Ze Spolany unikly rakovinotvorné látky

4.9.2002 - NERATOVICE | Novinky
Z neratovické Spolany se do labské vody dostaly rakovinotvorné látky jakými jsou například vinylchlorid a dichlorethan. Kromě nich však ve vodě byla zjištěna celá řada dalších nebezpečných chlororganických látek (tri- a tetrachlorethylen, dichlorethen či trichlorethan). Vyplývá to z rozborů vzorků odebraných Českou inspekcí životního prostředí ve Spolaně Neratovice a okolí v době povodní.

Z neratovické Spolany se do labské vody dostaly rakovinotvorné látky jakými jsou například vinylchlorid a dichlorethan. Kromě nich však ve vodě byla zjištěna celá řada dalších nebezpečných chlororganických látek (trichlorethylen a tetrachlorethylen, dichlorethen či trichlorethan). Vyplývá to z rozborů vzorků odebraných Českou inspekcí životního prostředí ve Spolaně Neratovice a okolí v době povodní. "Z rozborů je patrné, že nešlo jen o neškodnou dezinfekci labské vody, jak se snaží veřejnosti namluvit vedení Unipetrolu," komentoval to RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA, a doplnil: "Smutné je, že Česká inspekce životního prostředí uklidňovala prostřednictvím tisku veřejnost a neposkytla sama úplné vyhodnocení měření, která zadala."

Z měření dioxinů vyplynulo, že ve vodě pod Spolanou byly zjištěny také vyšší hodnoty polychlorovaných dibenzofuranů (= jedna ze dvou velkých skupin látek zahrnovaných pod společný název dioxiny). Ze Spolany tedy unikaly i dioxiny. Přesto je nutné s hodnocením celkového dopadu úniků toxických látek na životní prostředí v okolí Spolany počkat. Podle sdružení ARNIKA bude potřeba provést širší monitoring, jehož garantem by mělo být Ministerstvo životního prostředí ČR. Po uplynutí určitého času bude potřeba zjistit kolik toxických látek se nahromadí v rybách. Ty jsou podle zkušeností z konce devadesátých let z Moravy nejlepšími indikátory zamoření vody látkami jako dioxiny, pesticid lindan, který byl ve Spolaně vyráběn, a dalších tzv. perzistentních organických látek.

Banner-stika

Sledujte nás: