Výzva Arniky řediteli Spolany Neratovice Ing. Miroslavu Kulihovi

29.1.2004 - Jindřich Petrlík | Články
Arnika vyzvala ředitele Spolany ke krokům, jež by snížily úniky rtuti ze Spolany Neratovice do životního prostředí. Ročně se jedná o stovky kilogramů tohoto jedovatého těžkého kovu, které opouštějí provoz výroby chloru v emisích do ovzduší, do vody či v odpadech.
Vážený pane řediteli, ve Spolaně, a.s. Neratovice, která se nachází po obou březích našeho největšího vodního toku – řeky Labe a kterou nyní řídíte Vy, se od 50. let minulého století využívá k výrobě chloru rtuť. Během jejího dlouholetého používání v minulých letech ale i v současnosti došlo a neustále dochází k jejím únikům do životního prostředí přímo v areálu Spolany. Jak však ukázala například měření rtuti v rybách z okolí Spolany provedená Státní veterinární správou ČR, dostává se rtuť i do okolního prostředí a kontaminuje je nad únosnou míru. Kromě toho jsou v každé fázi výrobního procesu chloru a louhu produkovány odpady s obsahem rtuti, která tento odpad činí nebezpečným. Právě v důsledku používáni rtuti v minulosti došlo již ke kontaminaci staveb, zeminy a podzemních vod v areálu Spolany do té míry, že je nutné přistoupit k sanaci této staré ekologické zátěže. Na druhé straně nebylo důsledně zjištěno zamoření rtutí v prostorech současných provozů. Tímto dopisem Vás proto vyzýváme, aby Spolana, a.s. Neratovice opustila technologii výroby chloru a alkalických hydroxidů amalgámovým postupem, nebo jej nahradila jinou dostupnou technologií, která je šetrnější k životnímu prostředí. Těmito technologiemi máme na mysli například postupy definované jako nejlepší dostupné technologie (BAT) podle předpisů Evropské unie. Další variantou by samozřejmě mohlo být opuštění chlorové chemie a zaměření na jiný, méně nebezpečný obor chemie. Rtuť je jednou z nejstarších, nejznámějších a nejhroznějších jedovatých látek, která je vysoce toxická pro vodní organismy a proto může vyvolávat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Rovněž se snadno akumuluje v sedimentech a vodních organismech. Proto by Váš podnik měl co nejdříve začít úniky rtuti řešit jejich naprostou eliminací. Žádáme Vás tedy, abyste veřejnosti sdělil odpovědi na následující otázky: Do kdy a jak chcete nahradit současný výrobní postup využívající rtuť ve Spolaně? Do kdy a jak chcete vyřešit staré ekologické zátěže znečištění rtutí a monitoring zamoření prostředí rtutí ve Spolaně a okolí? Za ekologické sdružení Arnika - program Toxické látky a odpady Mgr. Hana Kuncová za petiční výbor petice „Stop nebezpečí ze Spolany“ RNDr. Jindřich Petrlík V Mělníce, 29. ledna 2004

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu