Články

Zachovejme IRZ! Zachovejme informace o toxických látkách v životním prostředí!

Chvaletice elektrarna smallAktuálně: Ministerstvo průmyslu a obchodu slevilo ze svého požadavku razantně omezit množství informací, které se má občan šanci dozvědět z Integrovaného registru znečišťování (IRZ). V této chvíli MPO připravuje podklady pro nový návrh a po té se teprve dozvíme jestli a nakolik bude právo na informace o toxických látkách vypouštěných do životního prostředí opět omezeno.

více na http://arnika.org/jednani-o-registru-znecistovani-dnesni-schuzkou-neskoncila-ale-doslo-k-posunu

A jak vypadal plán na omezení IRZ?

 Záměrem ministerstva průmyslu a obchodu bylo zásadně proškrtat seznam povinně ohlašovaných chemických látek obsažených v odpadech i rozsah podniků, které mají v současné době povinnost hlásit emise znečišťujících látek do prostředí, na úroveň evropského registru znečišťování (EPRTR), který není ale pro české podmínky dostatečný.

  • Omezení IRZ by znamenalo zásadní krok zpět pro implementaci práva veřejnosti na informace o životním prostředí.
  • Pokud by byly do praxe uvedeny oba požadavky MPO, zmizelo by z ;registru celkem 938 podniků z celkových 1507.
  • O informace o toxických látkách v blízkosti domova by přišly občané ze všech krajů ČR, stejně jako státní správa a samospráva.
  • Celkově by nejvíce informací o podnicích zmizelo na Vysočině a ve Zlínském kraji.

► Kolik podniků zmizí v jednotlivých krajích? Tabulka zde.

graf-redukce-informaci-irz

Zmizely by tak i informace o provozech které dlouhodobě dominují na prvních příčkách celorepublikových žebříčků největších znečišťovatelů rakovinotvornými látkami, mutagenními a perzistentními látkami (POPs), či obtěžují zápachem okolí svých provozů.

► Které podniky by zmizely z žebříčků největších znečišťovatelů můžete vidět zde.

Co se děje s IRZ?

Plán Ministerstva průmyslu a obchodu na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, který jde ruku v ruce s omezením dostupnosti informací o životním prostředí, postihl i veřejně přístupný Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Jedná se o krok k omezení práva veřejnosti na informace o množství látek poškozujících životní prostředí a zdraví lidí konkrétními průmyslovými provozy. 

Omezuje IRZ konkurenceschopnost podniků?

Ne. Různé podniky na základě IRZ zlepšily své technologie, aniž by je k tomu někdo nutil, a získaly tak výhodu na trhu. Můžeme tedy i na příkladech z České republiky sledovat pozitivní efekt IRZ na snižování zátěže životního prostředí, ale zároveň jako nástroje přinášejícího firmám úspory a rozvoj. Stejnou zkušenost mají všechny státy, které tento systém, ovšem v jeho úplné podobě, zavedly. Naopak "seškrtání"registru by vedlo spíše ke snížení konkurenceschopnosti podniků v rámci Evropy, kde v řadě zemí platí přísnější normy než u nás a k regulaci škodlivin dochází jen jinými legislativními nástroji než je IRZ. Domníváme se tedy, že konkurenceschopnosti firem IRZ rozhodně neškodí, spíše prospívá.

Je třeba zákon o IRZ upravit?

Ano. Český IRZ má jinou koncepci než E-PRTR v EU. Náš registr více odpovídá potřebám veřejnosti. Umožňuje jí lépe posoudit vliv provozu na životní prostředí. E-PRTR je oproti němu pouze databáze hlášení z vybraných provozů, z kterých však můžeme jen těžko posoudit i jejich dopad (není zde možnost porovnání malých a velkých provozů). Co má E-PRTR navíc, je to, že v něm firmy ohlašují i množství vyprodukovaných odpadů. Bohužel při přijímání nařízení do naší legislativy došlo ke sloučení  české i EU normy bez toho, aby se omezil počet firem, které musí nahlašovat svojí produkci odpadů (dnes již 3016 podniků nahlašuje množství nebezpečných odpadů a 1083 podniků množství ostatních odpadů). Tato ohlašovací povinnost je ale pro IRZ zbytečná, tyto údaje lze dohledat i jinde. Řešením by bylo omezit hlášení o produkci odpadů pouze na seznam podniků vymezených dle E-PRTR. Tím by počet hlášení firem klesl o několik tisíc. A takto by šlo ušetřit také zbytečné náklady na byrokracii. Ale rozhodně ne cestou omezováním práva veřejnosti na informace o zdraví a životnímu prostředí nebezpečných látkách, které stávající IRZ přehledně shromažďuje.

Novinky a tiskové zprávy k tématu IRZ

irzopicka

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí