Vyjádření dodavatelů kopírek a tiskáren

Otázky položené dodavatelům kopírovacích strojů a PC tiskáren v ČR:
 • Je možno pro
  • černobílý tisk,
  • barevný tisk,
  • pro tisk na velkoformátových strojích a
  • pro tisk na inkoustových tiskárnách zn. Xerox, Hewlett-Packard, Kyocera Mita, Canon, Panasonic, Toshiba, Rex-Rotary, Minolta, Lanier, Sharp používat recyklovaný papír?
 • Jestliže NE, proč?
 • Jestliže ANO, jaké podmínky je nutné dodržet?
 • Nesnižuje se používáním recyklovaného papíru zásadním způsobem životnost stroje (kopírky, tiskárny), nezvyšuje se jeho poruchovost a náklady na jeho opravy (i v případě, že se postupuje přesně podle doporučení výrobce)?
 • Je vhodné používat recyklovaný papír i pro oboustranný tisk?
 • Vede používání recyklovaného papíru ke zvýšené spotřebě toneru?
 • Doporučil byste svým zákazníkům používat recyklovaný papír? Jaký druh recyklovaného papíru přesně (značka, výrobce)?


Poznámka:

Recyklovaným papírem se rozumí produkt obsahující více než 70 % sběrového papíru a doporučený svým výrobcem k používání do kopírovacích strojů.

 

  

ODPOVĚDI:
Canon CZ

Pro kopírování či tisk na černobílých analogových i laserových zařízeních z produkce naší firmy lze používat i recyklovaný papír. Nicméně domnívám se, že pro posouzení vhodnosti určitého média rozhodují zejména jeho vlastnosti, nikoli označení papíru na "běžný" či "recyklovaný".

Firma Canon nabízí celou řadu produktů, u kterých je možnost použití recyklovaného papíru přímo uvedena v technické dokumentaci k zařízení. V takových případech lze použití recyklovaného papíru doporučit. Jak jsem však již zmínil, vhodnost použití určitého média je dána především fyzikálními vlastnostmi papíru a je pravdou, že stejně jako existují rozdíly mezi "běžnými" typy papíru, budou zřejmě kvalitativní rozdíly i mezi papírem, který je označován jako "recyklovaný".

Při výrobě "běžného" papíru se používá surovina, která se připravuje z několika druhů dřevní hmoty a dalších příměsí, aby vlastnosti takto vyrobeného papíru odpovídaly vlastnostem zařízení, pro které je toto médium určeno. Při výrobě je kvalita papíru testována nejen v laboratorních podmínkách, ale probíhají i testy přímo na kopírovacím stroji či tiskárně dodané výrobcem. Je nutno uvést, že v běžných podmínkách není možno provést stejné testy, které by poskytovaly objektivní stanovisko vhodnosti média pro určitý model stroje.

Pracovníci našeho technického oddělení jsou často dotazováni na vhodnost použití některého typu a značky papíru. Pro objektivní odpověď je však třeba znát model, ve kterém bude médium používáno a mít k dispozici testovací vzorek papíru. Jinak vyjádřeno, kvalita papíru není určena označením papíru, ale jeho vlastnostmi, tzn. v praxi se můžeme setkat s případy kdy kvalita "recyklovaného" papíru může být vyšší než kvalita "běžného" papíru. Při použití nevhodného média se může vyskytnout vyšší počet záseků papíru během používání zařízení a při dlouhodobém používání může médium s vyšší hrubostí povrchu způsobit značné snížení životnosti některých částí stroje, zejména takových, které jsou s ním v přímém kontaktu. Vyšší prašnost nevhodného média může zvýšit četnost servisních zásahů.

V případě použití "recyklovaného" papíru v barevných kopírovacích strojích či tiskárnách platí stanovisko jako pro černobílá zařízení, nicméně z důvodu zachování barevné věrnosti je potřeba věnovat pozornost také vlastnostem papíru pro barevné podání tisku.

Z výše uvedených důvodů je třeba posuzovat vhodnost či nevhodnost určitého média komplexně, jinými slovy řečeno, používání tzv. "recyklovaného" papíru v našich zařízeních lze doporučit. V případě potřeby doporučuji konzultovat konkrétní případ s technickými pracovníky firmy Canon či jejím obchodním zástupcem.

Miloš Soukup
Technical Director CCZ
Canon CZ
Nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6
Mon, 31 Mar 2003 11:25:45

Odpověď:

Z mé pozice produduktového specialisty pro inkoustový tisk vám mohu odpovědět na otázky č. 3/ 4/, a to takto:

3/ Pro tisk na velkoformátových strojích - recyklovaný papír lze úspěšně používat ve všech našich velkoformátových strojích, překážkou pro kvalitní grafický tisk jsou pouze špatné fyzikální vlastnosti běžného papíru, a to jak recyklovaného, tak "běžného" papíru. Pro kvalitní grafický tisk využíváme a doporučujeme především potahované - "coated" papíry, jež mají vyšší gramáž a upravený povrch. Potah - "coating" je na bázi křídy, pryskyřic a nebo keramiky. Grafický tisk je také extrémně citlivý na barvu papíru a jeho vodostálost. Pro technický tisk může někdy být někdy na překážku jiná barva recyklovaného papíru, což řeší bílé recyklované papíry nebělené chlorem. Vyšší prašnost některých recyklovaných papírů je důvodem pro častější výměny vzduchových filtrů a čištění stroje.

4/ Pro inkoustový tisk je situace obdobná s tím rozdílem, že pro tisk běžných - kancelářských dokumentů je recyklovaný papír naprosto vyhovující, pokud je struktura papíru dostatečně jemná, aby nedocházelo k nežádoucímu rozpíjení na hrubém zrnu papíru. Pro oboustraný tisk na inkoustových tiskárnách je nejdůležitější pokrytí inkoustem a gramáž papíru. Pro nižší pokrytí anebo vyšší gramáže je recyklovaný papír vhodný stejně jako běžný papír.

Nejdůležitější položkou z hlediska nákladů na servis je eventuální vyšší prašnost papírů, a to především pro častější údržbu.

Martin Lucký
Product specialist
Canon CZ
Na Santince 2440/5
160 00 Praha 6
Fri, 24 Jan 2003 14:01:32

Otázka:

Pro většinu zákazníků je při koupi, anebo používání nějakého výrobku, prvořadá jeho cena (ve vtahu ke kvalitě služby nebo výrobku), a teprve potom třeba dopady na životní prostředí. Je možné doporučit používání recyklovaných papírů i při určitém zvýšení nákladů na servis kopírovacích strojů (vyšší četnost čištění strojů a výměny vzduchových filtrů), když na druhé straně se třeba ušetří nákupem recyklovaných papírů (ve stejné kvalitě a řadě se recykl. papír a nerecykl. liší cenou - zejména díky nižšímu 5% DPH u recykl. pap.)? Lze to nějak vyčíslit?

Odpověď:

V oboru inkoustového a velkoformátového tisku není prioritou cena, ale kvalita, neboť uživatelé zaplatí za 1 list A4 od 3 do 150Kč. Z pohledu Canon CZ mohu říci, že schvalujeme používání kvalitních recyklovaných papírů pro naše inkoustové a velkoformátové stroje. Jestliže zákazník recyklovaný papír chce používat, provádíme testy a potvrdíme vhodnost pro naše stroje. Jednotlivé typy papíru lze také certifikovat pro stroje Canon v našich laboratořích Canon Europa. V mateřské organizaci - Canon Inc. je pro interní potřebu používán pouze recyklovaný papír. V naší nabídce je recyklovaný papír pro ink.tiskárnu karet a vizitek P-660.

Martin Lucký
Product specialist
Canon CZ
Tue, 28 Jan 2003 09:27:23


Kyocera Mita

1/ Na černobílých i barevých tiskárnách/ kopírkách Kyocera Mita (veškeré výrobky KM používají výhradně laserovou technologii) lze používat recyklovanmý papír určený pro tisk na laserových zařízeních. Tento papír musí splňovat určité požadavky, nejdůležitějšími jsou malá prašnost papíru a tepelná odolnost zdrojových materiálů. Splnění těchto požadavků zaručí bezproblémový chod zařízení. Nejsem si jist, zda na velkoformátové stroje vůbec existuje recyklovaný papír, pokud ano, platí podmínky viz. výše.

2/ Používáním vhodných recyklovaných papírů nikoli.

3/ Zde je velmi důležitým faktorem zmiňovaná prašnost papíru.

4/ Používání recyklovaného papíru nemá vliv na spotřebu toneru.

Pokud máte zájem o podrobnější informace ohledně parametrů papíru vhodného pro laserový tisk, mohu Vám poslat parametry papíru STEINBEIS VISION classic white, který doporučuje přímo Kyocera Mita pro tisk na svých zařízeních (bohužel anglicky).

Petr Hacmac
produktová podpora
Janus spol. s r.o.
http://www.kyocera.cz/
Sarajevská 8
120 00 Praha 2
Wed, 5 Feb 2003 12:58:12


Xerox ČR

Recyklovaný papír, který v současné době dovážíme na náš trh, splňuje podmínky pro černobílé kopírování a laserový i inkoustový tisk, oboustranné kopírování je možné. Papír řadíme do kategorie C, tedy do nejnižší třídy, kde nejsou velké nároky zejména týkající se rychlosti stroje (do 30 kopií za minutu). S dlouhodobým používáním by neměl být problém, v opačném případě by produkt nebyl schválen k prodeji - každý výrobek prochází v našich laboratořích zátěžovými testy. Tento produkt je vyroben 100% ze sběrového papíru, tudíž splňuje podmínky k 5% DPH, ale v portfoliu Xerox existují "ekologičtější" produkty, které nemohou mít tuto úlevu - např. Panet+ je papír kategorie A, který je vyroben jen z odpadních "špon" v dřevozpracujícím průmyslu (nekácí se kvůli němu lesy) a je vyroben metodou šetrnou životnímu prostředí včetně toho, že není bělen ani se nepoužívají optické zjasňovače jako u klasických "recyklů". Bohužel cena je stejná jako u ostatních papírů A kategorie + 22% DPH...

"Pomlouvám-li" klasické recyklované produkty honosící se 5% DPH, je třeba ještě zmínit, že při zpracování starého sběru je nutné nejprve odstranit zbytky minulého tisku (tonery, inkousty) a tyto zbytky jistě zatěžují životní prostředí a nikde se neuvádí, kde nakonec skončí.

Pro úplnost Vám ještě posílám osvědčení od našeho dodavatele, abyste případně mohl porovnat s konkurencí.

Ing. Karel Schöppel
DSE Manager Czech&Slovak
Document Supplies Europe
Xerox CR s.r.o.
Na Maninách 7
170 00 Praha 7
Czech republic
Wed, 5 Feb 2003 15:25:08


Minolta

1/ Minolta nabízí pouze 100% recyklovaný papír, který je složen pouze ze stejného typu sběrového papíru. Od jeho kvality se odvíjí i jeho cena, která je srovnatelná s běžnými druhy papíru v kvalitě A nebo A+. Výrobcem je rakouská společnost Neusiedler, papír Nautilus.

2/ Tento papír je možno používat v černobílých, barevných digitálních kopírovacích strojích, barevných i černobílých laserových tiskárnách značky Minolta. Námi dodaný papír je testovaný a jeho používání nemá žádný další vliv na životnost jednotlivých dílů stroje nebo na stroj samotný.

3/ Použití tohoto papíru je možno doporučit i při tisku nebo kopírování oboustranně.

4/ Při používání tohoto druhu papíru nedochází k zásadnímu zvýšení spotřeby toneru.

Pokud zákazník používá jiný papír než je doporučen naší společností, nemusí platit tyto body, které zasílám. U ostatních typů recyklovaných papíru není zaručena dostatečná kvalita a tyto papíry nejsou testovány na našich strojích. Mohou tedy vzniknout následující problémy nebo potíže:

Papír vykazuje zvýšenou prašnost a zanechává ve stroji zbytky recyklovaných hmot, tím se celý stroj zanese a znečistí. Je zde nutno provádět celkovou údržbu stroje častěji, než je obvyklé. Vzhledem ke složení papíru může docházet při tisku nebo kopírování větších barevných ploch k nekvalitním výstupům. Recyklovaný papír může mít rozličnou tuhost, na jejím základě může dojít k chybnému průchodu papíru strojem, pokud nemá papír vhodnou a dostatečnou opacitu není vhodný pro oboustarnný tisk nebo kopírování.

Lubomír Boubelík
Product manager
Minolta spol. s r.o.
Veveří 102, 659 10 Brno
Mon, 24 Feb 2003 14:42:36


SHARP

Údaje, prosím, berte jako zkušenosti firmy NEPA, která je autorizovaným distributorem kopírovacích strojů SHARP v České republice i ve Slovenské republice.

1/ Použití recyklovaného papíru pro zařizení SHARP

Recyklovaný papír je možno používat pro černobílé kopírky a laserové tiskárny. Pro barevné a velkoformátové kopírky a pro inkoustové tiskárny se zásadně nehodí - má větší savost. Papíry pro barevné kopírky a inkoustové tiskárny mají speciální povrchovou úpravu.

2/ Recyklovaný papír musí mít předepsanou gramáž a musí být co nejméně prašný.

3/ Vliv recyklovaného papíru na stroje SHARP

Námi používaný recyklovaný papír Steinbeis žádným způsobem nezkracuje životnost strojů, nevede k jejich zvýšenému opotřebení a nezvyšuje spotřebu toneru. Papír má nepatrně vyšší prašnost, není to ale v té miře, že by to ovlivnilo chod stroje nebo vyžadovalo častější čištění strojů.

4/ Oboustranný tisk

Námi používaný recyklovaný papír Steinbeis používáme běžně i pro oboustranný tisk a kopírování.

5/ Recyklovaný papír používaný ve strojích SHARP
STEINBEIS RECYCLING COPY, extra white
Dodavatel: OSPAP

6/ Závěr

Společnost NEPA nabízí výše uváděný papír všem uživatelům kopírek SHARP. Nabídky platí pro kopírky SHARP všech rychlostních kategorií, t.j. až do 60 kopií/min. Použití tohoto papíru je velmi ekonomické napřiklad pro školy, protože pro něj platí 5% sazba DPH.

Za společnost NEPA

Pavel Králíček
Product Manager Copier&Printer
Purkyňova 45
612 00 Brno
Fri, 28 Feb 2003 11:01:53


RICOH

ve všech přístrojích zn. RICOH lze bez jakýchkoliv potíží zcela běžně používat recyklovaný papír určený pro kopírovací stroje, tiskárny, případně faxy.

Jaroslav Lom
ředitel pobočky Praha
Fri, 14 Mar 2003 08:25:45


Hewlett-Packard

Dotaz poslán e-mailem 15. ledna., znovu 6. a 24. února 2003, dosud neodpověděli.

K dispozici je pouze vyjádření p. Tomáše Kuglera, technického konzultanta společnosti HP v  tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.


Panasonic

1/ Ano. Na analogových i digitálních kopírovacích a multifunkčních strojích Panasonic lze pro černobílý tisk používat recyklovaný papír. Barevné, inkoustové a velkoformátové stroje Panasonic na českém trhu neprodává.

3/ Jak u nerecyklovaného, tak u recyklovaného papíru jsou rozdíly v kvalitě. I recyklovaný papír by měl splňovat určité kvalitativní nároky. Důraz je kladen na malou prašnost a tepelnou odolnost.

4/ Používáním recyklovaného papíru se nesnižuje životnost stroje, ani nezvyšuje jeho poruchovost; je pouze potřeba častěji čistit dráhu podávání papíru.

5/ Ano.

6/ Spotřeba toneru se nezvyšuje. Je však nutné změnit nastavení teploty pece, aby byl toner na papíře dostatečně zapečen.

7/ Lze použít i recyklovaný papír, který obsahuje pouze sběrový papír (100%).

Pavel Ksandr
Technical support
Panasonic Czech Republic
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8
Mon, 28 Apr 2003 14:58:23


Toshiba a Rex-Rotary

Dotaz poslán e-mailem společnosti Actec zastupující v ČR zn. Toshiba a Rex-Rotary 5. února, ještě jednou 24. února 2003, neodpověděli.


Lanier

Dotaz poslán e-mailem 29. ledna., znovu 5. a 24. února 2003, neodpověděli.


Vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí používá recyklovaný papír již několik let. Od prosince 2002 jsme začali používat recyklovaný papír prakticky pro veškeré služební účely, tedy například včetně vizitek, hlavičkových papírů, parlamentních tisků a podobně. Až na naprosté výjimky používáme recyklovaný papír i pro tisk resortních publikací. V současné době běží tříměsíční "zkušební" lhůta, po níž chceme vyhodnotit, jak se používání recyklovaného papíru osvědčilo. Na základě výsledku tohoto vyhodnocení se rozhodneme jaké další kroky k ekologizaci svého provozu Ministerstvo životního prostředí podnikne. Kromě recyklovaného papíru používáme v provozu MŽP i další ekologicky šetrné výrobky (hygienický papír, včetně ubrousků a utěrek, mycí prostředky, barvy, apod). Kromě toho bylo vypsáno výběrové řízení na zateplení pláště budovy MŽP.

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
100 00 Praha 10
Thu, 27 Feb 2003 13:38:44


Vyjádření České inspekce životního prostředí

Zkušenosti s používáním recyklovaného papíru v kopírkách a tiskárnách máme teprve necelé 4 měsíce. V zásadě lze říci, že krom barevných tisků jsou nebělené recyklované papíry plnohodnotnou náhražkou nerecyklovaných. Je však důležité, zejména do kopírek a laserových tiskáren, používat doporučené typy výrobců, a to zejména kvůli záručním podmínkám. Výhodou je, že nám papíry do kopírek dodává obchodní zástupce Toshiby, od kterého máme i kopírovací stroje. Tyto papíry pak používáme s úspěchem i v laserových tiskárnách. Zatím nám byly dodány 2 druhy papíru: Steinbeis Recycling Copy A4 80g/m2 a Canon CF8-1000 A4 80g/m2. Oba jsou srovnatelné. Co mi na nich vadí, je jen to, že země původu není Česká Republika. Zkusíme se poohlédnout ještě sami po dalších dodavatelích papíru, zejména pro laserové tiskárny, který bude prodávat papír vyrobený v ČR a který bude určený pro použití v kopírovacích strojích, laserových a inkoustových tiskárnách a faxech tak, jako výše zmíněné dva typy.

Pro vyhodnocení poruchovosti tiskáren a kopírek zatím neuběhla dostatečně dlouhá doba. Osobně se domnívám, že zejména u základních typů tiskáren a multifunkčních zařízení HP budou zvýšené náklady na opravu podávání papíru, avšak protože tyto problémy jsou u HP běžné i při použití standardních papírů, nebude mít získaný výsledek zřejmě žádnou závažnější statistickou významnost.

Zdeněk Rybář
ČIZP
vedoucí oddělení informačních a souhrných agend
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9
Thu, 13 Feb 2003 15:36:48