidět pouze rekonstrukce vlastních domů, ne však proměnu okolního prostředí. Praha by měla podpořit kvalitnější obnovu panelových sídlišť včetně jejich okolí.
ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano neví ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Přestože se projektanti sídlišť dopustili bezpočtu omylů, řadu z nich lze napravit. Panelové domy je třeba zateplit a revitalizovat. Rozsáhlá sídliště je dále nutné dotvořit, aby odpovídaly současnému životnímu stylu.  Cílem je udělat z nich příjemné místo nejen k přenocování, ale i k dennímu životu a práci. Dáváme přednost citlivému rozvoji sídlišť a jejich architektonickému oživení, s přispěním skrze rozvoj místní kultury a sportu, obnovu parků a hřišť.

KDU-ČSL (ano):

Pomoci s výstavbou kostelů (Barrandov) a míst setkávání (Malešice), v Anglii se tomu říká polyfunkční komunitní centrum. Úprava veřejných prostranství, aby se sídliště stalo místem k životu a ne pouze k přespávání.

ODS (neví):

Většina starších panelových sídlišť určitou regeneraci potřebuje a je třeba, aby nový územní plán tuto regeneraci umožnil. Druhou věcí jsou, ale majetkoprávní vztahy. Většina bytů v Praze je v osobním vlastnictví a město nemůže vlastníky nikterak omezovat.

Evidence zeleně
Praha od roku 1995 neaktualizovala přehled skutečného stavu zeleně. V současné době nelze kontrolovat, zda zeleně přibývá nebo ubývá. Měla by být zpracována evidence zeleně v Praze a měly by být sledovány její úbytky či přírůstky.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano ano ano
Komentáře stran:VV (ano):

Stejně jako by město mělo mít přehled o svém majetku a jeho stavu, mělo by mít také přehled o množství zelených ploch na svém území. A stejně jako by mělo město mít koncepce školství či zdravotnictví, mělo by mít i dlouhodobou strategickou koncepci péče o zeleň, která bude pravidelně vyhodnocovaná a aktualizovaná.

TOP 09 (ano):

Pasporty zeleně hodláme podporovat. Třeba je však dendrologický průzkum, který určí, zda zachování určitých druhů dřevin není vhodnější nahradit dřevinami jinými, mladšími.

ODS (neví):

Zpracování a aktualizace materiálu obsahujícího široký záběr informací, které jsou velmi dynamické, musí mít opodstatnění a je nutné vážit i ekonomické a administrativní hledisko. Řada sledovaných a relevantních informací je již podchycena v existujících dokumentech jako např. územně analytické podklady, platný územní plán, koncepce ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze, pasparty jednotlivých správců ploch zeleně.

Trojmezí
Na území Prahy existuje řada zanedbaných zelených ploch, kde se namísto jejich údržby uvažuje o zástavbě. Území i přes svoji divokost slouží rekreaci obyvatel okolních čtvrtí. Jedná se například o prostor bývalých Strnadových zahrad ve Veleslavíně, okolí stanice metra Roztyly nebo lokalitu Trojmezí, které zaujímá plochu 100 ha na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Lokalita Trojmezí by měla být zachována pro zeleň.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ano ano
Komentáře stran:ODS (ano):

Zároveň však budeme sledovat využitelnost potenciálu daného území a to zejména pro rekreaci a oddych. Současný stav není uspokojivý. Veškeré kroky jsou však podmíněny dohodou města s vlastníky pozemků.

TOP 09 (ano):

Množství zeleně v cenrálních částech Prahy je nedostačující. V případě Trojmezí považujeme za správný stav, který je dán dnes platným územním plánem. Nepodporujeme nekoncepční změny územního plánu.

SNK-ED/SZ (ano):

Již aktivně prosazujeme a budeme v tom pokračovat. Většina politiků má nějakou minulost. Sliby dá každý.

Zahrádkové osady
Nový územní plán navrhuje zrušení mnohých fungujících zahrádkových osad v Praze. Zahrádkářské kolonie mají mnoho funkcí: např. samozásobení obyvatel potravinami nebo tvorba městské zeleně, o kterou se město nemusí starat. Praha by neměla rušit zahrádkové osady.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano neví ano neví ano ano ne
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Zahrádkářské osady a kolonie, považujeme za užitečnou součást moderního města. Naši zastupitelé a radní budou iniciovat takovou úpravu nájemních vztahů, která dá zahrádkářům jistotu dlouhodobé existence jejich kolonií.

VV (ne):

Zahrádkářské kolonie jsou reliktem dob minulých a krásným příkladem „zlatých českých ručiček“ a lidového všeumělství. Bohužel způsob jejich vzniku s sebou nese řadu problémů počínaje odvozem odpadků a konče absencí kanalizace. V některých případech je diskutabilní i estetická hodnota kolonií. Podporujeme zelené plochy ve městě, ale preferujeme parkovou úpravu zeleně před zahrádkářskými koloniemi.

ODS (neví):

Jsou jistě lokality, kde je zachování stávajících zahrádkových osad možné, jiná území však z pohledu celoměstského vyžadují funkční transformaci.

Přezkum vnějšího okruhu

Dostavba Pražského okruhu se jeví jako nezbytný předpoklad pro odvedení tranzitní dopravy z centra města, přesto je však podstatnou otázkou vedení jeho trasy. Okruh je nyní v severozápadní části (Suchdol – Březiněves) a východní části (Běchovice) veden v těsné blízkosti obydlených území a přírodně cenných lokalit nebo dokonce jimi napříč.
Trasy dosud nepostavených a problematické úseků vnějšího obchvatu Prahy by měly být přezkoumány.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano neví ne ano neví ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Obyvatelé městských částí dotčených současným trasování Pražského okruhu, jako je Suchdol nebo Běchovice, mají právo požadovat zajištění existujících právních či mezinárodních pravidel, hygienických limitů i požadavků procesu EIA. Pokud se proti současnému návrhu vedení městského okruhu úspěšně brání (případ trasy přes Suchdol), považujeme za nutné, aby město začalo posuzovat alternativní variantu. Nepřípustná je taktika mrtvého brouka, kdy hlavním argumentem pro prosazení stávající varianty je to, že jiná alternativa není vůbec připravována, a časová tíseň tlačí na zahájení výstavby.

ODS (ne):

Pro zklidnění dopravy v hl. m. Praze je třeba mít plně fungující Pražský okruh. V platném i připravovaném územním plánu je Pražský okruh stanoven. Stejně tak je i Pražský okruh zanesen do územně plánovacích podkladů Středočeského kraje. Neustálé přezkoumávání dalších variant vede k dalšímu oddalování a prodlužování stavby, což má pro Prahu z hlediska dopravní zátěže katastrofální důsledky.

TOP 09 (neví):

Koncept dopravního skeletu tvořeného páteřními komunikacemi – Pražský okruh, Městský okruh, sběrné radiály nehodláme měnit. Diskuzi a další analýzy v případě jeho jednotlivých dílčích částí považujeme vzhledem k aktuální situaci za nutné a potřebné.

Nová dráha Ruzyně
Letové dráhy by vedly nad obydlenými částmi Prahy 6 a Suchdola, což by znehodnotilo tyto nemovitosti a významně poškodilo životního prostředí. Dráha má sloužit hlavně ke znásobení počtu leteckých transferů a k rozšíření nákladní dopravy. Nová přistávací dráha letiště Ruzyně by měla být postavena i tehdy, pokud by zvýšený provoz vystavil část obyvatel Prahy hluku.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
neví ne ano neví ne neví neví

Komentáře stran:
KSČM (ano):

Nová dráha může ovlivnit hlukovou zátěží prostor, kde žije řádově méně lidí, než území současného koridoru, kde jsou zasaženy statisíce obyvatel.

SNK-ED/SZ (ne):

Rozšíření letiště je sice v ekonomickém zájmu Prahy jako celku, avšak vzhledem k poklesu intenzity letecké dopravy to není aktuální prioritou a letiště má dostatek čas na prozkoumání alternativních řešení, která by nezatížila obyvatele Prahy hlukem nad rámec hygienických limitů.

