Výstavba rodinných domků v obci Husinec

20.4.2004 - Vlastimil Karlík | Články
(zpracováno na základě informací Sdružení pro obnovu kvality krajiny v Husinci)
V obci Husinec, která se nachází mezi Řeží a Roztoky u Prahy, v těsném sousedství řeky Vltavy, je plánována výstavba rodinných domků. Protože se jedná o území ohrožené záplavami, má být chráněno valem z navezené zeminy. Tento plán vznikl v polovině 90. let a byl zanesen do územního plánu obce a kupodivu ani po katastrofických povodních nebyl revidován. Naopak, v únoru 2003 bylo vydáno na celý projekt souhlasné územní rozhodnutí a v současné době probíhají stavební řízení. Z hlediska protipovodňové ochrany bude mít projekt tyto zásadní nedostatky a rizika: 1. Plánovaný násyp o ploše 1,908ha by měl být lokalizován na bývalé pastvině mezi osídlenými pozemky a řekou. Tato plocha tvořila přirozené záplavové území, kam se řeka rozlila již při jarních malých povodních a snížila tak výšku hladiny v hlavním korytě, které má v těchto místech nejužší profil (cca 39m) v úseku Klecany-Řež. Vytvoření násypu zcela zamezí tento přirozený rozliv a tím podle hydrodynamických zákonitostí zvýší hladinu řeky proti proudu směrem ke Klecanům. Při stejných hodnotách průtoku, jakých řeka dosahovala v srpnu r. 2002 by pak v oblasti lomu, Klecánek a Roztok stoupla hladina na vyšší povodňovou úroveň. Omezení rozlivového profilu údolí rovněž zákonitě zvýší při vyšších hladinách rychlost proudění v korytě. 2. Násypem zeminy vznikne ohraničený val s plochým vrchem svažujícím se do všech stran pod požadovaným úhlem 45°. Vzhledem k výšce tzv. 100leté vody tj. 181,04m n.m pro požadované obytné podlaží zástavby by severní strana násypu přesahovala výškou hranice severně sousedících parcel o cca 3 – 4 m. Protože všechny tyto oplocením hraničící pozemky mají svah k Vltavě, vznikne mezi násypem a pozemky údolí, které se i při občasných jarních záplavách, nebo přívalových deštích zaplní vodou do odpovídající výšky hladiny Vltavy. Násyp tak vytvoří poloostrov a při velkých záplavách ostrov se všemi důsledky pro evakuaci obyvatel a jejich majetku.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu