Vybraná hlasování o rozvoji Prahy

langmafV  přehledu na této stránce uvádíme podrobnosti o konkrétních hlasováních týkajících se územního plánu Prahy, z nichž jsme vycházeli při hodnocení přístupu jednotlivých kandidátů a politických stran k životnímu prostředí a územnímu rozvoji Prahy.

Na konci stránky je také výčet hlasování o tom, zda zastupitelé umožní či neumožní vystoupit na jednání zastupitelstva občanům.

1. Změna územního plánu (I. vlna celoměstsky významných změn – 1. část)

Schválení úvodní fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání). Vlna změn zahrnuje 27 záměrů - z nich je většina problematických kvůli záboru ploch zeleně nebo dalšímu dopadu na životní prostředí (mezi negativní patří zástavba zeleně v okolí stanice metra Roztyly - Velké Roztyly, obytný soubor Veleslavín – Vokovice, rekreační zóna Radotínská jezera, jehož předpokladem je předchozí vytěžení štěrkopísků v nivě Vltavy, další 4 projekty výstavby nových obytných čtvrtí a 2 mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu). Více informací

usnesení č. 85/6 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 41, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 20: ČSSD 9, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 1, SZ 4, VV 1, bez přísl. 2

2. Změna územního plánu (změna Z1000/00)

Konečné schválení závažné změny platného územního plánu. Změna obsahuje trasy pražského silničního okruhu přes obydlená a přírodně cenná území v severozápadní části Prahy (Suchdol – Březiněves) a přesto nebyla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť.

Více informací

usnesení č. 86 (k tisku Z-763), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 49, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 9: ČSSD 0, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 1, SZ 4, VV 0, bez přísl. 1

3. Změna územního plánu (II. vlna celoměstsky významných změn)

Schválení úvodní fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání).

Více informací

usnesení č. 3141/19 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009

z 64 přítomných pro schválení hlasovalo 42

za „město pro život“ hlasovalo 22: ČSSD 12, KSČM 2, ODS 0, SNK ED 0, SZ 6, VV 1, bez přísl. 1

4. Změna územního plánu (změny vlny 07)

Schválení prostřední fáze zpracování balíku změn platného územního plánu (schválení konceptů). Vlna 07 zahrnuje 157 záměrů (378 hektarů - 0,76 % rozlohy Prahy), u nichž se nezpracovává koncept a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Z nich je 76 problematických vzhledem k záboru ploch zeleně nebo k dalším dopadům na životní prostředí (negativní záměry zaujímají rozsah 250 hektarů).

Více informací

usnesení č. 3142/3 (k tisku Z-118), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 44, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 14: ČSSD 2, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 0, SZ 6, VV 1, bez přísl. 1

5. Nový územní plán Prahy jako kraje (zásady územního rozvoje hl. m. Prahy)

Konečné schválení problematické koncepce. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí Praha v zásadách nevyužila možnosti lépe chránit stávající zeleň a zemědělskou půdu na okraji města před zástavbou a lépe využít zanedbané průmyslové plochy „brownfields“. Plán naopak navrhuje další problematické stavby, včetně těch, které poškodí evropskou soustavu přírodních území Natura 2000 (záměry v blízkosti letiště v Letňanech, u plánované vysokorychlostní železniční trati v tunelu pod letištěm v Letňanech a v Klánovickém lese).

Více informací

usnesení č. 59 (k tisku Z-183), 32. zasedání ZHMP, 17. 12. 2009

z 55 přítomných pro schválení hlasovalo 42, nehlasovali 4

za „město pro život“ hlasovalo 9: ČSSD 1, KSČM 3, ODS 0, SNK ED 0, SZ 4, VV 0, bez přísl. 1

6. Změna územního plánu (změny vlny 07 a změny Z1190/06)

Konečné schválení části balíku změn platného územního plánu (návrhů změn vlny 07) a jedné změny z vlny 06 (návrhu změny Z1190/06).

Více informací

z 55 přítomných pro schválení hlasovalo 37

za „město pro život“ hlasovalo 18: ČSSD 8, KSČM 5, ODS 0, SNK ED 0, SZ 5, VV 0, bez přísl. 0

7. Změna územního plánu (změny vlny 06 – 1. část)

Konečné schválení balíku změn platného územního plánu (vlny 06).

Více informací

usnesení č. 50/5 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 62 přítomných pro schválení hlasovalo 41, nehlasovalo 5

za „město pro život“ hlasovalo 16: ČSSD 5, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 1, SZ 5, VV 0, bez přísl. 1

8. Změna územního plánu (změny vlny 07 – 2. část)

Konečné schválení další části balíku změn platného územního plánu (návrhů změn vlny 07).

Více informací

usnesení č. 51/3 (k tisku Z-512), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 63 přítomných pro schválení hlasovalo 43, nehlasovali 3

za „město pro život“ hlasovalo 17: ČSSD 5, KSČM 4, ODS 0, SNK ED 1, SZ 6, VV 1, bez přísl. 0

9. Změna územního plánu (I. vlna celoměstsky významných změn – 2. část)

Schválení úvodní fáze zpracování další části balíku změn platného územního plánu (schválení návrhu zadání změn  Z 2001/00, Z 2454/00, Z 2600/00, Z2710/00).

Více informací

usnesení č. 52/3 (k tisku Z-513), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010

z 61 přítomných pro schválení hlasovalo 44, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 15: ČSSD 5, KSČM 2, ODS 0, SNK ED 1, SZ 6, VV 1, bez přísl.

10. Změna územního plánu (změny vlny 06 – 2. část)

Konečné schválení další části změn vlny 06 platného územního plánu (změny Z0994/06 a Z995/06).

Více informací

usnesení č. 69/4 (k tisku Z-657), 39. zasedání ZHMP, 17. 6. 2010

z 60 přítomných pro schválení hlasovalo 42, nehlasovali 2

za „město pro život“ hlasovalo 16: ČSSD 4, KSČM 5, ODS 0, SNK ED 1, SZ 5, VV 0, bez přísl. 1

Vybraná hlasování o udělení slova veřejnosti při projednávání územních plánů Prahy

1.usnesení č. 85/1 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo uděleno

2.usnesení č. 85/2 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo neuděleno

3.usnesení č. 85/3 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo neuděleno

4.usnesení č. 85/6 (k tisku Z-764), 30. zasedání ZHMP, 22. 10. 2009 – slovo uděleno

5.usnesení č. 3141/2 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

6.usnesení č. 3141/3 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

7.usnesení č. 3141/4 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

8.usnesení č. 3141/5 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo uděleno

9.usnesení č. 3141/6 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

10.usnesení č. 3141/7 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

11.usnesení č. 3141/8 (k tisku Z-116), 31. zasedání ZHMP, 26. 11. 2009 – slovo neuděleno

12.usnesení č. 38/1 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

13.usnesení č. 38/2 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

14.usnesení č. 38/3 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo neuděleno

15.usnesení č. 38/4 (k tisku Z-329), 35. zasedání ZHMP, 26. 3. 2010 – slovo uděleno

16.usnesení č. 50/1 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo neuděleno

17.usnesení č. 50/2 (k tisku Z-514), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo neuděleno

18.usnesení č. 51/1 (k tisku Z-512), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo uděleno

19.usnesení č. 52/1 (k tisku Z-513), 38. zasedání ZHMP, 3. 6. 2010 – slovo uděleno