Během životního cyklu plastů pro elektroniku unikají bromované dioxiny

21.4.2017 - PRAHA/UMEA/ŽENEVA | Články
Jedno z míst, kde se v Africe hromadí elektroodpad je v Ghaně. I zde byly naměřeny vysoké koncentrace bromovaných dioxinů.
Basel Action Network (BAN)
Mnohé bromované zpomalovače hoření (BFR) možná lidem více škodí, než slouží. Nadcházející konference stran Stockholmské úmluvy, která začne 24. dubna v Ženevě, se má zabývat zákazem dalšího z nich, dekabromdifenyléteru (deka-BDE). Stále více studií ukazuje, že bromované zpomalovače přispívají ke vnášení celé řady toxických látek do životního prostředí i potravních řetězců. Ukázaly to nejen studie Arniky v Číně a Kazachstánu.

Staffan Lundstedt z Univerzity Umea ve Švédsku poukázal na konferenci, která se konala v roce 2016 na půdě jeho pracoviště, na vazbu mezi bromovanými zpomalovači hoření a bromovanými dioxiny (PBDD/Fs), tedy skupinou látek srovnatelně toxických s jejich příbuznými, chlorovanými dioxiny (PCDD/Fs).

Bromované dioxiny vznikají jako nezamýšlené vedlejší produkty během výroby, použití, recyklace i likvidace materiálů obsahujících bromované zpomalovače. Lundstedt došel k závěru, že emise PBDD/Fs do životního prostředí během celého životního cyklu takových produktů mohou dosáhnout významných hodnot. Prezentoval údaje o koncentracích a profilech bromovaných dioxinů v plastech z televizních a počítačových obalů, stejně jako o emisích během ohřevu plastů při různých teplotách a za různých podmínek, které se pohybovaly v rozmezí od laboratorních experimentů až po neřízené náhodné požáry. Údaje Lundstedta ukázaly, že velké množství PBDD/Fs bylo vypuštěno, když byl materiál obsahující PBDE zahřát nebo spálen. V některých případech překračovaly celkové emise PBDD/Fs převýšily emitované PBDE.

Bromované dioxiny se rovněž prokazatelně kumulují a setrvávají v životním prostředí, jsou tedy perzistentní. Zatím je ale žádná země nenavrhla na seznam Stockholmské úmluvy.

Článek vznikl s použitím zdroje: Weidemann, E., et al. (2016). "14th congress of combustion by-products and their health effects—origin, fate, and health effects of combustion-related air pollutants in the coming era of bio-based energy sources." Environmental Science and Pollution Research 23(8): 8141-8159.

Tato zpráva vznikla z projektu financovaného hlavním městem Prahou a ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárců.   MZP logo RGB v2Praha logo bar

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu