Závratná množství olova v hrncích pro děti nejsou výjimkou. Zpřísnění limitů EU se jich netýká

31.5.2016 - Praha | Tiskové zprávy
V tomto hrnku Arnika objevila přes 12 tisíc ppm olova
Arnika
Stovky kusů potištěného porcelánového nádobí prověřil spolek Arnika ve své kampani Jezme bez jedů. Naprostá většina obsahovala nezanedbatelné koncentrace olova v barevném potisku, nevyjímaje zboží určené pro děti. Alarmující je skutečnost, že velmi časté byly nálezy v řádu desetitisíců ppm olova, tedy desítek tisíců částic z milionu (1). Evropská unie sice od 1. června razantně přitvrzuje limity pro olovo ve výrobcích, které děti vkládají do úst, nádobí se ale toto zpřísnění legislativy REACH (2) netýká.

„Průzkum vedl ke zjištění, že devadesát procent potisků hrnků, skleniček a talířů obsahuje olovo v řádech tisíců ppm. Proto jsme se v našem hledáčku zaměřili právě na tuto skupinu výrobků a spustili kampaň Jezme bez jedů (3), které má za cíl informovat spotřebitele, přispět k nahrazení toxických pigmentů bezpečnými alternativami a zasadit se o zpřísnění odpovídající legislativy,“ vysvětluje vedoucí kampaně Karolína Brabcová.

Výjimkou nebyly ani nálezy v řádech desítek tisíc ppm a to nejen u bezejmenných výrobců ze zahraničí, ale i tradičních českých značek. Hrníček s květinovým motivem od českého výrobce například obsahoval závratných 51 tisíc ppm.

„Materiálům určených pro styk s potravinami se nelze v každodenním životě vyhnout - setkáme se s nimi například ve formě potravinových obalů, kuchyňských potřeb nebo stolního nádobí. Proto je potřeba, aby neobsahovaly žádné nebezpečné toxické látky, které mohou vést k řadě závažných zdravotních problémů. Evropský parlament si je těchto problémů vědom a v současné chvíli pracuje na tom, aby se situace zlepšila,“ objasňuje hledisko EP český europoslanec Pavel Poc (ČSSD), místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Počínaje prvním červnem vstupuje v platnost nová klauzule evropské chemické politiky REACH, která významně omezí použití toxického olova (4) ve výrobcích, které mohou děti vkládat do úst. Povoleny jsou řádově stovky ppm, tedy zlomek hodnot naměřených v mnoha vzorcích nádobí. Arnika trend zpřísňování evropské legislativy ve vztahu k dětem kvituje, protože dětský organizmus je k účinkům toxického olova tím nejcitlivějším. Na další důležitou skupinu výrobků, kterou je potištěné porcelánové a skleněné nádobí, ze kterého děti jedí a pijí, se ovšem zpřísnění nevztahuje. To je podle Arniky chyba.

Nadále totiž platí, že pokud se při kontrole tzv. migračních limitů (5) neprokáže, že se z nádobí v kyselém prostředí toxické látky uvolňují, může i výrobek s velmi vysokým obsahem těžkých kovů na trh. Olovo a další látky se ale mohou uvolnit například mechanickým poškozením potisku.

Působení olova je spojováno s poruchami chování nebo snižováním intelektu dětí. „Proto nás zaráží skutečnost, že lze olovo najít v převážné většině potištěného porcelánového nádobí, jídelní sady s dětskými a pohádkovými motivy nevyjímaje. Tento typ výrobků evropská legislativa dlouhodobě ignoruje,“ vysvětluje Jitka Straková z Arniky. „Přestože současné vědecké poznání poukazuje na skutečnost, že neexistuje bezpečná koncentrace olova pro lidský organizmus, legislativa migraci tohoto těžkého kovu z nádobí umožňuje,“ doplňuje Straková.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila provizorní hodnoty pro tolerovaný týdenní příjem olova, který byl před rokem 2011 stanoven na 25 μg/kg (mikrogramů na kilogram = 0,025 ppm) tělesné hmotnosti člověka. Množství uvolněného olova při současném nastavení migračních limitů tuto hladinu překračuje v některých případech i čtyřicetkrát, uvádí nedávná studie Joint Research Centra při Evropské komisi, která naměřila i 1000 μg/l olova uvolněného z hrnku do kyselého roztoku po dobu 24 hodin. (6)

Poznámky:
1) ppm: jednotky udávající koncentraci sledované látky nebo prvku (v našem případě olova) na milion částic měřeného materiálu (v našem případě barevného potisku).

2) REACH: informace o této politice na http://arnika.org/reach

3) Jezme bez jedů: vše o kampani na http://jezmebezjedu.cz/

4) Olovo: informace o této látce na www.arnika.org/olovo 

5) Migrační limity: proč mají limity své limity vysvětlujeme na http://arnika.org/i-limity-maji-sve-limity

6) Studie Joint Research Centra: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/scoping-investigations-release-metals-rim-area-decorated-articles-support-revision-ceramic

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a hlavního města Prahy. Nemusí vyjadřovat stanoviska dárců.

MZP logo RGB v2      mhmp       

LOGO final bar-page-001

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu