Zachránili park a dosáhli zásadního precedentu – toto je jejich příběh

24.7.2012 - SKUTEČ | Novinky
Zachránili park, dosáhli přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a přiměli radnici, aby se s obyvateli začala bavit o plánech na rozvoj města. To je ve zkratce příběh lidí ze Skutče v Pardubickém kraji, který vám na krátkém videu nabízí sdružení Arnika. K zásadnímu rozhodnutí soudu z roku 2008, které má dopad na desítky dalších případů v Česku, vedl záměr zastavět park v Družstevní ulici supermarketem. S nápadem přišla v roce 2006 developerská společnost Agile pracující pro síť supermarketů Plus. Místní lidé proto založili občanské sdružení Za zelenou Skuteč a začali přicházet s alternativami k  zásahu, jenž mohl poškodit okolí jejich domovů.

V Družstevní ulici jsou totiž vinou blízkého silničního obchvatu města překračovány hygienické limity pro hluk. K zátěži životního prostředí přispívá také doprava kameniva z nedalekých lomů Litická a Leštinka. Místní proto nepříjemně překvapilo rozhodnutí zastupitelstva, které obecní pozemek bez jakékoliv veřejné debaty prodalo soukromému investorovi. Přišli by tak o zónu, která je posledním místem využívaným k rekreaci a odpočinku obyvatel tamního sídliště, za své by vzalo i dětské hřiště a padnout by muselo padesát zdravých stromů. A právě proti tomu se místní lidé nejhlasitěji ohradili. Díky chybám úředníků se podařilo první pokus o stavbu zastavit. Po volbách ale přišel za supermarket lobbovat staronový starosta Pavel Novotný.

„Ihned po volbách starosta znovu otevřel výstavbu supermarketu v Družstevní ulici. Zástupci občanského sdružení prohlásili, že se jejich názor na výstavbu nezměnil, ale že bude nutno zjistit názor obyvatel. Na základě toho starosta obeslal všechny obyvatele bytovek dopisem a zároveň svolal dvě schůzky, na kterých vysvětloval a přesvědčoval k souhlasu se stavbou. Nicméně anonymním hlasováním se většina obyvatel vyslovila proti stavbě supermarketu,“ popisuje kroky vedení města místní obyvatelka Miroslava Filipi.

V roce 2008 padnul v kauze přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval žalobou proti vydanému povolení ke kácení stromů. Soudci konstatovali, že k vydání povolení nebyl důvod, protože stavba dosud nezískala pravomocné stavební povolení. Ještě významnější bylo obecnější vyjádření soudu: Podle něj nesmí být výstavba jakékoliv budovy automaticky považována za důvod k vydání povolení ke kácení stromů. V konkrétním správním řízení je nutné vždy posuzovat, zda zájem na stavbě převažuje nad veřejným zájmem na zachování zeleně. Tento výklad má dalekosáhlý význam pro desítky dalších případů po celé České republice, kde se vede spor o kácení stromů kvůli novým stavbám.

Přečtěte si podrobnosti o případu Skuteč – park nebo supermarket? >>

Banner-stika

Sledujte nás: