Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

23.3.2005 - Milan Návoj | Články
Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích konané za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina.

* Majitel spalovny: Pražské služby, a.s.

* Kapacita spalovny: asi 300-310 tisíc tun odpadu ročně, kapacita naplněna zhruba ze 2/3.

* Produkce komunálního (domovního) odpadu v Praze: asi 300 tisíc tun ročně, z toho asi 200 tisíc tun se likviduje ve spalovně komunálního odpadu v Praze-Malešicích (Pražské služby, a.s.), asi 100 tisíc tun na skládce komunálního odpadu v Praze-Ďáblicích (.A.S.A., spol. s r.o.) – dané dohodou.

* Spalováním se redukuje objem komunálního odpadu na 10 % a hmotnost na cca 30 % původní hodnoty.

1989 – postaveny základní části spalovny (4 kotle s válcovými rošty, elektrofiltry, komín) 1996 – spalovna uvedena do zkušebního provozu 1997 – spalovna uvedena do trvalého provozu

* Provoz spalovny je nepřetržitý, dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizujícího záření, vážen a evidován.

* Elektrofiltry: odloučí asi 99 % prachových částic

* Pračka: 1. etapa praní – pálené vápno + aktivní uhlí (cca 11 %) => odčerpání, neutralizace => rozprašovací sušárna => zásobník zbytků (taky z elektrofiltru) => popílky

* Každý kotel obsahuje samostatnou linku na čištění spalin.

* Minimální teplota kotle: 850 ˚C – tato teplota stačí k výraznému omezení tvorby dioxinů (hodnota doporučená v Evropské Unii a platná v ČR je 0,1 ng TEQ/m3 – pražská spalovna je pod tímto limitem).

* Kotel je v provozu 5-6 týdnů, poté je odstaven a čistí se, 2-3 kotle jsou v provozu, 1 je rezervní.

* Maximální kapacita spalování odpadu v jednom kotli: 15 tun odpadu za 1 hodinu, z toho zůstanou asi 3 tuny škváry a 1 tuna popílku.

* Ročně tedy spálením 200 tisíc tun odpadu vznikne asi 55 tisíc tun škváry a 5,5 tisíc tun toxického popílku.

* Popílky: jsou nebezpečným odpadem, spalovna je předává spol. A.S.A. (další informace viz v zápisuz exkurze na skládku do Ďáblic)

* Škvára: podle certifikace není nebezpečným odpadem, pověřenou osobou byla zařazena do kategorie ostatní odpad; 3-4 měsíce je uložena na skládce, poté je možné ji využít jako materiál ve stavebnictví.

* Vysoká energetická náročnost (1/3 tepla vlastní spotřeba) – zbytek tepla spalovna dodává do energetické sítě Pražské teplárenské a.s. v ročním objemu 1,1*106 GJ, 450 tun vody se denně odpaří komínem.

* Ceny za odvoz a likvidaci odpadu: pro občany a živnostníky – ceník na internetu, kolik platí město Praha spalovně není údaj veřejnosti dostupný.

* Monitoring vlivu spalovny na její okolí – v minulosti prováděla zemědělská družstva a lesy, sama spalovna nikoli, ani město Praha.

* Areál, na němž je spalovna postavena, je o velikosti asi 7 ha (obsahuje i další provozy spol. Pražské služby – odvoz a recyklace odpadu, 1,5 ha rezerva pro rozšíření provozu).

* Ve spalovně pracuje asi 120 zaměstnanců.

------------------------------

Exkurze za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina proběhly ve dnech: 2.2., 3.2., 8.2. a 8.3. 2005 => FOTOGALERIE

Zapsal: Milan Návoj, Arnika – Program Toxické látky a odpady, 23. 3. 2005

Ověřila a se zveřejněním souhlasí: Miroslava Egererová, tisková mluvčí, PS a.s.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu