Příběhy pražských stromů a parků a lidí, kteří je chrání

Fotografická výstava - Nenechávejte svůj strom bez dohledu - nebo zmizí!

Nenechávejte svůj strom bez dohledu - nebo zmizí!Pražské parky, letité solitérní stromy i ostrůvky zeleně v zákoutích starých i novodobých čtvrtí - to vše patří k tváři našeho města stejně neodmyslitelně jako historické památky. Pro někoho jsou součástí každodenního života i vzpomínek, jiní je míjí bez povšimnutí. Příběhy stromů, parků a lidí, jejichž osudy se na čas proťaly, zachycují fotografie i slova, která jsou někdy tím jediným, co zbylo. Jsou to příběhy krátké i delší, nadějné i smutné, příběhy jednotlivců i skupin lidí, kteří se nechtěli smířit s tím, že zeleň ustoupí stavbám nebo jinému využití prostoru, který má v hlavním městě mimořádně vysokou cenu. Příběhy pro poučení i inspiraci.

Na výstavě se seznámíte s příběhy stromů, parků a lidí z těchto míst:

Park na Balabence-kancelářské židle místo lavičekCibulka -  zelené plíce Prahy 5 přidusili investořiJarov - garáže na školní zahraděKlánovický les - na místě stromů golfové hřiště?

Libeňský ostrov - zničí tradici zahrádek další lunapark?Městský okruh - tisícovka stromů ustoupila autostrádámPankrácká pláň - sklo a beton nad VltavouPetrské náměstí - bylo jednou jedno hřiště s velkým stromem

Písnický biokoridor - zpustlý okraj Prahy se mění v přírodní oázuŠkroupovo náměstí - 1988: demonstrace za svobodu, 2007: demonstrace za záchranu náměstíThákurova ulice - parkoviště mezi lípy nepatříVeleslavín - domy místo slíbeného parku


Fotografie a grafické zpracování: Alexandr Hudeček

Texty a rozhovory: Zora Kasiková

Anglický překlad: Alžběta Rejchrtová

Na projektu se dále podíleli: Jakub Esterka a Martin Skalský

Výstava vznikla v roce 2009, vernisáž se uskutečnila 16. června 2009.

Výstavu a publikaci podpořil grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvo životního prostředí ČR a Zelení/Evropská aliance svobodných v Evropském parlamentu. Dárci neodpovídají za obsah výstavy a publikace. Za podporu výstavy děkujeme společnosti Fotonova.

Výstava v Botanické zahradě na AlbertověNěco navíc:
  • K výstavě je vydána publikace, kterou si můžete objednat on-line
  • Prohlédněte si fotografie z vernisáže výstavy
  • Podívejte se, jak vypadala výstava v Botanické zahradě na pražském Albertově