Vzor stížnosti

Vzor podnětu na odbor Krajský živnostenský úřad (elektronicky, písemně)

Věc: Podnět pro porušování zákona o regulaci reklamy

Dne 20.8.2015 jsem obdržel leták s reklamou od firmy LIDL (nabídka od 25.8. do 31.8. 2015,  celkem 6 listů). Vzhledem k tomu, že jsem tuto reklamu obdržel i přes to, že mám poštovní schránku označenou textem „Nevhazujte reklamu, prosím“, považuji ji za obtěžující, a tedy v rozporu s § 2, odst. 1, písmeno e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Prosím o prošetření postupu uvedené firmy a žádám o následné informování o výsledcích šetření i přijatých opatřeních.

Výsledky šetření mi postačí zaslat elektronicky.

S pozdravem

Poznámky:

1) Úřad Vám musí odpovědět nejpozději do 30 dnů. 

2) Pokud podáváte podnět písemně, je nutno k němu přiložit i leták, kvůli kterým si stěžujete.

3) Pokud podáváte podnět elektronicky, je třeba v něm pokud možno uvést všechny kontaktní údaje, který leták obsahuje (například kontakt na distributora letáku). Vždy je nutno uvést svoji přesnou adresu, doporučujeme udat i telefonické spojení.