VV (neví):

Odmítáme využití vodochodského nebo kbelského letiště pro mezinárodní přepravu, naopak by bylo možno uvažovat o využití milovického letiště. Odvedení nákladní letecké dopravy mimo ruzyňské letiště by mohlo redukovat potřebu nové letové dráhy. Výstavba nové dráhy překračující zvukové limity je krajní variantou za předpokladu naprosté nezbytnosti nové dráhy a nemožnosti realizace jiné varianty.

Skládka v Ďáblicích (ukončení)
Na místo skládkování a spalování odpadů se dnes ve světě prosazují moderní koncepty dalšího využití odpadu: recyklace nebo model takzvaného zero waste – nulové produkce odpadu. Praha chce naopak prodloužit skládkování v jedné z největších skládek v ČR o dalších patnáct let namísto původně plánovaného uzavření v roce 2012. Provoz problematické skládky komunálních odpadů v Ďáblicích by měl být ukončen.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
neví neví neví neví ano neví ano
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Skládka již nashromáždila více odpadu, než je zdrávo. Město musí pokračovat v relativně úspěšném programu recyklace rozšířením o možnost recyklování kovů a zejména bioodpadu. Cílem musí být výrazné snížení objemu smíšených odpadů tak, aby město nemuselo násobit kapacity současných skládek nebo zakládat nové.

ODS (neví):

Z hlediska odpadového hospodářství by hl.m.Praha měla být soběstačná. Praha má alternativu pouze v rozšíření stávající skládky v Ďáblicích a v Malešické spalovně.

ČSSD (neví):

Skládky patří na okraj města, nikoliv do hustě obydlených částí. Pokud zcela ukončíme provoz skládky v Ďáblicích, budeme muset najít jiné místo pro ukládání odpadů - čím dál od Prahy, tím bude skládkování dražší. Rozšíření ale odporuje směrnici o skládkách. Brzdí uplatňování moderních technologií odpadového hospodářství v Praze.

Bydlení v centru
Pro uchování charakteru města je důležité udržet v něm trvale bydlící lidi. V uplynulých 20 letech docházelo systematicky k přeměně obytných domů na kanceláře, hotely a různé typy provozoven spojených s turistickým ruchem. Praha by měla zachovat možnosti bydlení v centru města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano neví neví
Komentáře stran:ČSSD (ano):

Centrum města nesmí patřit pouze kancelářím a obchodům se suvenýry, proto musíme nastavit nájmy a zajistit veřejné služby v takové míře, aby život v centru města nebyl pouze pro horních deset tisíc obyvatel. Budeme bránit přeměně bytového fondu na prostory pro jiné účely.

VV (ano):

Zastavíme vylidňování centra, chceme zde zachovat rezidenční bydlení a podpořit kvalitu života (mikroparky, sportoviště, zelené vnitrobloky apod.)

SNK-ED/SZ (ano):

Zpřísnit možnost převádět bytové prostory na nebytové, zajištěním služeb, zeleně  a občanské vybavenosti v centru, aby lidé neutíkali. V plánu péče o Pražskou památkovou rezervaci je potřeba chránit i účel užití, nejen fasády. Nástrojem může být vypracování podrobného regulačního plánu.

Veřejné instituce v centru
Mnohé veřejné instituce se v minulosti přeměnily v komerčně využívané objekty, zejména hotely a kanceláře. Další chtějí opustit svá sídla v centru a stěhovat se do jiných částí Prahy. Např. v souvislosti se stěhováním magistrátních odborů do centrální pronajaté budovy v Jungmannově ulici se uvolnila řada objektů na Staroměstském náměstí, jejichž další veřejné využití není jisté. Veřejné instituce v centru města by měly být zachovány.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ne ano ano neví ano neví neví
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Je absurdní, že se město vzdává budov, které historicky sloužily veřejné správě a na druhé straně nevýhodně pronajímá cizí budovu, u níž není jistota, zda bude moci být dále využívána po uplynutí nájemní smlouvy.

ČSSD (ne):

Rozhodnutí o využití konkrétní budovy musí být vždy předmětem individuálního posouzení. Stát ani město by se však nemělo zbavovat historicky cenných budov, pro které by se mělo snažit najít odpovídající využití.

VV (neví):

Je věcí vlastníka, jak s opuštěnými budovami naloží. Zachování veřejné funkce je samozřejmě prioritou, nicméně opravy a udržování těchto budov v centru města je poměrně finančně náročně.

Architektonické a urbanistické soutěže
V případě obecních zakázek nebo zvláště výrazných budov by měly být vyhlašovány urbanistické nebo architektonické soutěže a oslovováni také zahraniční architekti. Lze tak dosáhnout toho, aby se i v Praze objevovala odvážná a pozoruhodná architektura. Při navrhování významných staveb by měly být vyhlašovány architektonické a urbanistické soutěže.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ano ano
Komentáře stran:ČSSD (ano):

Aféra kolem tzv. Kaplického knihovny ukázala zásadní nedostatky v koncepci urbanistického rozvoje a zadávání architektonických zakázek.

ODS (ano):

Pokud je nám známo, tak  architektonické a urbanistické soutěže probíhají.

KSČM (ano):

A také projednávání s obyvateli v daném místě, včetně referend. Konečné rozhodnutí – to ale na sebe musí zodpovědnost vzít občany zvolení politici.

Možnost lidí vystoupit na Zastupitelstvu
Zastupitelé dosud hlasovali, zda umožní vystoupit jednotlivým občanům. Pakliže se jednalo o příspěvek k územnímu plánu, občané nedostali možnost vystoupit se svým názorem, přestože každý příspěvek je časově omezen na maximálně 3 minuty. Při zasedáních zastupitelstva by občané měli mít možnost vystoupit se svým názorem.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ne ano
Komentáře stran:ČSSD (ano):

ČSSD umožní prezentovat relevantní připomínky občanů. Pravidla pro vystoupení by měla být ale modifikována, aby bylo za předem daných podmínek umožněno občanům vystoupit - nikoli však chaoticky a bez časového omezení. Zastupitelé by se měli chovat demokraticky.

KSČM (ano):

Vždy hlasuji pro možnost jejich vystoupení. Už jsme četli vystoupení za neúspěšného žadatele o slovo.

TOP  09 (ne):

Toto opatření rozhodně nedoporučujeme, neboť by mohlo dojít k jednoduché paralýze zasedání.

Respektování místních referend
Podle zákona o místním referendu jsou výsledky referenda konaného v městské části závazné jen pro orgány městské části, nikoli pro orgány hl. města Prahy (např. pro „velké“ zastupitelstvo). Celopražské orgány by měly respektovat vůli občanů vyjádřenou místními referendy, která se konají v jednotlivých městských částech.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano neví neví ano neví ano
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Užívání přímé demokracie na komunální úrovni může být velmi efektivní a vtahuje veřejnost do záležitostí dané municipality. Vůli občanů městských částí by mělo Hlavní město Praha jednoznačně respektovat. Na názory na zvlášť významné a nákladné projekty se budeme Pražanů formou referend ptát i v celopražských otázkách.

ČSSD (ano):

Ano, ale problém by mohl nastat, pokud 2 městské části budou mít ke stejnému problému zcela opačné stanovisko, nebo pokud se jedná o záměr ve prospěch města, který se bohužel v nějaké míře negativně dotýká jedné oblasti - zde musí magistrát zaujmout koordinační roli.

ODS (neví):

Určitě je potřeba zohlednit názory občanů kteří v konkrétním místě žijí, ale na druhou stranu není možné aby partikulární zájmy, leckdy i sobecké, vždy převážily nad zásadními potřebami celého města. Je tedy třeba k této věci vždy přistupovat podle konkrétního případu.

volby2Přijďte k volbám! V pátek 15. a v sobotu 16. října můžete rozhodnout o složení nového zastupitelstva Prahy. Současně se konají také volby do zastupitelstev jednotlivých městských částí.

Kandidátky do Zastupitelstva hlavního města Prahy pro období 2010 – 2014 sestavilo celkem 24 politických stran, hnutí a koalic. Volí se v 9 volebních obvodech celkem 63 zastupitelů (v každém obvodu se volí 9 lidí).

S volebními programy a postoji jednotlivých stran se můžete seznámit na jejich webech (v seznamu níže uvádíme odkazdy pouze strany, které na webu vůbec nějaký program pro Prahu mají).

Kompletní seznam stran a jejich kandidátů najdete na stránkách Českého statistického úřadu.

Nevíte, jakým způsobem volit? Přečtěte si návod.

Co by vás dále mohlo zajímat:

Víte vše o lidech, kteří kandidují v Praze? Naši politici to pro nás zjistili.

Podepsal politik protikorupční desatero?

Podepsal politik Semilskou výzvu?

Přehled stran kandidujících do zastupitelstva Prahy:
politická strana
Česká pirátská strana
Česká strana národně socialistická
Česká strana sociálně demokratická
České hnutí za národní jednotu
Český politický střed
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Hnutí pro Prahu 11
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Nezávislí
Nezávislí občané Prahy
Občanská demokratická strana
Pražané za svá práva
Strana podnikatelů a živnostníků
Strana práv občanů Zemanovci
Strana soukromníků České republiky
Strana svobodných občanů
Strana zelených a Evropští demokraté
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
TOP 09
Věci veřejné
Volte Pravý blok www.cibulka.net

 

langmafV  přehledu na této stránce uvádíme podrobnosti o konkrétních hlasováních týkajících se územního plánu Prahy, z nichž jsme vycházeli při hodnocení přístupu jednotlivých kandidátů a politických stran k životnímu prostředí a územnímu rozvoji Prahy.

Na konci stránky je také výčet hlasování o tom, zda zastupitelé umožní či neumožní vystoupit na jednání zastupitelstva občanům.

1. Změna územního plánu (I. vlna celoměstsky významných změn – 1. část)

Schválení úvodní fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání). Vlna změn zahrnuje 27 záměrů - z nich je většina problematických kvůli záboru ploch zeleně nebo dalšímu dopadu na životní prostředí (mezi negativní patří zástavba zeleně v okolí stanice metra Roztyly - Velké Roztyly, obytný soubor Veleslavín – Vokovice, rekreační zóna Radotínská jezera, jehož předpokladem je předchozí vytěžení štěrkopísků v nivě Vltavy, další 4 projekty výstavby nových obytných čtvrtí a 2 mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu). Více informací

usnesení č. 85/6 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 41, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 20: ČSSD 9, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 1, SZ 4, VV 1, bez přísl. 2

2. Změna územního plánu (změna Z1000/00)

Konečné schválení závažné změny platného územního plánu. Změna obsahuje trasy pražského silničního okruhu přes obydlená a přírodně cenná území v severozápadní části Prahy (Suchdol – Březiněves) a přesto nebyla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť.

Více informací

usnesení č. 86 (k tisku Z-763), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 49, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 9: ČSSD 0, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 1, SZ 4, VV 0, bez přísl. 1

3. Změna územního plánu (II. vlna celoměstsky významných změn)

Schválení úvodní fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání).

Více informací

usnesení č. 3141/19 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009

z 64 přítomných pro schválení hlasovalo 42

za „město pro život“ hlasovalo 22: ČSSD 12, KSČM 2, ODS 0, SNK ED 0, SZ 6, VV 1, bez přísl. 1

4. Změna územního plánu (změny vlny 07)

Schválení prostřední fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení konceptů). Vlna 07 zahrnuje 157 záměrů (378 hektarů - 0,76 % rozlohy Prahy), u nichž se nezpracovává koncept a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Z nich je 76 problematických vzhledem k záboru ploch zeleně nebo k dalším dopadům na životní prostředí (negativní záměry zaujímají rozsah 250 hektarů).

Více informací

usnesení č. 3142/3 (k tisku Z-118), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 44, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 14: ČSSD 2, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 0, SZ 6, VV 1, bez přísl. 1

5. Nový územní plán Prahy jako kraje (zásady územního rozvoje hl. m. Prahy)

Konečné schválení problematické koncepce. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí Praha v zásadách nevyužila možnosti lépe chránit stávající zeleň a zemědělskou půdu na okraji města před zástavbou a lépe využít zanedbané průmyslové plochy „brownfields“. Plán naopak navrhuje další problematické stavby, včetně těch, které poškodí evropskou soustavu přírodních území Natura 2000 (záměry v blízkosti letiště v Letňanech, u plánované vysokorychlostní železniční trati v tunelu pod letištěm v Letňanech a v Klánovickém lese).

Více informací

usnesení č. 59 (k tisku Z-183), 32. zasedání ZHMP, 17. 12. 2009

z 55 přítomných pro schválení hlasovalo 42, nehlasovali 4

za „město pro život“ hlasovalo 9: ČSSD 1, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 0, SZ 4, VV 0, bez přísl. 1

6. Změna územního plánu (změny vlny 07 a změny Z1190/06)

Konečné schválení části balíku změn platného územního plánu (návrhů změn vlny 07) a jedné změny z vlny 06 (návrhu změny Z1190/06).

Více informací

z 55 přítomných pro schválení hlasovalo 37

za „město pro život“ hlasovalo 18: ČSSD 8, KSČM 5, ODS 0, SNK ED 0, SZ 5, VV 0, bez přísl. 0

7. Změna územního plánu (změny vlny 06 – 1. část)

Konečné schválení balíku změn platného územního plánu (vlny 06).

Více informací

usnesení č. 50/5 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 62 přítomných pro schválení hlasovalo 41, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 16: ČSSD 5, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 1, SZ 5, VV 0, bez přísl. 1

8. Změna územního plánu (změny vlny 07 – 2. část)

Konečné schválení další části balíku změn platného územního plánu (návrhů změn vlny 07).

Více informací

usnesení č. 51/3 (k tisku Z-512), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 43, nehlasovali 3

za „město pro život“ hlasovalo 17: ČSSD 5, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 1, SZ 6, VV 1, bez přísl. 0

9. Změna územního plánu (I. vlna celoměstsky významných změn – 2. část)

Schválení úvodní fáze zpracování další části balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání změn  Z 2001/00, Z 2454/00, Z 2600/00, Z2710/00).

Více informací

usnesení č. 52/3 (k tisku Z-513), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 61 přítomných pro schválení hlasovalo 44, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 15: ČSSD 5, KSČM 2, ODS 0, SNK ED 1, SZ 6, VV 1, bez přísl.

10. Změna územního plánu (změny vlny 06 – 2. část)

Konečné schválení další části změn vlny 06 platného územního plánu (změny Z0994/06 a Z995/06).

Více informací

usnesení č. 69/4 (k tisku Z-657), 39. zasedání ZHMP, 17. 6. 2010

z 60 přítomných pro schválení hlasovalo 42, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 16: ČSSD 4, KSČM 5, ODS 0, SNK ED 1, SZ 5, VV 0, bez přísl. 1

Vybraná hlasování o udělení slova veřejnosti při projednávání územních plánů Prahy

1.usnesení č. 85/1 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo uděleno

2.usnesení č. 85/2 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo neuděleno

3.usnesení č. 85/3 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo neuděleno

4.usnesení č. 85/6 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo uděleno

5.usnesení č. 3141/2 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

6.usnesení č. 3141/3 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

7.usnesení č. 3141/4 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

8.usnesení č. 3141/5 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

9.usnesení č. 3141/6 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

10.usnesení č. 3141/7 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

11.usnesení č. 3141/8 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

12.usnesení č. 38/1 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

13.usnesení č. 38/2 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

14.usnesení č. 38/3 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

15.usnesení č. 38/4 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo uděleno

16.usnesení č. 50/1 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo neuděleno

17.usnesení č. 50/2 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo neuděleno

18.usnesení č. 51/1 (k tisku Z-512), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo uděleno

19.usnesení č. 52/1 (k tisku Z-513), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo uděleno

Banner-stika

Sledujte nás: