en ru

Výsledky měření emisí škodlivin do ovzduší ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově

16.9.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík | Články
Poskytujeme zde tabulkový přehled výsledků měření koncentrací některých škodlivých látek v kouřových plynech ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově. Tato spalovna dnes patří firmě Megawaste Ekoterm, s. r. o. Zprovozněna byla jako spalovna firma Kame-eko, v jejímž areálu dodnes stojí.
Tab. 1: Koncentrace polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) zjištěné měřeními autorizovaných laboratoří ve spalovně Megawaste Ekoterm v Prostějově (do roku 2001 šlo o spalovnu Kame-eko) a jejich porovnání s nyní platným limitem. Zdroj: Databáze sdružení Arnika sestavená na základě informací poskytnutých ČIŽP.

Datum měření Naměřená koncentrace dioxinů v ng TEQ/m3
1. 7. 1998 0,16
2001 1,31
5. 8. 2003 0,64
30. 12. 2003 0,32
21. 9. 2004 1,882
21. 12. 2004 0,273

Limit platný v EU od r. 1996 a v ČR od r. 2003 je 0,1 ngTEQ/m3.

Tab. 2: Koncentrace těžkých kovů v kouřových plynech vypouštěných spalovnou Megawaste Ekoterm v Prostějově do ovzduší a jejich porovnání s nyní platnými limity. Údaje pocházejí z měření autorizovaných laboratoří. Zdroj: Databáze sdružení Arnika sestavená na základě informací poskytnutých ČIŽP.

Měřené látky (v mg/m3) Hg, Tl a Cd Tl a Cd Hg As, Ni, Cr, Co Pb, Cu a Mn
Limit platný od 1. 1. 2003 není 0,1 0,1 1,0
Datum měření        
1. 7. 1998 0,117     0,076 1,044
1999 0,400     2,900 1,400
10. 9. 2003 0,186     0,633 0,996
30. 12. 2003 0,176     0,482 4,127
21. 9. 2004   0,002 0,098 2,157
21. 12. 2004   0,009 0,000 0,871

Tab. 3: Koncentrace dalších škodlivin v kouřových plynech vypouštěných spalovnou Megawaste Ekoterm v Prostějově do ovzduší a jejich porovnání s nyní platnými limity. Údaje pocházejí z měření autorizovaných laboratoří. Zdroj: Databáze sdružení Arnika sestavená na základě informací poskytnutých ČIŽP.

Měřené látky (v mg/m3) NOx CO PAU HCl HF
Limit platný od 1. 1. 2003 500 50 není 10 1
Datum měření          
1. 7. 1998 161  5 10,4 20,3 1,2
1999 206     26,0 1,4
30. 12. 2003       29,2 0,9
21. 12. 2004 245 30   15,4 0,1


Dle sdělení České inspekce životního prostředí v Olomouci poslední měření ze spalovny již požadovaným limitům vyhovují. Konkrétní údaje za roky 2005 a 2006 doplníme, až je budeme mít k dispozici.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu