Zastupitelstvo bude hlasovat o proměně pražských nádraží a Radotínských jezerech

21.5.2013 - PRAHA | Novinky
Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude ve čtvrtek 23. května projednávat šestnáct změn územního plánu. Je mezi nimi přestavba Masarykova a Smíchovského nádraží a těžba v Radotíně. O těchto změnách hlasovali posledního dubna radní a s většinou nesouhlasili. Výbor pro územní rozvoj, který měl projekty projednat minulý týden, se nesešel. Jde o poslední fázi projednávání: pokud budou zastupitelé hlasovat pro, otevřou těmto záměrům cestu k realizaci.

„Přestože projekty přestavby pražských nádraží i těžby v Radotíně byly zmírněny a upraveny, jejich schvalování je problematické. V případě Masarykova a Smíchovského nádraží se zastavují nejcennější pozemky v centru města, avšak žádná veřejná debata o podobě nové výstavby neproběhla. Bez jasných pravidel a společenského konsenzu hrozí, že developeři město poškodí, stejně jako se tomu stalo v mnoha případech v minulosti,“ obává se odborník Arniky na územní plán Prahy Martin Skalský.

Ani projekt takzvaných Radotínských jezer není podle Arniky bez rizik. „Přestože těžba byla značně omezena stejně jako prostor pro novou komerční výstavbu, projekt ohrožuje významnou zásobárnu podzemní vody, která by mohla sloužit jako zdroj pro Pražany. Počítá se také s výstavbou nového jezu, který může poškodit řeku,“ dodává Skalský.

>> Zasedání zastupitelstva začíná v 9 hodin v sále Nové radnice na Mariánském náměstí. <<

K jednotlivým bodům mohou vystoupit také občané Prahy, pokud se před zahájením projednávání daného bodu písemně přihlásí do diskuse.

Arnika spustila databázi, v níž je možné o jednotlivých změnách územního plánu najít podrobnější informace >>

Přehled projednávaných změn

 

Číslo změny

Kde

O co jde

Fáze změny

Rozsah změny

Dopady na životní prostředí

Názor Rady hl. m. Praha

Z 990/06

Kamýk

Bytová výstavba

35 164 m2

rušení veřejného prostranství, rozšíření zastavitelného území

souhlasí

Z 1024/06

Hloubětín

Bytová výstavba

zadání

37 407 m2

devastace zeleně, rozšíření zastavitelného území

nesouhlasí

Z 1249/06

Hlubočepy

Nové bydlení namísto stávajících ploch pro školy

zadání

8 392 m2

rušení veřejného vybavení

nesouhlasí

Z 1286/06

Krč

Obchodní komplex a multifunkční kulturní zařízení

zadání

56 237 m2

devastace zeleně, rušení veřejného prostranství, nárůst automobilové dopravy, rozšíření zastavitelného území

nesouhlasí

Z 1298/06

Chodov

Vytvoření klidové zóny u nájezdu na Jižní spojku

zadání

15 088 m2

nesouhlasí

Z 1377/06

Křeslice

Golf

zadání

198 666 m2

devastace zeleně, zábor zemědělské půdy

nesouhlasí

Z 1498/06

Kamýk, Krč, Kunratice, Lhotka

Městská a parková zeleň

přerušené pořizování změny

124 576 m2

nesouhlasí

Z 2833/00

Kunratice

Posun biokoridoru ze soukromého pozemku

zadání

22 081 m2

devastace zeleně, narušení systému ekologické stability

souhlasí

Z 2724/00

Lahovice, Radotín

Těžba a vytvoření rekreační zóny – Radotínská jezera

návrh

286 125 m2

zábor zemědělské půdy, stavba v záplavové oblasti, rozšíření zastavitelného území, těžba, ohrožení podzemní vody

Bere na vědomí ukončení pořizování z důvodu zpětvzetí

Z 2744/00

Praha 2, Praha 4, Praha 5

Přestavba Smíchovského nádraží

návrh

25 488 m2

vytvoření podmínek pro výstavbu nové čtvrti, problémy s dopravou

souhlasí

Z 2751/00

Nové Město, Vinohrady

Prodloužení silničního tunelu SJM magistrály v úseku od garáží Slovan k Nuselskému mostu

zadání

442 522 m2

enormně drahé, zhoršilo by dopravní situaci v centru, hluk a znečištění ovzduší

souhlasí

Z 2743/00

Stodůlky, Třebonice

Administrativní zařízení na úkor škol a školek

koncept

75 747 m2

rušení veřejného vybavení

nesouhlasí

Z 2001/00

Praha 1, Praha 3, Praha 8

Přestavba Masarykova nádraží

návrh

91 054 m2

devastace zeleně, nárůst automobilové dopravy

souhlasí

Z 2710/00

Praha 2, Praha 4, Praha 5

Přestavba Smíchovského nádraží

návrh

268 506 m2

devastace zeleně, nárůst automobilové dopravy, rozšíření zastavitelného území

souhlasí

Praha Vinoř

Kompostárna Vinoř

návrh na pořízení

Radotín a Lahvovice

Těžba a vytvoření rekreační zóny – Radotínská jezera

návrh na pořízení

Praha 22

Komunikační propojení Pražský okruh – Přátelství

návrh na pořízení

Praha 4

Vymezení traťových spojek metra C-D a D-C

návrh na pořízení


Banner-stika

Sledujte nás: