Výzkum zdraví obyvatel České republiky

Výzkumný tým Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR pod vedením MUDr. Radima Šráma se zabýval vlivem znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel. Sledoval k tomuto účelu policisty v ulicích Prahy a také řidiče autobusů hromadné dopravy. Navíc se prováděly analýzy zdravotního stavu dětí. Podobný výzkum probíhá také v Ostravě.

Výzkum se zaměřoval na jemný polétavý prach o velikosti částic 10 a 2,5 mikrometru a benzo(a)pyren. Došel k závěru, že úroveň znečištění ovzduší má přímou souvislost s nárůstem nemocností dětí, zejména pokud jde o poruchy imunitního systému a nemoci dýchacího ústrojí. U dospělých může oxidační poškození způsobené škodlivými látkami v ovzduší vyvolat nádorová onemocnění, arterosklerózu a diabetes, urychluje také proces stárnutí.

Současné znečištění ovzduší podle výzkumníků nepříznivě ovlivní zdravotní stav populace zejména v příštích desetiletích. Například genetické změny u novorozenců se projeví zvýšeným počtem kardiovaskulárních onemocnění až ve středním věku, tj. přibližně za 50 let, a zvýšený výskyt mutací se bude přenášet do genetické výbavy příštích generací. Můžeme hovořit o časované bombě, kdy neřešení současných problémů může v budoucnu znamenat významné ekonomické náklady spojené s nemocností a z ní plynoucími hospodářskými ztrátami.

Závěrem doporučují výzkumníci zvyšovat kapacitu zelených ploch, neboť ty mají schopnost zachycovat jemné prachové částice a mají i význam pro rekreaci lidí. Měly by se proto vytvářet nové parky a ve zvýšené míře vysazovat stromy.

K významu zelených ploch pro zdraví populace zaujala v říjnu 2008 jednoznačné stanovisko také Komise životního prostředí Akademie věd ČR.