Stížnosti, petice, referenda, demonstrace


1/ Na této stránce naleznete vzory
podání, která můžete využít k prosazování vašich veřejných zájmů formou stížnosti, petice, místního referenda, požadavku na projednání věci na zastupitelstvu anebo formou demonstrace. Dokumenty je před použitím nezbytné dle okolností doplnit či upravit.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty
Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s prosazováním veřejných nebo jiných společných zájmů. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Stížnost, podnět, petice
  • Stížnost
Veřejné shromáždění, demonstrace, happening
Místní referendum
Krajské referendum


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.