Vzorová podání a zákony

Snažíte se prokousat zákony, ale je to pro vás nepřehledná džungle?

Máte na úřadě pocit, jako byste mluvili jinou řečí? Odmítají vám úředníci pomoci, nebo dokonce nechtějí ani podat potřebné informace? Říkají vám, že si máte připomínky podat písemně? Udělejte to!

1/ Pod nabídkou vzorová podání a zákony naleznete vzory

běžných i méně obvyklých úředních podání, která můžete využít při obraně vašeho životního prostředí. Dopisy je před použitím nezbytné doplnit a aktualizovat podle okolností konkrétního případu. Vzory vám ušetří čas při vymýšlení právních formulací a hledání odkazů na příslušné zákony, snad vám zajistí také vyšší šanci na úspěch u úřadů.

2/ V druhém sloupci tabulek uvádíme aktuální zákony

a další důležité právní předpisy (vyhlášky, nařízení) související s příslušnými úředními podáními. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

3/ Nechybí ani přehled úředních a soudních výkladů.

Ve třetím sloupci tabulek pod nabídkou vzorových podání a zákonů naleznete příslušné výklady, metodiky či úřadní doporučení, které jsou závazné v úřední hierarchii. Obdobnou funkci - sjednocování rozhodovací činnosti - plní pro soudy a v konečném důsledku i pro úřady rozhodnutí vyšších soudů (tzv. judikatura). Uvádíme proto také příslušná závažná rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS).

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
 

Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.