Obtěžující zápach

O zápachu

Odour 2Jako zápach vnímáme nepříjemné pachy některých látek v prostředí kolem nás. Řadu nepříjemných pachů dokážeme vytvořit sami ať už nedokonalou péči o potraviny, tak o nás samotné. Další nám připravuje příroda - páchnou nám mršiny zvířat, tlející organická masa v bažinách, některé houby anebo skunk.

Abychom se cítili dobře ve svých domovech, potřebujeme alespoň čas od času vyvětrat a pustit dovnitř čerstvý vzduch. A tady často narazíme na problém, kterému se zde věnujeme: Větrat se nedá! Z venku se line obtěžující zápach, ze zemědělského anebo průmyslového provozu. Před takovým zápachem by nás měl chránit zákon o ochraně ovzduší. Od roku 2012 v něm však konkrétní nástroje ochrany před zápachy chybějí.

Jak píše ve své tiskové zprávě senátorka RNDr. Jitka Seitlová: "Postupy měření pachů stanovené v roce 2002 a následně v roce 2005 vyhláškou, se v praxi ukázaly jako nevhodné. Místo hledání nápravy byly právní nástroje ochrany před zápachy s přijetím současného zákona o ochraně ovzduší ( 201/2012 Sb.) zcela vypuštěny." Senátorka Seitlová a iniciativa "Nehceme žít ve smradu" navrhli i konkrétní změnu zákona o ochraně ovzduší, s níž se Arnika ztotožnila a zorganizovala Petici "Stop zápachu!", která změnu podpořila a snad i pomohla prosadit. Sběr podpisů pod petici jsme proto již ukončili. 

Případy plné zápachu

Benátky n. Jizerou (Střední Čechy) Kralupy nad Vltavou (Střední Čechy) Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj)  
carbo-104 Kralupy01

 

Vyskytná (Vysočina) Ostrava (Moravskoslezský kraj) Ústí nad Labem (Ústecký kraj)  
carbo-104 Maska-Ostrava Spolchemie v Ústí nad Labem

 

 

Pachové látky

Mezi pachové (či zapáchající) patří celá řada chemických látek, z nichž mnohé mohou mít vážné zdravotní dopady. Velká část z nich patří do skupiny těkavých organických látek. Podívejme se alespoň na některé z pachových látek:

Amoniak neboli čpavek je častým důvodem, proč nám něco nepříjemně páchne. Jeho zdrojem jsou mimo jiné zemědělské provozy. Často si ho doma "vyrobíme" sami, když necháme například něco zkazit, vzniká organickým rozkladem. Dlouhodobé působení amoniaku vede k chronickým onemocněním dýchacích cest a očí. Největší zdroje amoniaku lze nalézt v Integrovaném registru znečišťování. [Více o amoniaku].

Benzen je důvodem, proč nám zapáchá (někomu voní) benzin. Cítíme ho také v okolí provozů petrochemického průmyslu anebo v okolí benzinových pump. Při chronickém působení benzenu zabíjejí jeho metabolity. Dochází k poškození plic a červených i bílých krvinek. Chronické poškození kostní dřeně může vést v dlouhodobém horizontu k rozvoji leukémie.[Více o benzenu].

Formaldehyd má podprahový a velice vtíravý zápach, který člověk cítí ještě relativně dlouho i poté, co se vzdálí od jeho zdroje. Je vysoce toxický pro všechny živočichy, je mutagenní a způsobuje rakovinu (1. kategorie IARC). Již při nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznic horních cest dýchacích. Je možnou příčinou atopických ekzémů a různých alergií.[Více o formaldehydu].

Naftalen se používá při výrobě PVC, lepidel, léčiv, pryskyřic, maziv, barviv (indigo). Je využíván také jako dezinfekční činidlo. Cítíme jej jako nasládlý zápach už v nízkých koncentracích. Je schopen procházet placentou a poškodit lidský plod, je považován za podezřelý lidský karcinogen (2B IARC). Proti použití naftalenu při výrobě brusných kotoučů protestovali například občané Benátek nad Jizerou.[Více o naftalenu].

Styren má nasládlý zápach, který na nás občas dýchne i z polystyrenového nádobí na jídlo v provozech rychlého občerstvení. Jeho zápach, který trápí často lidi žijící v okolí laminátoven jako například té v Klášterci nad Ohří. [Více o styrenu].

Trichlorethylen má sladký zápach. Největším průmyslovým zdrojem úniků této látky v České republice je Spolana Neratovice, která ho v roce 2014 vypustila do ovzduší téměř 35 tun. Trichlorethylen je považován za pravděpodobně karcinogenní látku (2A IARC). [Více o trichlorethylenu].

Petice

Znění petice Stop zápachu Odour wiki-commons

Obyvatelé České republiky žijící v sousedství průmyslových a zemědělských provozů často řeší problém obtěžování zápachem, ale stížnosti na úřadech jim nepomáhají, protože ze zákona o ochraně ovzduší zmizela většina konkrétních ustanovení, jakým byl dříve například limit pro vypouštění zapáchajících látek do ovzduší. Chceme, aby nás zákon o ochraně ovzduší chránil i před obtěžujícím pachem a abychom mohli bez obav větrat.

Žádáme proto, aby:

  1. do novely zákona o ochraně ovzduší byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a
  2. zákon umožnil stanovení emisních limitů pachových látek tak, aby se předcházelo zbytečnému obtěžování zápachem z průmyslové a zemědělské výroby.
  tomáš1

Adresáti: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Petiční výbor:

  • Mgr. Karolína Brabcová, zastupitelka městské části Praha 6
  • Mgr. Sylva Burianová, zastupitelka města Benátky nad Jizerou a předsedkyně občanského spolku Benátky sobě
  • RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky, Praha 8, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Sběr podpisů pod petici již skončil! Děkujem všem 769 signatářům za její podporu. Pomohli jste prosadit správnou věc.