Zastavění přírodní lokality Trojmezí

Praha 10, 11, 15 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Lokalita zvaná "Trojmezí" je nezastavěné území o celkové rozloze přes 2 500 000 m2 na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Jeho část leží v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice. V nivě Botiče se také nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability.

Snahy o zastavění této lokality nejsou nové. Vše začalo někdy v roce 2004, kdy se okolní městské části spojily a společně podaly podnět ke změně územního plánu. Vzhledem k tomu, že městské části nedodaly včas podklady pro projednávání tohoto návrhu, bylo tehdy projednávání změny odloženo.

Přestože tzv. Trojmezí je jednou z nejcennějších přírodních lokalit v Praze, pražští radní ji však stále chtějí zastavět. Nebo lépe řečeno, snaží se vyjít vstříc investorům, kteří navrhují kompletní zastavění přírodní oblasti rodinnými domky. Taková výstavba by ale zničila významnou přírodní oblast a zhoršila desítkám tisíc lidí životní prostředí. Jedná se o osudu největší zelené plochy na území Prahy 10.

Trojmezí je vskutku posledním kouskem nezastavěné krajiny sevřeným ze všech stran paneláky. Obyvatelé okolních sídlišť zde mají jedinou možnost kontaktu s přírodou. Populární ekologické centrum, vybudované z původního statku, leží v bezprostřední blízkosti oblasti navržené k zástavbě.

Proč nesouhlasit se zástavbou Trojmezí?
  • návrh naprosto neodráží současné znění projednávaného konceptu nového územního plánu Prahy, územně analytických podkladů ani zásad územního rozvoje
  • plánovaná zástavba ohrožuje svým rozsahem většinu západní části přírodního parku Hostivař-Záběhlice
  • rozsah plánované zástavby je mnohonásobně vyšší, než v předchozích dokumentech Městské části Praha 10 (Usnesení RMČ P10 č. 220 ze dne 19. 4. 2004 „K návrhu na změnu územního plánu Prahy na území tzv.„Trojmezí“ a „Podněty pro území městské části Praha 10 ke zpracování nového územního plánu hl. m. Prahy“ ze dne 15. 11. 2007
  • záměr upřednostňuje zájmy developerů, spekulujících s pozemky, nerespektuje veřejný zájem reprezentovaný v této lokalitě především zájmy ochrany přírody a rekreace

Více informací a petici hledejte na webu Ekologického centra Toulcův dvůr.

Trojmezí v územním plánu

Zásady územního rozvoje, které jsou první fází přípravy územního plánu, se zástavbou Trojmezí vůbec nepočítají. Stanovují totiž široké údolí Botiče, tedy součást přírodního parku Hostivař-Záběhlice, jako nezastavitelné.

Ještě dál šel koncept nového územního plánu Prahy, který v celém území Trojmezí nenavrhoval vymezit prakticky žádné nové zastavitelné plochy, a předpokládal tak zachování zelené rekreační a přírodní oblasti.

staryUPKoncept_aktualni

Zástavba Trojmezí nicméně byla předmětem II. vlny celoměstsky významných změn územního plánu, kde se v rozporu s předchozími dokumenty a koncepcemi předpokládá zastavění celé oblasti.

planekpodnetPrahy10_01podnetPrahy10_03

S masivní obytnou zástavbou lokality Trojmezí vyjádřila již na konci února 2009 svůj souhlas Rada městské části Praha 10, a v podstatě tak rozhodla o zničení největší zelené plochy na svém území.

vymezeniuzemi

Změna územního plánu nesla číslo Z 1175 a v roce 2011 ji po dlouhém boji místních zastupitelé neschválili. Současně však magistrát konstatoval, že nemá dostatek prostředků pro to, aby pozemky v lokalitě vykoupil a vybudoval park pro veřejnost.

V roce 2012 vznikla pracovní skupina pro Trojmezí, jejímž cílem bylo najít shodu na budoucnosti Trojmezí. V roce 2013 však nebyla jednání pracovní skupiny obnovena a budoucnost území je nejistá.

Další informace můžete najít na stránkách Koalice občanských sdružení Trojmezí.

Letáky ke stažení

pdf Trojmezí v územním plánu (leták) (668.69 Kb)

pdf Zůstane Trojmezí zelené? (plakát) (87.22 Kb) 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu