Vratné lahve v zákoně

  • Obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních mají povinnost uvádět na trh nápoj ve vratné lahvi a zajišťovat zpětný odběr obalu, pokud daný nápoj nabízí současně v lahvi jednorázové
  • Platí povinnost označování vratných obalů jako „zálohovaného obalu“
  • Vratné zálohované obaly musí být v obchodech vykupovány po celou provozní dobu
  • Obchody jsou povinny vykupovat vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vazby na nákup zboží
  • Po ukončení prodeje výrobku je výrobce nebo dovozce povinen daný vratný zálohovaný obal odebírat po dobu nejméně 1 roku od posledního uvedení na trh nebo do oběhu
  • Na dodržování povinností dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI). Nedostatky v prodeji a výkupu lahví zjistila ČOI naposledy v závěru roku 2009 v šestině kontrolovaných obchodů.

Arnika v zahraničí