Články

Výzva starostů a zastupitelů

NEOMEZUJTE DOSTUPNOST INFORMACÍ O ÚNICÍCH A PŘENOSECH ŠKODLIVÝCH LÁTEK - ZACHOVEJTE SOUČASNÝ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ. EVROPSKÝ REGISTR (EPRTR) NÁM NESTAČÍ!

Výzva sdružení Arnika a zástupců samospráv ministru průmyslu a obchodu

 Vážený pane ministře,

žádáme Vás, abyste zachoval počet ohlašovaných látek i rozsah ohlašovatelů v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) ve stávajícím stavu.

Již sedmým rokem zpřístupňuje Integrovaný registr znečišťování (IRZ) veřejnosti, státní správě a samosprávě podrobné informace o tom, kolik toxických látek ročně vypouští konkrétní průmyslový či zemědělský provoz do ovzduší, vody a půdy a jaké látky předává dále v odpadech a odpadních vodách. Tyto informace jsou velmi specifické a nelze je mnohdy dohledat z jiných zdrojů. V mnoha regionech pomohl vypátrat původce i rozsah znečištění právě IRZ. Samotné ohlašovatele motivuje ke snižování znečištění.

Nyní se ale opět objevily snahy Ministerstva průmyslu a obchodu rozsah informací v registru omezit, a to omezit rozsah znečišťovatelů a zrušit povinnost ohlašovat informace o přenosech látek odpady. Celkově by tak mohlo ze stávajících 1507 průmyslových a zemědělských podniků celé ČR zůstat v registru jen 569. Rozsah IRZ by měl být takto zredukován na úroveň Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (EPRTR). Ohlašovací povinnost by tak měly v zásadě provozy, které už sledovány jsou v procesu integrovaného povolování (IPPC). IRZ, který vznikl dříve než EPRTR, má také pro ČR větší vypovídající hodnotu a je tak kvalitnější informační zdroj. Navržené opatření by tak znamenalo výrazný krok zpátky pro českou environmentální legislativu.

Jako občané a zastupitelé samospráv nemůžeme s touto redukcí informací o zdraví škodlivých látkách souhlasit, proto žádáme Vás, pane ministře, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, abyste přehodnotili požadavek na zrušení § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje IRZ, tzn. nerušili vymezení dalších ohlašujících subjektů neuvedených v příloze I nařízení o E PRTR  a zároveň nerušili ohlašovací povinnost pro látky v přenosech v odpadech stanovené přílohou č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ani tuto ohlašovací povinnost neomezovali na pouhých 10 látek v přenosech v odpadech.


Proč nesouhlasit s navrženými změnami Integrovaného registru znečišťování?

 Evropský registr (E-PRTR) nemůže být pro české podmínky dostačující, protože:

  • neumožňuje na rozdíl od českého IRZ sledování pohybů chemických látek v odpadech, ale spokojuje se s celkovým množstvím produkovaných nebezpečných odpadů jednotlivými provozy, přestože toto číslo v podstatě vypovídá velice málo o celkové   nebezpečnosti těchto odpadů;
  • styren a formaldehyd se v e-PRTR nesledují. Do IRZ však v roce 2009 tyto látky ohlašovalo 67 (styren) a 28 (formaldehyd) podniků. Formaldehyd je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC klasifikován jako prokazatelný karcinogen a styren jako látka potenciálně karcinogenní.
  • povinnost hlásit pouze pro vymezené obory průmyslové činnosti (podobně jako to dělá IPPC) je nedostatečná. Významní znečišťovatelé látkami, které jsou či mohou být například karcinogenní anebo jinak škodlivé lidskému zdraví, jsou často i provozy, na které se nevztahuje povinnost podstoupit proces integrovaného povolování, při aplikaci E-PRTR namísto IRZ tak dochází k redukci informací o velkých znečišťovatelích karcinogenními látkami;
  • veřejnost by přišla o informace od více než 860 podniků, z různých krajů ČR, kterých by se tak ohlašovací povinnost netýkala. Například ve Zlínském kraji by se veřejnost nedozvěděla o tom, jaké konkrétní látky vypouští devět z deseti největších znečišťovatelů karcinogenními a potenciálně karcinogenními látkami

Nesouhlasíme se zrušením ohlašovací povinnosti v přenosech v odpadech, ani se zachováním ohlašovací povinnosti pro pouhých 10 látek, neboť:

  • omezením by z registru zmizelo 62 látek a 240 podniků z různých krajů ČR.
  • zruší-li se či omezí ohlašovací povinnosti pro znečišťující látky v odpadech, ztratí se informace o potenciálním nebezpečí pro životní prostředí, jakým jsou např. nové zátěže (potenciální nové zátěže po roce 1989), riziko havarijní - vyplavení podniku při povodních apod. O tyto důležité informace přijde nejen veřejnost, ale i státní správa a samospráva z okolí, kde se s těmito odpady nakládá.
  • ohlašování chemických látek v odpadech je důležité také z hlediska sledování, jak jsou naplňovány mezinárodní úmluvy anebo strategie na úrovni EU;
  • nikde jinde než v IRZ nejsou centrálně shromažďovány údaje o množství chemických látek v odpadech.
  • ohlašováním přenosů chemických látek v odpadech většinou nevzniká povinnost nových měření. Chemické složení odpadů musí být známo kvůli potřebám zařízení na zneškodnění odpadů, ne kvůli IRZ.

Podnikatelskému sektoru IRZ rozhodně neškodí a nekomplikuje práci, naopak firmám přináší úspory a rozvoj. Různé podniky na základě IRZ zlepšily své technologie, aniž by je k tomu někdo nutil, a získaly tak výhodu na trhu - mají vylepšené technologické postupy.

I my souhlasíme s omezením byrokracie pro podniky, zároveň ale nepodceňujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví, na které nás může upozornit právě IRZ nynějšího rozsahu.

Předem děkujeme, že výše uvedené argumenty zvážíte.

 Tato výzva vznikla dne 15.7. 2011

Doposud se k výzvě připojili:

Ing. Ondřej Velek, předseda výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5, jeden z iniciátorů IRZ (člen pracovní skupiny, která IRZ zaváděla)

Jiří Jirásek, zastupitel a radní obce Žacléř (KHK)

Ing. Ondřej Feber, starosta obce Stonava (MSK)

Ing. Jan Lipner, starosta obce Horní Suchá (MSK)

Mgr. David Hejneš, starosta Žabně (MSK)

Mgr. Zdeňka Dohnálková, Členka rady města Tišnova (JMK)

Mgr. Miroslava Bačová, zastupitelka města Krupka (UST)

Ivana Horčicová, starostka obce Bžany (UST)

Lukáš Tomeška, starosta obce Merboltice (UST)

Vlastimil Mikl, starosta obce Vrbina (UST)

Eva Smetanová, starostka obce Počedělice (UST)

Ing. Eva Švejdová, starostka obce velké Bukoviny (UST)

Mgr. Lenka Vítková, místostarostka obce Býčkovice (UST)

Hana Pacinová, zastupitelka města Děčín (UST)

Valdemar Grešík, zastupitel města Děčín (UST)

PhDr. Miroslav Hudec, zastupitel města Česká Lípa (LIB)

MUDR Kateřina Absolonová, zastupitelka města Liberec (LIB)

MgA., Mgr. Roman Černík, zastupitel obce Ves Touškov (PLK)

Bc. Vladimír Urbánek, Dis., zastupitel města Uničova (OLK)

Vladimír Urbánek (starší), zastupitel města Uničova (OLK)

Ing. Jiří Roubík, Ph.D., zastupitel Velkého Újezdu (OLK)

Ing. Roman Hřebík, zastupitel obce Semčice (STK)

Ing. Martin Mach, starosta města Mšena (STK)

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Hodslavice (MSK)

Miroslav Novotný, starosta města Andělská Hora (MSK)

Jaroslav Vaněk, starosta obce Dolní Životice (MSK)

Martin Urbanský, starosta obce Melč (MSK)

Josef Koleňák, starosta obce Křišťanovice (MSK)

Ing.Milan Grestenberger uvolněný radní města Nový Jičín (MSK)

Ing. Pavla Bohačíková, starostka obce Krásná (MSK)

Ing. Tomáš Hermann, radní města Havlíčkův Brod (VYS)

Pavel Pečeňa, člen rady města Vizovice (ZLK)

Jiří Malík, zastupitel obce Rokytno (PAK)

Martin Klíma, zastupitel města Sezimovo Ústí (JČK)

Vladimí Suder, zastupitel obce Žabeň (MSK)

Petr Machálek, starosta obce Střítež (MSK)

Pavel Blabla, starostaobce Dolní Tošanovice (MSK)

Mirek Iglo, člen městské rady Čelákovice (STK)

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., zastupitel Čelákovice (STK)

Bernard Halfar, starosta obce Štěpánkovice (MSK)

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Hodslavice (MSK)

Ing. Michaela Petrová, zastupitelka města Tábora (JČK)

Richard Kreml  MUDr., zastupitel města Kroměříž (ZLK)

Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod (ZLK)

Ing. Adam Záruba, Ph.D., zastupitel města Hradec Králové (KHK)

Lenka Fialová, DiS, zastupitelka města Hradec Králové (KHK)

Ladislav Dušek, zastupitel města Liberec (LIB)

Vlastislav Antolák,zastupitel města Vsetín a krajský zastupitel (ZLK)

Květoslav Tichavský, starosta města Uherské Hradiště (ZLK)

Josef Janouškovec, starosta obce Kytlice (UST)

Petr Tihelka, starosta obce Uhřice (JMK)

Ladislav Pantlík, starosta obce Ježov (JMK)

Petr Vajbar, starosta obce Rakvice (JMK)

MgA. Jan Symon, starosta obce Ostopovice (JMK)

Ing.arch.Eugen Točík, zastupitel MČ Brno - Komín (JMK)

Jakub Houška, zastupitel MČ Brno-sever, (JMK)

Vladimíra Chybová, starostka obce Čeradice u Žatce (UST)

Jan Bejček, starosta obce Nová Ves v Horách (UST)

Josef Egermann, starosta obce Málkov (UST)

Ing. Kateřina Jonáková, starostka obce Svor (LIB)

Petr Byžovský, starosta obce Ohrazenice (LIB)

Pavel Bulín, starosta obce Bílov (PLZ)

Jiří Junek, starosta obce Doksy (STK)

Vladimíra Dítětová, místostarostka obce Kutrovice (STK)

Ing. Václav Macura, starosta obce Sány (STK)

Vlasta Petýrková, starostka obce Narysov (STK)

Václav Janík, starosta obce Radovesnice (STK)

Michal Roubíček, starosta obce Sudějov (STK)

Martin Laky, místostarosta obce Sudějov (STK)

Jitka Schwarzmayerová,starostka obce Herink (STK)

Miroslav Helt, starosta obce Ořech (STK)

Dagmar Piorecká, zastupitelka obce Sadská (STK)

Hana Sobková, starostka obce Vojkovice (STK)

Ema Podžorská, referent Obce Horní Lomná (MSK)

Ing. Antonín Ševčík, starosta města Šenova (MSK)

Michal Blažek, starosta města Horní Benešov (MSK) 

Jaroslav Strmiska, místostarosta města Horní Benešov (MSK)

Dalibor Bártek, člen rady města Horní Benešov (MSK)

Ing. Leopold Benda, člen rady města Horní Benešov (MSK)

Ing. František Klech, člen rady města Horní Benešov (MSK)

Roman Vrbka, starosta obce Přibyslavice (VYS)

Ludmila Němcová, starostka obce Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu (VYS)

Mgr.Karel Štefl, starosta města Počátky (VYS)

Alena Ševčíková, místostarostka obce Rožmitál na Šumavě (JČK)

Milada Pokorná, starostka obce Dívčice (JČK)

MUDr.Elena Guttlerová, zastupitelka Prahy 2

Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva hl. m. Prahy, senátor

MUDr. Jan Votoček, předseda FV ZMČ a zastupitel Prahy 1

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Městské části Praha 6

Matěj Stropnický, zastupitel MČ Praha 3

Petr Machálek, zastupitel MČ Brno-Žabovřesky (JMK)

Martin Skalský, zastupitel MČ Praha 6mš

Jaroslava Píšová, Starostka Obce Chvojenec (PAK)

Ing. Martin Janík, místostarosta obce Valašské Klobouky (ZLK)

Ing. Miroslav Křižka, starosta Obce Podolí (ZLK)

Libor Mana, starosta obce Vlachova Lhota (ZLK)

Jarmila Šedivá, zastupitelka města Otrokovice (ZLK)

Ing. Karel Vlk, místostarosta obce Prakšice (ZLK)

Petr Horáček, starosta obce Podhradní Lhota (ZLK)

Ing. Stanislav Mikula, zastupitel města Uherské Hradiště (ZLK)

Viera Kovářová, místostarostka obce Ústí (u Vsetína) (ZLK)

Mojmír Vlašín, zastupitel statutárního města Brna, člen komise pro životní prostředi (JMK)

Ing. Jaromír Hýbner, místostarosta města Hodonín (JMK)

Miroslav Hrázký, starosta obce Kropáčova Vrutice (STK)

Miloslav Hrazánek, starosta obce Jesenice (STK)

Josef Marhoul, starosta obce Skuhrov (STK)

Petr Šmíd, zastupitel města Nymburk (STK)

Marie Horáková, starostka obce Bradlec (STK)

Ivan Semecký, zastupitel města Nymburka (STK)

Ivana Kumprichtová, starostka obce Spomyšl (STK)

Zdeňka Nováková, místostarostka obce Spomyšl (STK)

Květuše Marsová, zastupitelka obce Spomyšl (STK)

Veronika Hrušková, zastupitelka obce Spomyšl (STK)

Václav Cibulka, zastupitel obce Spomyšl (STK)

Petr Horáček, zastupitel obce Spomyšl (STK)

Gustav Páko, zastupitel obce Spomyšl (STK)

Antonín Doležal, starosta obce Dolní Vilímeč (VYS)

Ladislav Lacina, starosta obce Koberovice (VYS)

Rudolf Hronza, starosta obce Lásenice (JCK)

Ondřej Rut, zastupitel MČ Praha 3

Jan Liška, zastupitel Praha - Řeporyje

Jan Stárek, zastupitel Praha 11

Stefana Švecová, starostka Otovic u Karlových Varů (KVK)

JUDr. Jiřina Továrková, členka rady MČ Starý Lískovec, Brno (JMK)

Ivan Fides, starosta obce Hořovičky (STK)


Šárka Zímová Dostálová, zastupitelka Děčín (UST)

Martin Repta, místostarosta Hodslavice (MSK)


Radek Novák, starosta Kateřinice (MSK)


Miroslav Frydl,zastupitel Hodslavice (MSK)


Pavel Rozbroj, zastupitel Nový Jičín (MSK)


Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky, krajský radní(VYS)


Ing. Michaela Petrová, zastupitelka města Tábora (JČK)


Mgr. Olga Sedláčková,členka ZMČ Praha 13


David Hájek, místostarosta Hluk (ZLK)


Ing. Ladislav Šupka, člen rady města Uherské Hradiště (ZLK)

Roman Jílek, starosta Boršic (ZLK)

Ing. Ivo Kropáček, zastupitel obce Řideč (OLK)

Mgr. Martin Ander Ph.D, zastuptel města Brna (JMK)

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor statutárního města Havířov (MSK)

Miroslav Válek, starosta obce Hvozdná (ZLK)Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí